Image

Tlačivá pre knižnice

Pre knižnice ponúkame tlačivá na stiahnutie:

 

Knižničný zákon 126/2015 (stiahnuť vo formáte pdf)

Zákon 126 – výklad (stiahnuť vo formáte pdf)

Vyhláška č. 201/2016 (stiahnuť vo formáte pdf)

Vyhláška č. 201/2016 metodický pokyn (stiahnuť vo formáte pdf)

Denník obecnej knižnice (stiahnuť vo formáte doc)

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice (stiahnuť vo formáte doc)

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) (rozdelenie literatúry pre malé knižnice) (stiahnuť vo formáte doc)

Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) (rozdelenie literatúry pre malé knižnice) - maď. (stiahnuť vo formáte doc)

Metodický pokyn k vyradeniu (stiahnuť vo formáte doc)

Návrh na vyradenie (stiahnuť vo formáte doc)

Postup pri rušení stagnujúcej knižnice (stiahnuť vo formáte doc)

Prihláška za čitateľa do 15 rokov (stiahnuť vo formáte doc)

Prihláška za čitateľa do 15 rokov – maď. (stiahnuť vo formáte doc)

Prihláška za čitateľa nad 15 rokov (stiahnuť vo formáte doc)

Prihláška za čitateľa nad 15 rokov – maď. (stiahnuť vo formáte doc)

Oznámenie o zriadení knižnice a návrh na zápis do zoznamu knižníc (stiahnuť vo formáte doc)

Protokol o odovzdaní a prevzatí obecnej (školskej) knižnice (stiahnuť vo formáte doc)

Štatút obecnej knižnice (vzor) (stiahnuť vo formáte doc)

Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor (stiahnuť vo formáte doc)

Vzor záznamu o uzavretí prírastkového zoznamu (stiahnuť vo formáte doc)

Vzor záznamu o uzavretí zoznamu úbytkov (stiahnuť vo formáte doc)

Metodické usmernenie č. 2/2015 k zlúčeniu školskej knižnice a obecnej knižnice (stiahnuť vo formáte doc)

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede