Image

Historický kalendár

2024

Regionálne osobnosti:

Bartalos, Melichar, Ing.
(6.1.1924 Mliečno – 18.9.1999 Dunajská Streda)
100. výročie narodenia
Šľachtiteľ
Študoval v Mliečne, v Šamoríne, v Győri a v Mosonmagyaróvári. V r. 1950-1952 pracoval ako technik v Hubiciach. Od r. 1952 pracoval v Solaroch, najpr ako technik, neskôr ako vedúci a od r. 1982 ako riaditeľ Šľachtiteľskej stanice. Vyšľachtil 5 nových druhov pšenice, 4 druhy ciroku a 4 druhy melónov. Pochovaný je v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:
1977 Za vynikajúcu prácu
1983 Štátna cena Klementa Gottwalda


Öllős Géza, Prof., Dr.
(2.2.1928 Opatovský Sokolec – 7.1.2014 Budapešť)
10. výročie úmrtia
Vodohospodár, pedagóg, výskumník, vedec
Maturoval na gymnáziu v Pápa. Na Technickej univerzite v  Budapešti získal titul vodohospodárskeho inžiniera. Kandidát technických vied (1961), docent (1964), neskôr  doktor (1978). Člen Maďarskej akadémie vied. Bol zakladateľom a vedúcim Katedry hydrológie, kde pôsobil tridsať rokov. Od r. 1996 profesor na dôchodku,  od r. 1977 emeritný profesor. Je autorom 15 kníh. Prednášal aj v zahraničí. V r. 1992 dostal Cenu Lóránda Eötvösa, v r. Cenu Alberta Szent-Györgyiho, v r. 1996 Cenu Dénesa Gábora, v r. 2003 Cenu Ferenca Reittera. V r. 2005 získal titul Čestný občan obce Okoč.


Takács, Zoltán ThDr., Ing.
(16.10.1925 Pataš – 16.1.2009 Komárno)
15. výročie úmrtia
Reformovaný farár,  pedagóg
Maturoval na komárňanskom benediktínskom gymnáziu, potom získal diplom strojného inžiniera na Technickej univerzite v Budapešti (Maďarsko). Nastúpil do práce do nízkej pozície v komárňanských lodeniciach, kde svojimi inováciami napomáhal rozvoju výroby lodí. Roku 1985 odtiaľ odišiel do dôchodku ako vedúci rozvojového oddelenia lodeníc. Popri svojej práci vyučoval aj v miestnej Strednej priemyselnej škole. Už ako mladý slúžil v cirkvi ako diakon, potom dlhé roky bol presbyterom komárňanského reformovaného zboru. Bol členom vedenia seniorátu ako aj Synodnej rady, zastával funkciu generálneho kurátora. Bol poslucháčom Reformovanej teologickej fakulty v Budapešti (Maďarsko), kde r. 1997 získal aj doktorát. Bol jedným z tých, ktorí v Komárne založili Katechetický seminár, neskôr Teologický inštitút Kalvína. Najprv bol riaditeľom, neskôr zástupcom riaditeľa teologického inštitútu. Pochovaný je v rodnej obci v Pataši.


Kempelen, Ján Wolfgang
tiež Kempelen, Farkas
(23.1.1734 Bratislava – 26.3.1804 Viedeň, Rakúsko)
290. výročie narodenia
Polytechnik, vynálezca
Študoval v Győri (Maďarsko) a vo Viedni (Rakúsko) právo a filozofiu. Po ukončení štúdia sa vrátil do Bratislavy, pracoval v Uhorskej komore, kde bol najskôr úradníkom, potom tajomníkom a radcom. Cisárovná Mária Terézia ho vymenovala za riaditeľa soľných baní pre celé Uhorsko. R. 1770 bol povýšený na Rytiera rádu Sv. Štefana, v r. 1775 sa stal barónom. Bol dvorným radcom Zjednotenej uhorsko-sedmohradskej dvornej kancelárie. V Bratislave vybudoval pontónový most cez Dunaj a skonštruoval čerpadlo, ktoré dodávalo vodu na Bratislavský hrad. Na Žitnom ostrove vybudoval zavlažovacie zariadenie. V cisárskom zámku v Schönbrunne (Rakúsko) zostrojil dodnes funkčný vodomet. Slávu mu priniesol šachový automat (Turek) a hovoriaci stroj. Vynikol aj ako polyglot, hudobný skladateľ a medorytec. V r. 1789 sa stal členom viedenskej Ajkadémie vied. Venoval sa aj literárnej tvorbe, písal poéziu a drámu. Bol členom Bratislavskej spoločnosti priateľov vied. V staršom veku sa usadil v Hubiciach. Pochovaný je vo Viedni.


Varga, Tibor
(18.8.1947 Veľký Meder – 29.1.1994 Veľký Meder)
30. výročie úmrtia
Herec, osvetový pracovník
Študoval vo Veľkom Mederi a v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Topoľníkoch, neskôr ako odborný referent na Mestskom národnom výbore vo Veľkom Mederi a Mestskom kultúrnom stredisku tamtiež. Viackrát získal cenu najlepšieho amatérskeho herca na Jókaiho dňoch v Komárne. Od r. 1992 až do smrti pôsobil ako profesionálny herec v Jókaiho divadle v Komárne.


Osobnosti Slovenska:

1.1.1794 -- v Paludzi sa narodil knihár, kníhkupec, vydavateľ, priekopník slovenského ochotníckeho divadelníctva Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. V r. 1829 založil Slovenskú požičovaciu bibliotéku, v r. 1830 v Liptovskom Mikuláši založil prvé slovenské ochotnícke divadlo. Zomrel 18. mája 1874 v Liptovskom Mikuláši.

1.1.1917 -- vo Východnej sa narodil slovenský básnik a literárny vedec Ján Brezina. V rokoch 1943-46 pracoval v Literárnovednom ústave SAV a odtiaľ odišiel pracovať do Matice slovenskej v Martine. V rokoch 1952-54 bol šéfredaktorom vydavateľstva Matice slovenskej, odkiaľ sa vrátil do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde zostal pracovať až do roku 1984, kedy odišiel do dôchodku. Zomrel 4. augusta 1997 v Bratislave.

1.1.1936 -- v Trnave sa narodil básnik a prekladateľ Ján Stacho, vedúci predstaviteľ tzv. trnavskej skupiny básnikov-konkretistov. Do r. 1963 bol lekárom, v r. 1964-68 pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, 1967-70 bol kultúrnym atašé v Indii, v r. 1970-73 šéfredaktor Revue svetovej literatúry. Zbierky básní: Svadobná cesta, Dvojramenné čisté telo, Zážehy a Apokryfy ho zaradili medzi významných slovenských poetov. Po ťažkej autohavárii v r. 1973, ktorá ho doživotne pripútala na lôžko, sa prihlásil v r. 1978 básnickou zbierkou Z prežitého dňa. Známy je tiež ako prekladateľ z francúzštiny, španielčiny, angličtiny, poľštiny a srbochorvátčiny. Zomrel 15. júla 1995 v Bratislave.

1.1.1944 -- v Bratislave sa narodil právnik, politik a aktívny odporca totalitného režimu pred rokom 1989 v bývalom Československu Ján Čarnogurský (80), bývalý predseda vlády, bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia.

2.1.1929 -- sa narodila ilustrátorka a karikaturistka Božena Plocháňová (95), známa vďaka ilustráciám detských knižiek o Osmijankovi, Danke a Janke alebo Opice z našej police. Zomrela 11.08.2020.

4.1.1904 -- v Linzi sa narodil fotograf Miloš Dohnány (120), jeden z popredných činiteľov fotoamatérskeho hnutia na Slovensku. Zomrel 4.10.1944.

4.1.1934 -- v Košiciach sa narodil technik, spisovateľ, verejný činiteľ, diplomat, politik a bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster (90).

4.1.1946 -- v Gbelciach sa narodil spisovateľ a filmový scenárista Dušan Dušek. Mladosť prežíval na Záhorí a v Piešťanoch. Atmosféra oboch regiónov modifikovala charakter mnohých jeho próz. Pracoval ako redaktor v Smene, Tipe, Kamarátovi a v Slovenských pohľadoch. V súčasnosti vyučuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Zbierky poviedok: Poloha pri srdci, Kalendár, Náprstok, Milosrdný čas, Kufor na sny, Teplomer, Pešo do neba, Vták na jednej nohe. Tvorba pre deti: Najstarší zo všetkých vrabcov, Pištáčik, Pravdivý príbeh o Pačovi, Babka na rebríku, Dvere do kľúčovej dierky a iné. Filmové scenáre: Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ (oba s Dušanom Hanákom), Sojky v hlave, Vlakári a Krajinka (s Martinom Šulíkom). Píše aj rozhlasové a televízne scenáre.

5.1.1940 --  v Zemianskom Podhradí sa narodil autor literatúry faktu a prekladateľ Ivan Machala. Knižne debutoval ako spoluautor so svojím bratom Drahoslavom dielom Reportér Hemingway. Napísal knihu o holandskom maliarovi V. van Goghovi, o prvom slovenskom biografovi, spolurodákovi Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi (Sedem dní), či biografickú prózu o ruskom básnikovi 20. storočia Konstantinovi Paustovskom. Je aj autorom lexikografického diela Krátky slovník nárečia slovenského zemiansko-podhradského.

6.1.1855 -- v Krupine sa narodila prozaička, redaktorka, publicistka Elena Maróthy-Šoltésová. Dcéra básnika Daniela Maróthyho, významná predstaviteľka slovenského literárneho realizmu, vedúca osobnosť slovenského ženského hnutia, redaktorka,, v r. 1894-1927 predsedníčka Živeny. Jej tvorba bola ovplyvnená smrťou oboch detí, malej dcérky a dospelého syna. Začínala v Slovenských pohľadoch uverejnenými črtami: Na dedine a Prípravy na svadbu, neskôr napísala črtu Umierajúce dieťa a novelu V čiernickej škole. Prekvapujúci dvojzväzkový román Proti prúdu je vybudovaný v duchu "ideálneho realizmu", vrcholným dielom však ostali zápisky Moje deti, v ktorých vznešene podala svoj tragický údel. Zomrela 11. februára 1939 v Martine.

7.1.1922 -- v Ludaniciach sa narodila spisovateľka pre deti a mládež Helena Križanová-Brindzová. V r. 1951-53 bola vedúcou rektorkou časopisu Zornička, v r. 1953-55 dramaturgička detského vysielania v bratislavskom rozhlase. Autorka kníh: Modlitba za šťastie, Kocúr lekárom a iné rozprávky, Poštárik, Poštárik sa vráti, Dušan, Šťastnú cestu, Dušan!. Preložila Puškinovho Koníčka hrbáčika a Bohatierske rozprávky. Zomrela 1. augusta 1990 v Bratislave.

7.1.1924 -- v Martine sa narodila prekladateľka, libretistka, dramaturgička a speváčka Jela Krčméry-Vrteľová (100). Zomrela 4.11.2021.

8.1.1932 -- v Ladciach sa narodil básnik Pavel Koyš. Vyštudoval Vysokú školu politickú pri Ústrednom výbore KSČ v Prahe, pracoval ako politický funkcionár a redaktor v denníku i vydavateľstve Smena. Od r. 1971 bol námestníkom ministra kultúry a v r. 1988-89 ministrom kultúry SSR. Debutoval politicky angažovanou zbierkou básní Hviezdy na zemi. Tento postoj občana - komunistu zostal v jeho poézii nadlho prítomný: Popri tejto tematike však mala jeho poézia i ďalší rozmer - tému lásky: Čakám ťa, láska, Ukrutná vernosť. Vzájomné prepojenie týchto tém je v zbierkach: Koľko krokov je k úsmevu, Načo je človeku dom, Vyznanie lásky. Neskoršie zbierky: Moralizmy, Plač za láskou. Zomrel 22. júla 1993 v Bratislave.

11.1.1899 -- sa v Turanoch narodil maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský (125), zakladateľ slovenského avantgardného umenia po prvej svetovej vojne. Zomrel 15.12.1968.

11.1.1909 -- v Kláštore pod Znievom sa narodil básnik a publicista Štefan Atila Brezány (115). Zomrel 10.5.1992.

12.1.1919 -- v Nových Zámkoch sa narodil popredný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Ernest Zmeták (105). Zomrel 13.5.2004.

14.1. 1944 -- v Bratislave sa narodil básnik, člen skupiny Osamelí bežci Peter Repka (80).

15.1.1847 -- v Hlbokom sa narodil spisovateľ, literárny vedec, politik Svetozár Hurban Vajanský, vl. m. Svetozár Miloslav Hurban, syn J. M. Hurbana, vedúca osobnosť slovenského národného života v 80. a 90. rokov 19. storočia. Po absolvovaní právnickej akadémie v Bratislave v r. 1870 pôsobil krátko ako advokát. Neskôr nastúpil do redakcie Národných novín, kde zotrval až do smrti. Od r. 1906 tu bol zodpovedným redaktorom. V r. 1881 spolu s J. Škultétym obnovil časopis Slovenské pohľady, ktoré desať rokov redigoval. Zredigoval tiež štyri ročníky Letopisu Živeny. Od 70. rokov pôsobil v Slovenskej národnej strane a podieľal sa na tvorbe jej programu. Uverejňoval národne orientované články, za ktoré bol trikrát väznený. Dielo: básnické zbierky – Tatry a more, Herodes, Spod jarma, Verše, próza – novela: Letiace tiene, romány: Suchá ratolesť, Koreň a výhonky a i. Kritické práce vyšli pod názvom State o slovenskej literatúre. Zomrel 17. augusta 1916 v Martine.
19.1.1919 -- v Brodzanoch sa narodil básnik, prekladateľ a diplomat Vladimír Reisel. V r. 1945 – 49 bol tlačovým atašé na čs. veľvyslanectve v Paríži. Neskôr pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Slovenských pohľadoch. Pod vplyvom G. Apollinaira písal snovú, imaginatívnu lyriku: Vidím všetky dni a noci, Neskutočné mesto, Zrkadlo a za zrkadlom. Prekladal francúzsku poéziu (G. Apollinaire, A. Breton, J. Prévert). Z neskoršieho diela: Smutné rozkoše, Moja jediná, U nás, Žena a muž a i. Napísal aj knihy veršov pre deti.

19.1.1919 -- v Brodzanoch sa narodil básnik a prekladateľ Vladimír Reisel (105). Zomrel 1.9.2007.

19.1.1924 -- v Ružomberku sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Róbert Dúbravec (100). Zomrel 8.11.1976.

20.1.1940 -- v Šúrovciach sa narodil slovenský prozaik, literárny vedec a vysokoškolský profesor, Stanislav Rakús. Je autorom prozaických diel, ale aj recenzií, článkov a literárnovedných štúdií. Za svoju tvorbu získal niekoľko literárnych cien.

22.1.1924 -- v Bošanoch sa narodil kardinál rímskokatolíckej cirkvi, spisovateľ Ján Chryzostom Korec (100). Počas socializmu bol jednou z vedúcich osobností tajnej cirkvi. Zomrel 24.10.2015.

22.1.1940 -- v Hybiach sa narodil slovenský prozaik Peter Jaroš. Po vyštudovaní FF UK v Bratislave bol redaktorom vo viacerých redakciách, od r. 1972 scenárista Slovenskej filmovej tvorby. Debutoval románom: Popoludnie na terase a ďalej napísal novelu Urob mi more, román Zdesenie a ďalšie diela. Autor umelecky i čitateľsky úspešného románu Tisícročná včela - aj vo filmovej verzii, ktorého voľným pokračovaním je román Nemé ucho, hluché oko. Ďalšie dielo: romány - Lásky hmat, Psy sa ženia, Milodar slučka, zbierky próz: Pradeno, Telo v herbári a i. Vytvoril scenáre filmom: Tetované časom, Pacho, hybský zbojník, Sneh pod nohami, Tisícročná včela.

24.1.1922 -- v Starej Pazove, Juhoslávia, sa narodil spisovateľ pre deti a mládež Zlatko Klátik. Autor kníh: Rozprávky spod slnečníka, Tulák a Čakanka, literárnych publikácií: Hronského tvorba pre mládež, Svetová literatúra pre deti a mládež. Pracoval v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Zomrel 24. augusta 1990 v Bratislave.

24.1.1964 -- v Spišskom Štiavniku sa narodil divadelný režisér, dramatik a spisovateľ Silvester Lavrík (60).

25.1.1894 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil slovenský spisovateľ, maliar a publicista Janko Alexy (130). Zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave.

25. 1.1688 -- bol pokrstený vo varínskom kostole legendárny zbojník Juraj Jánošík. Zomrel (popravili ho) 17.3.1713 (ako deň úmrtia sa uvádza aj 18. marec) v Liptovskom Mikuláši.

26.1.1922 -- v Dolnej Ždani sa narodila autorka literatúry pre deti a mládež Elena Čepčeková. Pracovala ako učiteľka, neskôr redaktorka vo vydavateľstve Práca a v detských časopisoch Ohník, Zornička a Slniečko. Po r. 1968 sa venovala iba literárnej tvorbe. Knihy: Meduška, Dve mačiatka, Dievča z majera, Marcela, neplač!, Serenáda pre Martinu, Monika a i., rozhlasové a televízne hry: Belasý krčah, Rudienka. Zomrela 6. januára 1992 v Bratislave.

27.1.1829 -- vo Vyšnom Skalníku sa narodil romantický básnik Ján Botto (195), štúrovec, národný buditeľ. V Pešti vyštudoval zememeračstvo a pracoval v Martine, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Hlavnými znakmi jeho literárnej tvorby sú baladickosť a porevolučné sklamanie štúrovskej generácie. Najvýznamnejšími v jeho tvorbe sú balady: Žltá ľalia, Margita a besná, Smrť Jánošíkova a Ctibor. Nedokončená ostala lyricko-dramatická skladba Čachtická pani. Zomrel 28. apríla 1881 v Banskej Bystrici.

27.1.1909 -- v Slovenskej Ľupči sa narodil novinár, spisovateľ a rozhlasový pracovník Ján Číž (115), autor kníh pre deti. Zomrel 27.10.1972

27.1.1923 -- v Kráľovej Lehote sa narodila poetka, prozaička, autorka kníh pre deti Krista Bendová. Pôsobila vo vydavateľstve Pravda, v r. 1951 – 56 bola tajomníčkou Zväzu slovenských spisovateľov, neskôr bola redaktorkou Roháča a Pravdy. Napísala básnické zbierky Milenec smútok, Listy milému, Krajina šťastia, O tú pieseň, Riziko, Variácie na Osudovú a Nedokončenú. Z tvorby pre deti sú najznámejšie veršované knižky Čačky-hračky, Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Bola raz jedna trieda, Čiernobiela rozprávka i prozaické diela Nezábudky, Prvé kroky, Opice z našej police a rozprávkový cyklus O Osmijankovi. Písala tiež scenáre pre televízne filmy. Zomrela 27. januára 1988 v Bratislave.

28.1.1884 -- v Jasenovej sa narodil priekopník turistiky a propagátor Vysokých Tatier Miloš Janoška (140). Zomrel 28.12.1963.

29.1.1879 - v Skalici sa narodil evanjelický farár a realistický dramatik Jozef Hollý (145), autor úspešných veselohier Kubo a Geľo Sebechlebský. Zomrel 3.11.1912.

29.1.1912 -- v Bystrej sa narodil prozaik, najvýznamnejší predstaviteľ naturizmu František Švantner. Autor baladických noviel: Malka, Dáma a románov: Nevesta hôľ a Život bez konca. Zachytil v nich harmonický vzťah dedinského človeka k prírode. Jeho dielo bolo viackrát sfilmované. Zomrel 13. októbra 1950 v Prahe.

29.1.1919 -- vo Valašských Kloboukoch sa narodil publicista, prozaik a básnik Ladislav Mňačko (105). Detstvo a mladosť prežil v Martine. Od r. 1940 bol za pokus o prekročenie nemecko-holandských hraníc väznený a na nútených prácach v Nemecku. V r. 1944 ušiel a zapojil sa do partizánskeho hnutia na Valašsku. V r. 1945 vstúpil do komunistickej strany, v r. 1948 vítal komunizmus, od polovice 50. rokov sa však stal kritikom dobových spoločenských deformácií. V r. 1967 na protest proti antiizraelskej kampani čs. vlády emigroval do Izraela a bol zbavený čs. občianstva. V r. 1968 sa vrátil a zapojil sa do obrodného procesu. Po okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy odišiel do emigrácie v Rakúsku. Po angažovanej poézii, budovateľských hrách a poviedkach vzbudil ohlas jeho román z prostredia partizánskych bojov Smrť sa volá Engelchen. Moderné výrazové prostriedky použil v novelistike 60. rokov: Oneskorené reportáže, Dlhá biela prerušovaná čiara. Román Ako chutí moc je konkrétnym obrazom i symbolom politického mechanizmu komunistického režimu. V politickej eseji Siedma noc sa pokúsil zachytiť pocity občana prežívajúceho prvé dni vpádu sovietskych vojsk do ČSSR. Zomrel 24. februára 1994 v Bratislave.

29.1.1939 -- v Plášťovciach sa narodil literárny teoretik, esejista Tibor Žilka (85).

30.1.1885 -- v Martine sa narodila prozaička Hana Gregorová, pôv. Anna Božena Lilgová, manželka spisovateľa J. G. Tajovského. Pracovala v ženskom hnutí, vo svojom diele obhajovala emancipačné snahy slovenských žien. Je autorkou prózy Ženy, románu Vlny duše, ďalšie dielo: zbierky poviedok Môj svet, Pokorní ľudia, Zo srdca; pre deti: Svet je taký krásny. O pohnutých životných osudoch slovenských žien napísala knihu Slovenka pri krbe a knihe. Zomrela 11. decembra 1958 v Prahe.

30.1.1907 -- v Štefultove sa narodil prozaik Jozef Horák. Povolaním učiteľ a redaktor časopisu Slniečko. Debutoval zbierkou povestí Sitniansky vartár. Ďalej napísal novely: Biele ruky, Zahmlený návrat a povstalecký román: Hory mlčia. Čitatelia si obľúbili jeho historické romány: Zlaté mesto, Smrť kráča k zlatému mestu, Sebechlebskí hudci, Kremnický zlatý človek. Ďalej tiež písal autorské rozprávky: Zlatá jaskyňa, Pikulík, Veľké dobrodružstvá malej kolobežky. Zomrel 11. júna 1974 v Prešove.

30.1. 1944 -- v Poprade-Strážach sa narodil horolezec, účastník dvoch himalájskych expedícií Milan Kriššák (80). Zomrel 2.7.1979.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html


Magyar szerzők:

2024. Január
3-án, 102 éve (1922) született Nemes Nagy Ágnes
5-én70 éve (1954) született Krasznahorkai László
10-én, 104 éve (1920) született Csanádi Imre
12-én, 146 éve (1878) született Molnár Ferenc
15-én75 éve (1949) született Balla Zsófia
15-én, 84 éve (1940) született Géher István
17-én, 129 éve (1895) született Mécs László
19-én, 103 éve (1921) született Mészöly Miklós
24-én, 71 éve (1953) született Csengey Dénes
25-én, 78 éve (1946) született Bereményi Géza
26-án85 éve (1939) született Kiss Anna
27-én, 81 éve (1943) született Várady Szabolcs

https://pim.hu/hu/dia/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 January:

 1. Catherine Drinker Bowen
 2. Claudia Rankine
 3. E.M. Forster
 4. Gina Berriault
 5. J.D. Salinger
 6. Mary Ann Shaffer
 7. Olivia Goldsmith
 8. Ouida

Writers Born 2 January:

 1. André Aciman
 2. Isaac Asimov
 3. Jimmy Santiago Baca
 4. Mo Hayder
 5. Susan Wittig Albert
 6. Tuelo Gabonewe

Writers Born 3 January:

 1. Charles Yu
 2. Cicero
 3. Erik Larson
 4. J.R.R. Tolkien
 5. Ken Bruen
 6. Patricia Lee Gauch

Writers Born 4 January:

 1. Christina Baker Kline
 2. Doris Kearns Goodwin
 3. Gao Xingjian
 4. Harlan Coben
 5. Isaac Newton
 6. Natalie Goldberg

Writers Born 5 January:

 1. Florence King
 2. Seanan McGuire
 3. Stella Gibbons
 4. Tananarive Due
 5. Umberto Eco
 6. W. D. Snodgrass

Writers Born 6 January:

 1. Antonya Nelson
 2. Barry Lopez
 3. C.D. Wright
 4. Carl Sandburg
 5. E.L. Doctorow
 6. Elizabeth Strout
 7. Karin Slaughter

Writers Born 7 January:

 1. Gerald Durrell
 2. Nicholson Baker
 3. William Peter Blatty
 4. Zora Neale Hurston

Writers Born 8 January:

 1. Peter Taylor
 2. Robert Littell
 3. Terry Brooks
 4. Wilkie Collins

Writers Born 9 January:

 1. Anne Rivers Siddons
 2. Brian Friel
 3. Gail Schimmel
 4. Joseph Epstein
 5. Keith Gessen
 6. Philippa Gregory
 7. Simone de Beauvoir
 8. Wilbur Smith

Writers Born 10 January:

 1. Dorianne Laux
 2. Philip Levine
 3. Robinson Jeffers

Writers Born 11 January:

 1. Alan Paton
 2. Alethea Kontis
 3. Diana Gabaldon
 4. Jasper Fforde

Writers Born 12 January:

 1. David Mitchell
 2. Edmund Burke
 3. Haruki Murakami
 4. Jack London
 5. Julia Quinn
 6. Walter Mosley
 7. William Nicholson

Writers Born 13 January:

 1. Carolyn See
 2. Edmund White
 3. Jay McInerney
 4. Lorrie Moore
 5. Michael Bond

Writers Born 14 January:

 1. David Bergen
 2. Edward St. Aubyn
 3. Emily Hahn
 4. Eric Maisel
 5. John Dos Passos
 6. Yukio Mishima

Writers Born 15 January:

 1. Ernest J. Gaines
 2. Jenni Nimmo
 3. Molière
 4. Robert Silverberg

Writers Born 16 January:

 1. Anthony Hecht
 2. Craig Johnson
 3. Mary Karr
 4. Rebecca Stead
 5. Stella Tillyard
 6. Susan Sontag

Writers Born 17 January:

 1. Anne Brontë
 2. Benjamin Franklin
 3. Ellen Wood
 4. Oswald Mbuyiseni Mtshali
 5. Robert Cormier
 6. Suzanne Berne

Writers Born 18 January:

 1. A.A. Milne
 2. Binyavanga Wainaina
 3. Robert Anton Wilson
 4. William Sansom

Writers Born 19 January:

 1. Eden Robinson
 2. Edgar Allan Poe
 3. Edwidge Danticat
 4. Julian Barnes
 5. Margaret George
 6. Nina Bawden
 7. Patricia Highsmith

Writers Born 20 January:

 1. Johannes V. Jensen
 2. Nancy Kress
 3. Nathaniel Parker Willis
 4. R. A. Salvatore
 5. Robert Olen Butler
 6. Vanessa Diffenbaugh

Writers Born 21 January:

 1. Eva Ibbotson
 2. Gretel Ehrlich
 3. Judith Merril
 4. M.K. Hobson

Writers Born 22 January:

 1. Francis Bacon
 2. John Donne
 3. Joseph Wambaugh
 4. Lord Byron
 5. Robert E. Howard

Writers Born 23 January:

 1. Cathy Hopkins
 2. Derek Walcott
 3. Fred Wah
 4. Stendhal

Writers Born 24 January:

 1. Edith Wharton
 2. Lynn Coady
 3. Pierre de Beaumarchais
 4. Vicki Baum

Writers Born 25 January:

 1. Gloria Naylor
 2. JG Farrell
 3. Robert Burns
 4. Stephen Chbosky
 5. Virginia Woolf
 6. W. Somerset Maugham

Writers Born 26 January:

 1. Jonathan Carroll
 2. Nick Flynn
 3. Philip José Farmer
 4. Shannon Hale
 5. Susan Griffin

Writers Born 27 January:

 1. Clarissa Pinkola Estés
 2. Julius Lester
 3. Lewis Carroll
 4. Mordecai Richler

Writers Born 28 January:

 1. Colette
 2. David Lodge
 3. Ken Hill
 4. Susan Choi

Writers Born 29 January:

 1. Anton Chekhov
 2. Edward Abbey
 3. Germaine Greer
 4. Paddy Chayefsky
 5. Robin Morgan
 6. Romain Rolland

Writers Born 30 January:

 1. Barbara Tuchman
 2. John Dufresne
 3. Lloyd Alexander
 4. Richard Brautigan
 5. Robert McKee
 6. Shirley Hazzard

Writers Born 31 January:

 1. Daniel Tammet
 2. Laura Lippman
 3. Norman Mailer
 4. Norris Church Mailer
 5. Patrick Gale
 6. Steven Amsterdam


https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

Regionálne osobnosti:

Bátky, Ladislav
(pseud. Poór Ferenc) 
(1.2.1919 Gabčíkovo – 1.4.1980 Bratislava)
105. výročie narodenia
Publicista, redaktor
Vychodil ľudovú školu v Gabčíkove, potom meštiansku školu v Šamoríne. Pracoval ako dedinský kováč v Gabčíkove, bol účtovníkom v Šamoríne, externým redaktorom Magyar Nap v Bratislave, redaktorom Győri Hírlap v Győri (Maďarsko), externým spolupracovníkom Magyar Nemzet v Budapešti (Maďarsko). Po okupácii južného Slovenska bol perzekvovaný maďarskými úradmi. Od r. 1940 bol vojakom maďarskej armády. V  r. 1944 - 46 v sovietskom zajatí v Borisove, kde redigoval maďarské nástenné noviny. Po vojne hospodáril na rodinnom majetku. Bol redaktorom, v r. 1952 -1962 zástupca šéfredaktora Új Szó v Bratislave, v r. 1953 - 1955 šéfredaktor mesačníka Fáklya. V r. 1957 získal ocenenie Za vynikajúcu prácu


Králiček, Ján
(1.2.1879 Ružomberok – 27.1.1958 Báč)
145. výročie narodenia
Cirkevný spisovateľ, prekladateľ
Študoval na gymnáziu v Ružomberku, teológiu na univerzite v Budapešti (Maďarsko). Od r. 1900 bol príslušníkom jezuitskej rehole v Trnave, misionárom v cudzine. Autor náboženskej beletrie s moralistickým zameraním. V r. 1921 - 1942 redaktor časopisu Posol Božského srdca Ježišovho, v r. 1928 - 1948 Katolíckej misie v Trnave.


Burchard-Bélaváry, Štefan
(4.2.1864 Dolný Bar-Mad - 21.10.1933 Pestszentlőrinc)
160. výročie narodenia
Maliar
Maliarstvo študoval vo Viedni (Rakúsko), v San Franciscu (Spojené štáty americké), potom v Mníchove (Nemecko) a na akadémii Colarossi v Paríži (Francúzsko). Od r. 1904 viedol vlastnú maliarsku školu v Bratislave, potom bol riaditeľom Bratislavského umeleckého spolku. Po r. 1918 pôsobil v Budapešti (Maďarsko). Výtvarný podnikateľ, v Bratislave organizoval výstavy a tzv. Bratislavský salón, v máji 1913 výstavu miestnych a hosťujúcich výtvarníkov a umeleckopriemyselných prác. Vynašiel špeciálne pasteloidné maliarske farby. Autor žánrových scén, krajiniek,  portrétov, všetko s naturalistickým charakterom.


Csáder, Ladislav
(7.2.1909 Štvrtok na Ostrove – 22.8.1975 Bratislava)
115. výročie narodenia
Maliar a grafik
Po maturite na obchodnej akadémii v Bratislave študoval na umelecko-priemyselnej škole v Budapešti (Maďarsko), na Škole umeleckých remesiel v Bratislave Pracoval ako reklamný grafik v Holandsku, od r. 1939 na Slovensku,  po r. 1945 ako pracovník podnikov Pravda, vedúci grafického ateliéru. Navrhol aj sériu poštových známok. Systematicky sa venoval knižnej grafike a tvorbe písma, navrhol reklamné prospekty, grafické úpravy knižných edícií a časopisov. Venoval sa i fotografickej tvorbe. Vyhotovil množstvo fotografií zo Žitného ostrova a z Bratislavy.


Marczell, Béla
(14.10.1924 Malé Dvorníky – 10.2.2009 Dunajská Streda)
15. výročie úmrtia
Zberateľ ľudových tradícií, muzeológ, stredoškolský pedagóg
Gymnázium navštevoval v Bratislave, v Dunajskej Strede a v Komárne. Na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti (Maďarsko) získal diplom z pedagogiky, odbor maďarčina - dejepis. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil v Dunajskej Strede. V r. 1960 – 1986 pôsobil v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, kde v r. 1964 – 1976 zastával funkciu riaditeľa. Zorganizoval prvú stálu výstavu a pomáhal pri zriaďovaní viacerých vlastivedných domoch v okrese. Zbieral žitnoostrovské zvyky, povery, mýty a rozprávky, ktoré aj publikoval.

Vyznamenania:
1994 Pro Urbe
1999 Cena Istvána Gyurcsóa
2012 Pro Urbe in memoriam


Králová, Katarína PhDr.
(16.2.1941 Želiezovce – 11.2.1999 Bratislava)
25. výročie úmrtia
Prekladateľka, knihovníčka
Ľudovú školu navštevovala v Bratislave. V r. 1955 - 1958 študovala na gymnáziu v Dunajskej Strede. Knihovníctvo a vedecké informácie V r. 1963-1968 študovala externe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bola spojovateľkou na Slovenskej pošte, predavačka v Slovenskej knihe, v r. 1968 - 1997 vedúca knižnice Ústavu slovenskej a svetovej literatúry a Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venovala sa prekladateľskej tvorbe z maďarčiny, okrem beletrie prekladala  aj odborné diela z oblasti literárnej vedy, estetiky, filozofie a histórie.


Tóth, Károly
(27.2.1959 Dlhá nad Váhom – 10.9.2016 Trstice)
65. výročie narodenia
Pedagóg, politik, publicista
V r. 1978 - 1983 študoval na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1983 - 1987 pracoval ako robotník v Duslo Šaľa. V r. 1987-1990 bol redaktorom vo vydavateľstve Madách. V r. 1990 -1998 zastával rôzne funkcie v Maďarskej občianskej strane (predseda v r. 1990 - 1991, podpredseda r. 1991-1992, stranícky riaditeľ v r. 1992-1997, generálny tajomník v r. 1997-1998). Od r. 1996 až do svojej smrti  pôsobil vo Fórum inštitúte pre výskum menšín ako riaditeľ, manažér, vedúci výskumu. Od r. 1999 býval v Šamoríne.

Vyznamenania:
2003 Strieborná plaketa Slovenskej republiky
2007 Magyar Köztársasági Érdemkereszt

Osobnosti Slovenska:

2.2.1849 -- vo Vyšnom Kubíne sa narodil básnik, dramatik, prekladateľ, právnik Pavol Országh Hviezdoslav (175), jeden z najväčších slovenských básnikov. Študoval na Gymnáziu v Miškolci (Maďarsko) a Kežmarku a na právnickej akadémii v Prešove. Bol advokátskym pomocníkom v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a Námestove, kde pôsobil 20 rokov ako samostatný advokát. V r. 1899 sa vrátil do Dolného Kubína, tu žil až do svojej smrti. Jeho básnickou prvotinou boli na gymnáziu v Kežmarku napísané Básnické prviesenky Jozefa Zbranského. Najvýznamnejšie lyrické diela: Letorosty, Žalmy a hymny, Prechádzky jarou, Prechádzky letom, Stezky, Dozvuky, Krvavé sonety, epické básne a skladby: Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, dráma: Herodes a Herodias. Venoval sa prekladom diel svetových autorov: Shakespeare, Mickiewicz, Lermontov, Goethe, Schiller, Petőfi a i. Zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne.

2.2.1921 -- v Španej Doline sa narodil jazykovedec Jozef Mistrík. Začínal v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave, neskôr pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. V r. 1965 — 93 vyučoval na Katedre slovenského jazyka FF UK, pričom v r. 1989 — 90 bol jej vedúcim. V r. 1993 odišiel na Katedru sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK, kde sa venoval otázkam mimoverbálnej komunikácie. Ako profesor hosťoval na mnohých zahraničných univerzitách. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým výskumu súčasného slovenského jazyka - lexikológii, morfológii, syntaxi, štylistike a všeobecnej jazykovede. Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej štylistiky a lexikológie hlavne vďaka používaniu matematických a štatistických metód, o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky. Napísal niekoľko desiatok kníh a vysokoškolských učebníc: Slovenská štylistika, Slovosled a vetosled v slovenčine, Slovenčina pre každého, Frekvencia slov v slovenčine, Retrográdny slovník, Rétorika, Grafológia a mnohé ďalšie. Je aj spoluautorom Frekvenčného slovníka posunkovej reči. Bol tajomníkom a prvým podpredsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV a aj predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti. Dvadsať rokov bol riaditeľom letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Zaujímal sa tiež o grafológiu. Určité obdobie pracoval ako súdny znalec písma. Zomrel 14. júla 2000 v Bratislave.

2.2.1929 -- v Koválove sa narodil kultúrny historik, publicista prekladateľ profesor Štefan Vragaš (95). Zomrel 8.7.2018.

2.2.1944 -- v Bratislave sa narodil publicista a sceárista Eugen Gindl (80). Zomrel 14.11.2021.

3.2.1812 -- v Záborí sa narodil historik, básnik, prozaik a dramatik Jonáš Záborský, evanjelický kňaz. Konvertoval ku katolicizmu. Dostal sa do sporu s Ľudovítom Štúrom a jeho kodifikáciou spisovnej slovenčiny, odmietol tiež jeho národný program. Autor básnických skladieb: Žehry, satirických próz: Panslavistický farár, Faustiáda, Chruňo a Mandragora, didaktických humoresiek: Dva dni v Chujave, historických poviedok: Blud, Svätoplukova zrada a drám: Lžedimitrijády. Najviac sa presadila jeho veselohra Najdúch. Zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch.

4.2.1889 –- vo Zvolene sa narodil evanjelický biskup Július Krčméry (135), jedna z vedúcich osobností mierového hnutia evanjelického duchovenstva. Zomrel 9.2.1968.

4.2.1892 -- v Novom Meste nad Váhom sa narodil Ján Hrušovský, slovenský novinár, prozaik a esejista. Svoju literárnu kariéru začínal publikovaním fejtónov, poviedok a žánrových obrázkoch v rôznych periodikách. Písal poviedky, romány, prozaické diela s autobiografickými prvkami, ale tiež kratšie prozaické útvary. Vo svojich dielach sa vracia k obom svetovým vojnám a potreby vyrovnať sa s ich následkami tak po psychickej, ako i morálnej a citovej stránke. Venoval sa i dobrodružným, no hlavne historickým románom, v ktorých sa vracal k známym osobnostiam, viažucim sa svojou činnosťou či životom k Slovensku, a tieto diela vydával najprv na pokračovanie v rôznych časopisoch, kým vyšli aj knižne ako ucelené diela. Zomrel 7. marca 1975 v Bratislave.

4.2.1909 - Narodil sa v Senici textár tanečných piesní a libretista Pavol Braxatoris (115). Zomrel 19.1.1980.
 

8.2.1813 -- v Jelšavskej Teplici sa narodil slovenský básnik, prozaik a historik Samuel Tomášik. Jeho verše sa stali národnými piesňami: Hej pod Kriváňom, Hej, Slované (Hej, Slováci), Ja som bača veľmi starý. Autor poézie: Básně a písně, historických próz s romantickými prvkami: Vešelínov odboj, Vešelínovo dobytie Muráňa, Malkotenti, Kuruci. Zomrel v Chyžnom 10. septembra 1887.

8.2.1879 -- v Bratislave sa narodil sochár, predstaviteľ secesie Alojz Rigele (145), medzi jeho najznámejšie diela patrí náhrobník Petra Pázmaňa v Dóme sv. Martina v Bratislave, či pomník dramatika Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Zomrel 14.2.1940.

8.2.1884 - sa narodil etnograf, výtvarný teoretik a pedagóg Jozef Vydra (140), riaditeľ Školy umeleckých remesiel v Bratislave. Zomrel 27.7.1959.

8.2.1915 -- v Budmericiach sa narodil spisovateľ, grafik, redaktor, popredná osobnosť slovenského nadrealizmu Rudolf Fabry. Jeho debut Uťaté ruky sa pokladá za signálnu zbierku nadrealizmu na Slovensku, ktorý sa v tridsiatych rokoch rozvinul do silného generačno-poetického hnutia. Ďalšie básnické zbierky: Vodné hodiny, hodiny piesočné, Ja je niekto iný, Kytice tomuto životu a i. Autor próz s vojnovou tematikou, reportáží a cestopisov: Salam alejkum — Rozprávanie o starom a novom Egypte. Tvoril koláže a venoval sa knižnej grafike. Stál pri konštituovaní týždenníkov Nedeľa, Život a dvojtýždenníka Film a divadlo. Zomrel 11. februára 1982 v Bratislave. 

9.2.1914 -- v Odese sa narodil literárny vedec, prekladateľ, zakladateľ slovenského literárneho štrukturalizmu Mikuláš Bakoš (110), autor diela Vývin slovenského verša. Zomrel 20.6.1972 v Bratislave.

9.2.1951 -- v Michalovciach sa narodil Jozef Puškáš, slovenský prozaik, esejista, scenárista a filmový kritik. Jeho prózy sú realistické, no nevyhýba sa ani groteskným, až absurdným prvkom, ktoré majú kritickú funkciu. Pri písaní využíva rôzne žánre, od psychologickej poviedky cez sci-fi, horor až po grotesku. Okrem prozaickej tvorby sa venuje tiež písaniu recenzií, filmovej a televíznej kritike a scenárom.

9.2.1939 -- v Martine zomrela prozaička, redaktorka, publicistka Elena Maróthy-Šoltésová. Dcéra básnika Daniela Maróthyho, významná predstaviteľka slovenského literárneho realizmu, vedúca osobnosť slovenského ženského hnutia, redaktorka, v r. 1894 — 1927 predsedníčka Živeny. Jej tvorba bola ovplyvnená smrťou oboch detí, malej dcérky a dospelého syna. Začínala v Slovenských pohľadoch uverejnenými črtami Na dedine a Prípravy na svadbu, neskôr napísala črtu Umierajúce dieťa a novelu V čiernickej škole. Dvojzväzkový román Proti prúdu je vybudovaný v duchu „ideálneho realizmu“. Vrcholným dielom však ostali zápisky Moje deti, v ktorých podala svoj tragický údel. Narodila sa 6. januára 1855 v Krupine.

9.2.1941 -- v Bratislave sa narodil prozaik, významný humorista a satirik 60. rokov, autor detskej literatúry Vlado Bednár, syn spisovateľa a karikaturistu Štefana Bednára. Pracoval v mládežníckych časopisov ABC pionierov, Prúd, vo vydavateľstve Smena, v Mladej tvorbe. Debutoval satirickou prózou Uhni z cesty. Jeho knihy Divné hrušky s divnou chuťou, Veterné mlyny a Nebrnkaj mi na city autenticky zachytili psychiku dospievajúcich chlapcov. Pre mladšie deti napísal Dobrodružstvá troch mudrlantov, Veľká dobrodružná vlastiveda. Ďalšia tvorba: Vajce v stodole, Koza, Lacný príbeh, Dračie žily. Tragicky zomrel 17. januára 1984 v Bratislave.

12.2.1866 -- v Dolnom Kubíne sa narodil významný prozaik generácie neskorého realizmu Ladislav Nádaši Jégé. Počas štúdia medicíny v Prahe sa stal členom a na istý čas i predsedom akademického krúžku slovenských študentov Detvan. Po štúdiách sa vrátil do rodného mesta, kde sa stal okresným lekárom. V r. 1918 — 25 redaktor novín Naša Orava a časopisu Orava. V r. 1926 sa po vymenovaní za zdravotného radcu vzdal súkromnej praxe a sústredenejšie sa začal venovať literárnej tvorbe. Autor historických próz Wieniawského legenda, Z dávnych časov, Itália, Adam Šangala, Svätopluk a spoločenských románov Kuruci, Alina Orságová, Cesta životom, S duchom času. Významné sú jeho úvahy o naturalizme v próze (Émil Zola). Zomrel 2. júna 1940 v Dolnom Kubíne.

12.2.1919 -- v Abramovej sa narodil spisovateľ a gymnaziálny učiteľ Ján Červeň (105), ktorý svoje humoresky, poviedky a novely zhrnul do knižnej podoby s názvom Modrá katedrála. Zomrel 31.7.1942.

12.2.1934 -- v Košiciach sa narodil horolezec Jozef Psotka (90), zakladateľská osobnosť slovenského horolezectva. Tragicky zahynul 15.10.1984 počas zostupu z vrcholu Mount Everestu.

13.2.1932 -- v Trenčíne sa narodil redaktor a publicista Kornel Földvári, literárny a divadelný kritik, prekladateľ z nemčiny. Počas normalizácie mal zákaz publikovať. Po r. 1989 prvý námestník ministra kultúry a dramaturg Štúdia S v Bratislave. Je znalcom dejín slovenskej karikatúry, autorom viacerých zásadných štúdií, týkajúcich sa literárneho a divadelného humoru, najmä tvorby Milana Lasicu a Júliusa Satinského, statí o dobrodružnej literatúre a úvah o výtvarnom humore.

13.2.1944 -- vo Zvolene sa narodil režisér a scenárista Ján Zeman (80). Zomrel 19.11.2010.

14.2.1843 -- na porade v Bratislave poprední štúrovci definitívne rozhodli o prijatí slovenského spisovného jazyka. Toto rozhodnutie potvrdilo stretnutie Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu s Jánom Hollým 11. — 16. júla 1843 na fare na Dobrej Vode. 

16.2.1907 -- v Hybiach sa narodil prozaik, esejista, publicista Dobroslav Chrobák. Bol elektrotechnickým inžinierom a celý život pracoval v rozhlase. Bol referentom Radiojournalu, vedúcim rozhlasovej techniky, vedúcim krátkovlnného vysielania Čs. rozhlasu a v r. 1947 — 51 jeho oblastným riaditeľom. Na SVŠT prednášal elektroakustiku. Písať začal na strednej škole a jeho knižným debutom bola novela Kamarát Jašek. Najznámejší román Drak sa vracia je základným dielom slovenskej lyrizovanej prózy. Venoval sa publicistike. Autor úvah o umení, Rukoväte dejín slovenskej literatúry a i. Zomrel 16. mája 1951 v Bratislave, pochovaný je v Hybiach.

17.2.1864 -- v Tajove sa narodil katolícky kňaz, maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš (160), signatár Pittsburskej dohody. Zomrel 11.5.1929.

17.2.1924 –- v Šahách sa narodil divadelný, rozhlasový a televízny režisér Jozef Pálka (100), ktorý pôsobil v divadlách v Žiline, Ostrave a v Bratislave na Novej scéne. Zomrel 3.2.1982.

17.2.1939 -- v Siladiciach sa narodil básnik a prekladateľ Ján Šimonovič (85). Bol redaktorom vo vydavateľstvách Smena a Slovenský spisovateľ i v časopise Zornička. Autor veršov: Obrazotvorná lúka, Sen, Tichým krikom, básnických skladieb ovplyvnených nadrealizmom: Mesto, Chvenie a esejí o poézii: Próza o básni, Na margo básne. Prekladal španielsku, nemeckú a ruskú poéziu. Zomrel 21. decembra 1994 v Bratislave.

19.2.1894 -- v Chynoranoch sa narodil básnik a prekladateľ Valentín Beniak (130), predstaviteľ katolícky orientovanej poézie. Najvýznamnejšie zbierky: Žofia, Popolec a Igric. Zomrel 6. novembra 1973 v Bratislave.

20.2.1744 -- v Spišských Tomášovciach sa narodil jezuita, historik a pedagóg Juraj Sklenár (280), obhajca politickej rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku. Zomrel 31.1.1790.

20.2.1948 -- začala vychádzať Slovenka, obrázkový týždenník Slovenského zväzu žien.

20.2.1959 -- v Bratislave sa narodil básnik a prekladateľ Daniel Svetozár Šimko (65). Zomrel 8.7.2004.

 

21.2.1940 -- v Ratkovskom Bystrom sa narodil básnik, autor literatúry pre deti Ondrej Nagaj. Bol učiteľom v Turčianskych Tepliciach a debutoval zbierkou lyriky Verše na pni. Ďalej napísal zbierky Hlboko doma, Krajina človeka, Prekrývanie tvárí, Nebudem už zlý, Aj kameň dušu má. Venuje sa tvorbe pre deti, píše riekanky, hádanky pre najmenšieho adresáta: Mám básničku na jazýčku, Riekanky do škôlky, Kamaráti na dvore, Hádanky z lúky, hádanky z lesa a i.

23.2.1896 -- vo Zvolene sa narodil prozaik, autor literatúry pre deti a mládež Jozef Cíger Hronský, vl. m. Jozef Cíger. Spočiatku pôsobil ako učiteľ a v r. 1933 sa stal tajomníkom Matice slovenskej (MS). Redigoval časopis Slniečko a od r. 1940 bol správcom MS, z ktorej vybudoval vrcholnú národnú inštitúciu. Počas SNP bol zatknutý. Po vojne emigroval a zvyšok života žil v Argentíne. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne, v r. 1956 sa stal predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a bol čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. Podieľal sa na založení Zahraničnej Matice slovenskej. Jeho prvými knihami sú realistické zbierky poviedok: U nás, Domov a Medové srdce. Za najlepšie romány sú považované Chlieb a Jozef Mak. V románoch Pisár Gráč a Andreas Búr Majster sa do popredia dostala téma osamotenej ľudskej osobnosti. Jeho najproblematickejším románom je Svet na Trasovisku, ktorý napísal v emigrácii, na Slovensku bol tabuizovaný a k čitateľovi sa dostal až začiatkom 90. rokov. Venoval sa tiež tvorbe pre deti a mládež: Smelý Zajko, Brondove rozprávky, Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. júla 1960 v meste Luján v Argentíne.

23.2.1932 -- v Banskej Štiavnici sa narodil prozaik Anton Hykisch. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Bol redaktorom, neskôr riaditeľom v Mladých letách, v r. 1990 — 92 poslancom, 1993 — 97 veľvyslancom SR v Kanade. Predstaviteľ Generácie 56. Debutoval v r. 1959 románom Krok do neznáma, ktorý bol zošrotovaný a znovu vyšiel v r. 1963. Ďalšie diela: novela Naďa, romány Sen vchádza do stanice, Námestie v Mähringu, Vzťahy, Túžba, Atómové leto. Napísal sci-fi poviedky Dobre utajený mozog, Obrana tajomstiev, knihu pre deti Kamarát Čipko, historické prózy Čas majstrov a Milujte kráľovnú. Autor cestopisov a detektívok.


24.2.1928 -- v Suchej nad Parnou sa narodil spisovateľ, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány. Najvýznamnejší predstaviteľ romantickej koncepcie prekladu v slovenskej literatúre. Do odchodu do dôchodku bol vedeckým pracovníkom v literárnovedných ústavoch SAV, v r. 1970 — 72 slovenský lektor na univerzite v Neapole. Vynikajúci znalec diela Jána Hollého. Diela: Jarky v kraji, V toku, U kotvy, Aj most som ja, Srdce, Oheň z Neho, Rada a dar, preklady Dante Alighieriho a ďalších talianskych, francúzskych a antických spisovateľov.

25.2.1904 -- v Záriečí sa narodil literárny historik, knihovník, bibliograf Ján Čaplovič (120). Zaoberal sa dejinami knižnej kultúry, staršej slovenskej literatúry, vzťahmi J. A. Komenského ku Slovensku a slovenským národným obrodením. Bol riaditeľom Univerzitnej knižnice a neskôr pracoval v Lyceálnej knižnici v Bratislave. Zomrel 26. septembra 1976 v Bratislave.

25.2.1946 -- v Košiciach sa narodil básnik Ján Štrasser, autor textov populárnych piesní, esejista a divadelný dramaturg. Bol redaktorom Mladej tvorby, divadelným dramaturgom na Poetickej scéne a v Štúdiu S. Neskôr pôsobil v Slovenských pohľadoch a týždenníku Domino fórum. Autor básnických zbierok: Odriekanie, Podnet, Priamy prenos, Práca na ceste, Stala sa nám láska. Napísal piesne k muzikálom Cyrano z predmestia, Neberte nám princeznú. Autor knihy Lenže ja som iba komik… Rozhovory s Milanom Lasicom. 

26.2.1904 -- v Brodskom sa narodil publicista, novinár a historik Konštantín Čulen (120), redaktor Kanadského Slováka a vedúci Slovenského ústavu v Clevelande. Zomrel 7.4.1964.

26.2.1910 -- vo Vlkanovej sa narodil literárny vedec a kritik Alexander Matuška, zakladajúci člen skupiny R-10. Najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej literárnej kritiky a esejistiky 20. stor. V esejistických štúdiách: Profily, Vavríny nevädnúce i v súbore kratších portrétov: Medailóny kládol vysoké umelecké kritériá na domácu i zahraničnú tvorbu. Napísal niekoľko monografií: Vajanský prozaik, Človek proti skaze s podtitulom Pokus o Karla Čapka, J. C. Hronský a i. Zomrel 1. apríla 1975 v Bratislave.

26.2.1910 -- v Trnave sa narodila slovenská spisovateľka, autorka rozhlasových a divadelných hier Viera Markovičová-Záturecká. Diela: Skrytí hrdinovia, Rozprávky z ríše kráľa hôr, Za frontom, Tretí medzi nami. Vo verejnom živote sa aktivizovala v ženskom a mierovom hnutí. Svoj život ukončila 1. augusta 1953.

27.2.1769 -- v Rimavskej Bani sa narodil básnik, dramatik, prekladateľ Juraj Palkovič (255), zakladateľská osobnosť slovenskej drámy. Bol profesorom na Katedre reči a literatúry československej na Evanj. lýceu v Bratislave, predsedom Společnosti česko-slovanskej, poslancom uhorského snemu za mesto Krupina. Vydavateľ časopisov Týdenník a Tatranka, osvetových kalendárov a domácej i prekladovej literárnej tvorby. Autor básnickej zbierky Muza ze slovenských hor, básne Óda na horu Sinec, slovníkov a mnohých úvah uverejnených v tlači. Jeho divadelná fraška Dva buchy a tri šuchy vytvorila predpoklady pre vznik slovenskej veselohry. Zomrel 13. júna 1850 v Bratislave.

27.2.1812 -- v Hornej Lehote sa narodil básnik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu Samo Chalupka. Jeden zo zakladateľov Společnosti česko-slovanskej, v r. 1830 odišiel ako dobrovoľník na pomoc poľskému povstaniu proti ruskej nadvláde. Po ukončení štúdií na evanj. teologickej fakulte vo Viedni, bol krátko farárom v Chyžnom a od r. 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Chalupka prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor lyrických básní: Sen, Zrada a historických próz s jánošíkovskými témami: Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák, protitureckými: Boj pri Jelšave, Turčín Poničan a zo slovanského dávnoveku: Kozák, Branko, Starý väzeň, Odboj Kupov. Jeho báseň Mor ho! sa stala výrazom odhodlania dosiahnuť národnú slobodu a kódexom mravných hodnôt. Zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote.

27.2.1944 -- v Prešove sa narodil básnik, dramatik a redaktor Peter Gregor (80). Zomrel 11.3.2014.

29.2.1804 -- vo Voderadoch sa narodil katolícky kňaz, publicista a mecén Jozef Pantoček (220), zakladajúci člen Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha. Zomrel 20.5.1884.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html


Magyar szerzők:

2024. Február
1-jén, 83 éve (1941) született Gion Nándor
1-jén, 83 éve (1941) született Végel László
3-án, 94 éve (1930) született Csoóri Sándor
4-én, 113 éve (1911) született Takáts Gyula
5-én, 91 éve (1933) született Keszthelyi Rezső
5-én, 141 éve (1883) született Nagy Lajos
11-én, 97 éve (1927) született Fekete Sándor
13-án5 éve (2019) hunyt el Tandori Dezső
15-én, 81 éve (1943) született Oravecz Imre
22-én, 88 éve (1936) született Bodor Ádám
24-én70 éve (1954) született Bodor Béla
27-én, 107 éve (1917) született Devecseri Gábor
27-én95 éve (1929) született Fodor András

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 February:

 1. Galway Kinnell
 2. Kate Braverman
 3. Langston Hughes
 4. Meg Cabot
 5. Muriel Spark
 6. Reynolds Price
 7. Terry Jones

Writers Born 2 February:

 1. Ayn Rand
 2. James Dickey
 3. James Joyce
 4. Josephine Humphreys
 5. R. Scott Bakker
 6. Santa Montefiore

Writers Born 3 February:

 1. Gertrude Stein
 2. Henning Mankell
 3. James Michener
 4. Paul Auster
 5. Ransom Riggs
 6. Richard Yates
 7. Rosamond Lehmann
 8. Sidney Lanier
 9. Victor LaValle

Writers Born 4 February:

 1. Ben Lerner
 2. Jacques Prévert
 3. Julia Phillips
 4. Keigo Higashino
 5. Robert Coover
 6. Russell Hoban
 7. Siobhan Dowd

Writers Born 5 February:

 1. Herman Charles Bosman
 2. Margaret Millar
 3. Terence Blacker
 4. Tom Eaton
 5. William S. Burroughs

Writers Born 6 February:

 1. Bob Marley
 2. Kathryn Stockett
 3. Keith Waterhouse
 4. Louis Dudek

Writers Born 7 February:

 1. Charles Dickens
 2. Karen Joy Fowler
 3. Laura Ingalls Wilder
 4. Patrick McGrath
 5. Sinclair Lewis

Writers Born 8 February:

 1. Adam Marek
 2. Elizabeth Bishop
 3. John Grisham
 4. Jules Verne
 5. Rachel Cusk
 6. Rebecca Wells

Writers Born 9 February:

 1. Alice Walker
 2. Amy Lowell
 3. Anthony Hope
 4. J.M. Coetzee
 5. Thomas Bernhard

Writers Born 10 February:

 1. Bertolt Brecht
 2. Boris Pasternak
 3. E.L. Konigsburg
 4. John Shirley
 5. Mary McGarry Morris

Writers Born 11 February:

 1. Gordon Lish
 2. Jane Yolen
 3. Joy Williams
 4. Mo Willems
 5. Sidney Sheldon

Writers Born 12 February:

 1. George Meredith
 2. Jacqueline Woodson
 3. Judy Blume
 4. Ray Kurzweil

Writers Born 13 February:

 1. Eleanor Farjeon
 2. Georges Simenon
 3. Henry Rollins
 4. Peter Heller
 5. Susan Ertz

Writers Born 14 February:

 1. Claire Cook
 2. Frederick Douglass
 3. Harry Matthews
 4. Lucinda Riley

Writers Born 15 February:

 1. Douglas Hofstadter
 2. Linda Grant
 3. Maile Meloy
 4. Masuji Ibuse
 5. Miranda July

Writers Born 16 February:

 1. Iain Banks
 2. Maureen Johnson
 3. Peter Porter
 4. Richard Ford
 5. Warren Ellis

Writers Born 17 February:

 1. Andre Norton
 2. Dorothy Canfield Fisher
 3. Meena Alexander
 4. Mo Yan
 5. Ruth Rendell

Writers Born 18 February:

 1. Audre Lorde
 2. Bebe Moore Campbell
 3. Frances Osborne
 4. George Pelecanos
 5. Jean M Auel
 6. Len Deighton
 7. Lisa See
 8. Prue Leith
 9. Toni Morrison

Writers Born 19 February:

 1. Amy Tan
 2. Carson McCullers
 3. Helen Fielding
 4. Jeff Kinney
 5. Jonathan Lethem
 6. Laurell K. Hamilton
 7. Marissa Meyer
 8. Patricia O’Conner
 9. Ryū Murakami
 10. Siri Hustvedt

Writers Born 20 February:

 1. Alan Furst
 2. Georges Bernanos
 3. Pierre Boulle
 4. Richard Matheson
 5. Sally Rooney

Writers Born 21 February:

 1. Anais Nin
 2. Brander Matthews
 3. Chuck Palahniuk
 4. David Foster Wallace
 5. Erma Bombeck
 6. Håkan Nesser
 7. Jilly Cooper
 8. Jonathan Safran Foer
 9. W.H. Auden

Writers Born 22 February:

 1. Arthur Schopenhauer
 2. Christian Nestell Bovee
 3. Edna St. Vincent Millay
 4. Edward Gorey
 5. Ishmael Reed
 6. Richard North Patterson
 7. Seán Ó Faoláin

Writers Born 23 February:

 1. Bernard Cornwell
 2. Francesca Simon
 3. John Sandford
 4. Joseph O’Neill
 5. Samuel Pepys
 6. W.E.B. Du Bois

Writers Born 24 February:

 1. Conn Iggulden
 2. Gillian Flynn
 3. Jane Hirshfield
 4. Laila Lalami
 5. Lesley Pearse
 6. Rainbow Rowell
 7. Wilhelm Carl Grimm

Writers Born 25 February:

 1. Amin Maalouf
 2. Anthony Burgess
 3. John Lanchester
 4. Peg Bracken
 5. Susan Dennard

Writers Born 26 February:

 1. Christopher Hope
 2. Christopher Marlowe
 3. Elizabeth George
 4. Michel Houellebecq
 5. Sharyn McCrumb
 6. Victor Hugo

Writers Born 27 February:

 1. Alexandra Bracken
 2. Angelina Weld Grimké
 3. Henry Wadsworth Longfellow
 4. Irwin Shaw
 5. John Steinbeck
 6. Lawrence Durrell
 7. Peter De Vries

Writers Born 28 & 29 February:

 1. Colum McCann
 2. Daniel Handler
 3. Hermione Lee
 4. Marcel Pagnol
 5. Nicholas Christopher
 6. Stephen Spender
 7. Tessa Hadley

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

 

Regionálne osobnosti:

Minichová, Anna
(8.3.1924 Dunajská Streda – 25.11.1988 Bratislava)
100. výročie narodenia
Spisovateľka, dramatugička
Študovala na učiteľskej akadémii v Nitre, r. 1970 externe absolvovala štúdium filmovej a televíznej dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka v Istebniku, Trenčianskej Teplej a v Bratislave, od r. 1962 bola dramaturgičkou Hlavnej redakcie programov pre deti a mládež v Čs. televízii v Bratislave. Jej detské prózy preložili do fínštiny a nemčiny. V televízii dramaturgicky spracovala vyše 60 seriálov večerníčkov a napísala takmer 20 pôvodných prác.


Barcsek, Alexander mons.
(16.3.1929 Bruty – 7.4.2015 Dunajská Streda )
95. výročie narodenia
Farár
Benediktínske gymnázium absolvoval v Komárne. Po skončení sa prihlásil V r. 1950 sa prihlásil na seminár do Ostrihomu (Maďarsko), neskôr prestúpil do Bratislavy. V r. 1952 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Komárne. V r. 1958 bol premiestnený do Bratislavy, kde pôsobil ako kaplán v Dóme sv. Martina. Po pol roku bol preložený do Sládkovičova, zakrátko do Levíc. Prvú faru dostal v r. 1960, kedy bol vymenovaný za kňaza v Dunajskej Lužnej. V r. 1965 bol premiestnený do Pribety. V r. 1966 – 2009 pôsobil v Šamoríne. Publikoval v cirkevných časopisoch Homília a Remény. Vystupoval aj v Slovenskom rozhlase. Po odchode do dôchodku žil v Dunajskej Strede. V r. 2009 ho vymenovali za pápežského preláta.


Gyurcsó, István
(27.1.1915 Kamenica nad Hronom – 16.3.1984 Dunajská Streda)
40. výročie úmrtia
Básnik, publicista
Ľudovú školu navštevoval v Kamenici nad Hronom. Pôsobil ako záhradník, klampiar na rôznych miestach. V r. 1938 utiekol do Maďarska, kde ho internovali. V r. 1939 - 1944 vojak v Komárne, v Pécsi (Maďarsko) a na východnom fronte. V r. 1945 v sovietskom zajatí, v r. 1946 - 1947 vinohradník v Kamenici nad Hronom, potom deportovaný do Čiech. V r. 1947 -1950 betonár v Prahe, 1950-1952 valcovač Kovohút v Děčíne, od r. 1952 pracovník Csemadoku v Bratislave. Pôvodný autodidaktický robotnícky spisovateľ, ktorý publikoval v periodikách Új Szó a Fáklya. Publikoval básnické zbierky, v ktorých stvárnil život obyvateľov maďarskej národnosti na Slovensku, najmä sociálne postavenie a problémy roľníka na slovenskom juhu. Od r. 1960 člen Zväzu slovenských spisovateľov, do r. 1962 tajomník jeho maďarskej sekcie, 1957-1966 člen Ústredného výboru, 1961-1963 predsedníctvo ÚV Csemadoku. Pochovaný je v Kamenici nad Hronom.


Janiga, József
(21.3.1946 Štúrovo – 5.5.2004 Veľký Meder)
20. výročie úmrtia
Výtvarník, ilustrátor
Študoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1971 ilustroval časopisy a učebnice. V r. 1968 - 1982 učiteľom na Základnej umeleckej škole v Zemianskej Olči, od r. 1982 učil na Základnej umeleckej škole vo Veľkom Mederi. Zaoberal sa komornou maľbou. V novembri 1996 utrpel mozgovú porážku, odvtedy maľoval ľavou rukou. V r. 2007 odhalili vo Veľkom Mederi jeho bustu (autor György Lipcsey) a Základná umelecká škola vo Veľkom i nesie jeho meno. V r. 1997 získal Cenu za otvorenú Európu, a v r. 2005 Pro Urbe in memoriam.


Bel, Matej
(22.3.1684 Očová – 29.8.1749 Bratislava)
340. výročie narodenia
Polyhistor, pedagóg
Filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Halle (Nemecko). Pôsobil v Klosterbergu (Rakúsko), v Banskej Bystrici. V r. 1714 - 1719 rektor evanjelického gymnázia, od r. 1719 farár nemeckej evanjelickej cirkvi v Bratislave. Jedna z najväčších uhorských a slovenských vedeckých postáv 18. storočia, rešpektovaná aj v zahraničí, člen viacerých kráľovských spoločností. Knihu Notitia Hungariae novae..., ktorej časťou sú aj dve kapitoly dejín mesta Trnavy, napísal v Hornom Bare.


Bartuszová, Júlia

(23.3.1904 Okoč – 28.5.1990 Štúrovo)
120. výročie narodenia
Insitná maliarka
Ako štvorročnej jej zomrela matka, vychovávaná bola v sirotinci. V r. 1914 - 1918 študovala na Strednej dievčenskej škole v Bratislave, v r. 1922 - 1926 na dievčenskej škole Rodaun (Rakúsko). Štyridsať rokov žila v Kameníne, neskôr v Štúrove. Matka významného sochára a maliara Juraja Bartusza (1933-). Maľovať začala od roku 1974 ako sedemdesiat ročná. Väčšina jej obrazov sú okná do minulosti. Zo všetkých jej diel vyžaruje radosť a harmónia.


Kempelen, Ján Wolfgang
tiež Kempelen, Farkas
(23.1.1734 Bratislava – 26.3.1804 Viedeň, Rakúsko)
220. výročie úmrtia
Polytechnik, vynálezca
Študoval v Győri (Maďarsko) a vo Viedni (Rakúsko) právo a filozofiu. Po ukončení štúdia sa vrátil do Bratislavy, pracoval v Uhorskej komore, kde bol najskôr úradníkom, potom tajomníkom a radcom. Cisárovná Mária Terézia ho vymenovala za riaditeľa soľných baní pre celé Uhorsko. R. 1770 bol povýšený na Rytiera rádu Sv. Štefana, v r. 1775 sa stal barónom. Bol dvorným radcom Zjednotenej uhorsko-sedmohradskej dvornej kancelárie. V Bratislave vybudoval pontónový most cez Dunaj a skonštruoval čerpadlo, ktoré dodávalo voduna Bratislavský hrad. Na Žitnom ostrove vybudoval zavlažovacie zariadenie. V cisárskom zámku v Schönbrunne (Rakúsko) zostrojil dodnes funkčný vodomet. Slávu mu priniesol šachový automat (Turek) a hovoriaci stroj. Vynikol aj ako polygot, hudobný skladateľ a medorytec. V r. 1789 sa stal členom viedenskej Akadémie vied. Venoval sa aj literárnej tvorbe, písal poéziu a a drámu. Bol členom Bratislavskej spoločnosti priateľov vied. V staršom veku sa usadil v Hubiciach. Pochovaný je vo Viedni.

Osobnosti Slovenska:

1.3.1924 -- v Revúcej sa narodil básnik Ján Brocko (100), účastník Slovenského národného povstania, ktorému posmrtne vyšla zbierka básní Ohlas. Zomrel 7.7.1946.

1.3.1929 -- v Liptovskom Trnovci sa narodil literárny historik a kritik Vladimír Petrík (95), ktorý vývin slovenskej literatúry po roku 1945 zhrnul v diele Hľadanie prítomného času. Zomrel 19.11.2017.

2.3.1904 -- v Považskej Bystrici sa narodila fotografka, vydavateľka a publicistka Irena Blühová (120). Zomrela 30.11.1991.

4.3.1824 -- v Banskej Bystrici sa narodil publicista, dramatik a humoristický spisovateľ, lekár, mineralóg a geológ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (200). Je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. Písal odborno-popularizačné články a vedecké štúdie, sám si ilustroval vlastné literárne diela. Písal i satirické články, humoresky a cestopisy. Do diel vkladal i vlastné príbehy, skúsenosti a vedomosti. Zomrel 20.8.1908 v Kremnici.

5.3.1755 -- v Predmieri sa narodil osvietenský prozaik, satirický básnik Jozef Ignác Bajza. Bol katolíckym kňazom v Dolnom Dubovom, kde vytvoril zásadnú časť svojho diela. Na konci života bol kanonikom v Bratislave. Jeho najvýznamnejšie dielo René mláďenca príhodi a skúsenosťi je prvým slovenským románom (1784). Pokúsil sa v ňom vytvoriť spisovnú literárnu slovenčinu kombináciou západoslovenských prvkov s česko-moravskými. Ďalej napísal knihu aforizmov Slovenské dvojnásobné epigramata. Zomrel 1. decembra 1836 v Bratislave, pochovaný je v Dóme sv. Martina.


5.3.1869 -- v Nice sa narodil právnik a dendrológ, zakladateľ arboréta v Mlyňanoch Štefan Ambrózy-Migazzi (155). Zomrel 31.8.1933.

5.3.1904 -- v Myjave sa narodil historik, odborný publicista, vysokoškolský pedagóg, archivár a člen korešpondent Slovenskej akadémie vied Branislav Varsik (120). Zomrel 21.5.1994.

6.3.1911 -- vo Vrútkach sa narodil prozaik, autor próz pre deti a mládež Ján Bodenek. Pracoval v Matici slovenskej, bol redaktorom v časopise Slniečko a riaditeľom vydavateľstva Osveta. Debutoval úspešným románom pre mládež Ivkova biela mať. Ďalšie knihy: Leto na Rovniach, Zapálené srdce, Svetlá na bublinách, Kríž profesora Hunku, Z vlčích dní a i. Autor humoristickej novely Katastrofa, ktorá bola sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Zomrel 20. novembra 1985 v Banskej Bystrici.

7.3.1929 -- v Starej Turej sa narodil historik a spisovateľ Ján Hučko (95). Zomrel 21.3.2001.

8.3.1849 -- v obci Smolnícka Huta sa narodil jezuita, misionár a spisovateľ Štefan Zimmerman (175), ktorý od roku 1884 pôsobil v Mozambiku, kde vytvoril prvú gramatiku bantuského jazyka. Zomrel v roku 1894.

8.3.1902 -- v Príbovciach sa narodila spisovateľka Hela Krčméryová, Teta Hela. Pracovala v bratislavskom rozhlase, kde mala pravidelnú reláciu Teta Hela rozpráva. Napísala knihy Rozprávky Tety Hely, Puknuté husle. Bola manželkou básnika Štefana Krčméryho. Zomrela 27. júna 1970 v Bratislave.

8.3.1903 -- v meste Barton (Ohio, USA) sa narodil spisovateľ Fraňo Kráľ. Spočiatku ovplyvnený proletárskou poéziou: Čerň na palete, neskôr symbolizmom a vojnovým utrpením: Z noci do úsvitu. V románoch zachytil spoločenské a politické pomery Slovenska: Cesta zarúbaná, Stretnutie. Pre deti a mládež napísal autobiografickú prózu Jano a knihu Čenkovej deti. Zomrel 3. januára 1955 v Bratislave.

8.3.1903 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil publicista a spisovateľ Daniel Okáli. Ľavicový politik, písal revolučne zameranú poéziu. Patril k davistom a vystupoval predovšetkým ako kultúrny publicista. V r. 1948 — 51 povereník vnútra, neskôr odsúdený v procese s buržoáznymi nacionalistami a väznený. V r. 1963 ho rehabilitovali, pracoval v Ústave slovenskej literatúry SAV. Napísal básnickú zbierku Ozvena krvi a zápasov, monografie Burič Gejza Vámoš, Kritik Ján Igor Hamaliar, Literárna teória a kritika davistov, Konfrontácie s Michalom Považanom a literárne state a kritiky Výboje a súboje. Zomrel 23. novembra 1987 v Bratislave.

8.3.1934 -- v Pliešovciach sa narodil dramatik, autor televíznych hier Ján Solovič (90). Známa je jeho tzv. Občianska trilógia. Zomrel 10.7.2022.

9.3.1796 -- v Rimavskej Píle sa narodil národný buditeľ Matej Hrebenda. Už v detstve oslepol, napriek tomu sa stal významným zberateľom ľudových piesní a kolportérom slovenských a českých kníh a kalendárov. Svoje životné osudy opísal vo Vlastnom životopise. Zomrel 16. marca 1880 v Hačave (teraz časť Hnúšte).

9.3.1888 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil dramatik Ivan Stodola. Ako lekár sa angažoval v oblasti sociálneho lekárstva, patril medzi zakladateľov preventívneho zdravotníctva na Slovensku, napr. Masarykovej ligy proti tuberkulóze. Bol hlavným župným lekárom, inšpektorom a úradníkom ministerstva zdravotníctva. Začiatkom 50. rokov bol protiprávne väznený. Napísal spoločenské divadelné komédie Náš pán minister, Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Cigánča, Keď jubilant plače a Mravce a svrčkovia, tragédie s dedinskou tematikou Bačova žena a romantické historické hry Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť. Autor memoárových kníh Bolo, ako bolo, Náš strýko Aurel, Smutné časy, smutný dom, V šľapajach Hippokrata. Zomrel 26. marca 1977 v Piešťanoch.

9.3.1954 -- v Banskej Štiavnici sa narodila spisovateľka, poetka a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Dana Podracká (70).

10.3.1849 -- v Zemianskom Podhradí sa narodil etnograf, historik, popredný slovenský bibliograf a publicista Ľudovít Rizner (175), ktorého celoživotným dielom bola 6-zväzková Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900. Zomrel 7.10.1913.

11.3.1649 -- v Čabradskom Vrbovku sa narodil krajanský hodnostár a básnik Štefan Kohári (375), významný protiturecký bojovník. Zomrel 29.3.1731.

11.3.1924 -- v Udavskom sa narodil významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kardinál Jozef Tomko (100). Zomrel 8.8.2022.

14.3.1913 -- v Drienovom sa narodil prozaik a disident Dominik Tatarka. Absolvoval štúdium francúzštiny na Univerzite Karlovej v Prahe a krátko pôsobil v Paríži. Počas vojny vyučoval v Žiline a Martine. Zúčastnil sa SNP, vstúpil do KSČ a po vojne bol novinárom v Národnej obrode a v Pravde. Rozpoznal podstatu komunistickej totality, o čom v r. 1956 v Kultúrnom živote napísal satiru Démon súhlasu. Počas pražskej jari 1968 sa angažoval za presadenie demokratizačných zmien, za čo bol perzekvovaný. Vystúpil z KSČ, vyškrtli ho zo Zväzu slovenských spisovateľov a začalo sa jeho prenasledovanie, ktoré trvalo do smrti. Napriek vypočúvaniu štátnou bezpečnosťou mal úzke vzťahy s českým disidentským hnutím, publikoval v samizdatoch, bol signatárom Charty 77. Autor novely Panna zázračnica, románov Farská republika, Prvý a druhý úder, Družné letá. Kniha fejtónov a čŕt Ľudia a skutky bola zošrotovaná. Po precitnutí z komunistických ilúzií napísal novely Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, trilógiu Písačky a knihu Navrávačky. Autor cestopisných čŕt, esejí. Zomrel 10. mája 1989 v Bratislave.

15.3.1844 -- v Liptovskom Hrádku sa narodil publicista, politik a podnikateľ Ján Nepomuk Bobula (180), vedúca osobnosť politického hnutia Nová škola slovenská. Zomrel 15.11.1903.

15.3.2004 -- zomrela autorka literatúry pre deti a mládež Mária Ďuríčková, vl. m. Mária Masaryková. Pôvodne učiteľka, neskôr šéfredaktorka časopisov Zornička, Slniečko a Družba. Bola redaktorkou vydavateľstva Mladé letá a od r. 1971 profesionálnou spisovateľkou. Knihy: My z ôsmej A, Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Biela kňažná, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Majka Tárajka a i. Pre televíziu vytvorila Mestečko Pimparapac. Narodila sa 29. septembra 1919 vo Veľkej Slatine.

16.3.1828 -- v Slavošovciach sa narodil folklorista, evanj. farár Pavol Dobšinský. Bol farárom v Drienčanoch, pomocným redaktorom Slovenských pohľadov, redigoval časopis Sokol. Celý život sa venoval zbieraniu rozprávok. S A. H. Škultétym vydal súbor fantastických rozprávok Slovenské povesti. Vrcholom jeho zberateľského úsilia je osemzväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti. Zomrel 22. októbra 1885 v Drienčanoch.

16.3.2004 -- v Bratislave zomrela prozaička a autorka literatúry pre mládež Hana Zelinová. Bola redaktorkou v košickom vydavateľstve Svojeť a v detskom časopise Zornička v Bratislave. Debutovala zbierkou poviedok Zrkadlový most. Ďalej napísala trojgeneračný román Prístav pokoja, romány: Anjelská zem, Diablov čardáš, historickú trilógiu turčianskej rodiny Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy a trilógiu o liptovských garbiaroch Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa. Tvorba pre deti: Do videnia, Zuzanka, Jakubko a i. Autorka viacerých rozhlasových a divadelných hier. Narodila sa 20. júla 1914 vo Vrútkach, kde je i pochovaná.

18.3.1901 -- v českom Kyšperku sa narodil prozaik pôsobiaci na Slovensku Peter Jilemnický, predstaviteľ socialistického realizmu. Bol členom komunistickej strany, učil na Kysuciach a v r. 1926 odišiel do ZSSR s Interhelpom. V Moskve študoval žurnalistiku, v r. 1928 — 29 bol redaktorom Pravdy, neskôr opäť učiteľom. Počas vojny väznený za protifašistickú činnosť, po vojne kultúrny atašé v Moskve. Autor poviedok Červená sedma, sociálnokritických románov Víťazný pád, Pole neorané, Zuniaci krok, Kus cukru. V románe Kronika zobrazil obdobie Slovenského národného povstania. Autor noviel Kompas v nás, reportáží Dva roky v krajine sovietov. Zomrel 19. mája 1949 v Moskve.

19.3.1817 -- v Beckove sa narodil Jozef Miloslav Hurban, jeden z autorov Žiadostí slovenského národa, predseda SNR, prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik, programátor a organizátor slovenského buržoázneho hnutia, osvetový pracovník. Zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom.

20.3.1924 -- v Staškove sa narodil divadelný a filmový herec Jozef Kroner (100), ktorý v polovici 60. rokov 20. storočia získal aj medzinárodné uznanie za stvárnenie postavy Tóna Brtka vo filme Obchod na korze. Zomrel 12.3.1998.

20.3.1945 -- v Terezíne sa narodil slovenský sociológ, publicista a nakladateľ Fedor Gál. Žije v Prahe. Diela: Možnosť a skutočnosť, Z prvej ruky, Hodnoty pro budoucnost.

24.3.1785 -- v Borskom Mikuláši sa narodil básnik, katolícky kňaz Ján Hollý. V r. 1814 sa stal farárom v Maduniciach, kde pôsobil 29 rokov a napísal takmer celé svoje pôvodné dielo. Po vyhorení madunickej fary odišiel na faru v Dobrej Vode, kde v júli 1843 s Ľ. Štúrom, J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom prerokovali kodifikáciu nového spisovného jazyka. Písal bernolákovskou slovenčinou (bernoláčtinou), ktorej význam ako literárneho jazyka dokazoval hlavne prekladmi z diel gréckych a rímskych básnikov. Autor eposov s historickými námetmi: Svatopluk, Cirillo-Metodiáda, Sláv. Zomrel takmer slepý 14. apríla 1849 na Dobrej Vode.

25.3.1867 -- v Skalici sa narodil lekár, národný buditeľ, priekopník česko-slovenskej vzájomnosti Pavel Blaho. Vydával týždenník Pokrok, kalendár Nová domáca pokladnica. Zakladateľ Katolíckeho kruhu v Skalici, potravinárskych spolkov a úverových družstiev. V Luhačoviciach, kde bol kúpeľným lekárom, usporadúval zjazdy Česko-slovenskej jednoty. V r. 1918 bol členom Šrobárovej dočasnej vlády, v r. 1920 — 27 poslanec NZ. Venoval sa ochotníckej divadelnej a muzeálnej činnosti. Zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave.

27.3.1592 -- v poľskom Cieszyne sa narodil evanj. kňaz, spisovateľ Juraj Tranovský. Bol učiteľom a farárom v Prahe a iných českých mestách a v r. 1629 sa uchýlil pred náboženským prenasledovaním na Slovensko. Písal po česky a latinsky a svoje náboženské piesne zhrnul do najrozšírenejšieho evanj. spevníka Cithara sanctorum. Jeho najvýznamnejším dielom je kancionál Písně duchovní staré i nové, vydaný v Levoči v r. 1636, ktorý zostavil z vlastných básní, z husitských a českobratských piesní a z náboženských piesní svojich súčasníkov. Zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši.

27.3.1754 -- v hostinci na Pažiti neďaleko Bánoviec nad Bebravou sa narodil evanjelický kňaz, jazykovedec, prekladateľ, etnograf, národovec, znalec a zberateľ starých biblií Juraj Ribay (270). Zomrel 31.12.1812.

27.3.1919 -- v Hrabušiciach sa narodil spisovateľ, literárny kritik a prekladateľ Jozef Telgársky (105). Zomrel 10.9.1998.

27.3.1921 -- vo Veľkých Sučanoch sa narodil prozaik Rudo Moric. Pôvodne bol učiteľom a od r. 1959 bol riaditeľom vydavateľstva Mladé letá. Napísal romány Explózia, Tri roky, Prvý z Dvorov a úspešné boli najmä jeho poviedky Z poľovníckej kapsy, Rozprávky z lesa, Ako som krstil medveďa a i. Ďalšie dielo: Prípad "Tubercilín", Zvon lumpov, Smrť tridsaťsedmičky a i. Zomrel 26. novembra 1985 v Bratislave.

28.3.1592 -- v Nivnici sa narodil český pedagóg a kňaz Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratskej. Po porážke na Bielej hore bol nútený žiť v emigrácii. Ako uznávaný učenec sa stal politickým hovorcom pobielohorskej emigrácie a snažil sa dosiahnuť intervenciu protestantských mocností v prospech českej reformácie. Pocity beznádeje po uzatvorení vestfálskeho mieru vyjadril v spise Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Jeho dielo je humanistickou odpoveďou na problémy vtedajšej spoločnosti, ktorú sužovala 30-ročná vojna. Svojou tvorbou, názormi a pedagogickou činnosťou patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Hlavné diela: Labyrint světa a ráj srdce, Didactica magna (Veľká didaktika), Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená), Informatorium školy mateřské, Opera didactica omnia (Zobrané didaktické diela), Schola ludus (Škola hrou), Orbis sensualium pictus (Svet v obrazoch), Všeobecná porada o náprave vecí ľudských. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Zomrel 15. novembra 1670 v Amsterdame, pochovaný je v Naardene.

28.3.1943 -- v Martine sa narodila prozaička Oľga Feldeková. Vyštudovala žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Pracovala v Novom slove mladých, bola scenáristkou a dramaturgičkou v Slovenskom filme. Debutovala cyklom krátkych próz pre deti Rozprávky pre dievčatko. Knihy pre dospelých: Sťahovanie na mieste, Dievča a šťastie, Veverica a i.

30.3.1820 -- v Krupine sa narodil romantický básnik, evanj. farár Andrej Sládkovič, vl. m. Braxatoris. Predstaviteľ romantizmu, zakladateľ novodobej slovenskej poézie. V r. 1861 sa zúčastnil na memorandovom zhromaždení v Martine, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Napísal lyricko-reflexívnu báseň Sôvety v rodine Dušanovej, básnickú skladbu Marína, oslavujúcu lásku, krásu a mladosť a epos Detvan, v ktorom vyzdvihol mravné hodnoty slovenského ľudu a krásu prírody. V neskoršej tvorbe podporoval a obhajoval program národného obrodenia: Ohlasy, Nehaňte ľud môj!, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, Svätomartiniáda. Zomrel 20. apríla 1872 v Radvani nad Hronom.

30.3.1926 -- v Dolnej Strede sa narodil básnik Vojtech Mihálik. Pôsobil vo Zväze slovenských spisovateľov (ZSS), vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a Kultúrnom živote. V r. 1968, po intervencii spojeneckých vojsk vstúpil do služieb husákovskej normalizácie. Stal sa predsedom ZSS a neskôr bol riaditeľom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Básnické zbierky Anjeli, Plebejská košeľa, Spievajúce srdce, Ozbrojená láska, Neumriem na slame, Vzbúrený Jób a i. Významná je jeho prekladateľská tvorba z antickej, talianskej, francúzskej, poľskej a americkej literatúry. Zomrel 3. novembra 2001 v Bratislave.

30.3.1932 -- v Modre sa narodila poetka Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka v Revue svetovej literatúry. Debutovala zbierkou básní Pohromnice. Ďalšie zbierky: Totožnosť, Kolovrátok, Kameň a džbán, Piesočná pieseň, Víno, Trvanie, Hra na pár-nepár. Prekladala z nemčiny, francúzštiny, ruštiny a češtiny. Zomrela 22. mája 1999 v Bratislave.

30.3.1939 -- v Matiašovciach sa narodil básnik, prekladateľ a esejista Vlastimil Kovalčík (85), ktorý debutoval zbierkou Vstupovanie do erbu.

31.3.1824 -- sa narodila životná láska Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka (200). Ich nenaplnená láska a jej život sa stali námetom knihy Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Zomrela 18.3.1853.

31.3.1889 -- v Brezovej pod Bradlom sa narodil právnik, diplomat, politik a publicista Štefan Osuský (135), prvý veľvyslanec Československej republiky v Londýne. Zomrel 27.9.1973.

https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html
https://zlatyfond.sme.sk/kalendar#ixzz8UFFhrLun


Magyar szerzők:
2024. Március

1-jén
, 101 éve (1923) született Kuczka Péter
3-án75 éve (1949) született Marno János
7-én, 93 éve (1931) született Szabó István
12-én90 éve (1934) született Moldova György
13-án125 éve (1899) született Kodolányi János
18-án, 84 éve (1940) született Kolozsvári Papp László
19-én80 éve (1944) született Balázs József
21-én, 137 éve (1887) született Kassák Lajos
23-án, 83 éve (1941) született Utassy József
24-én, 86 éve (1938) született Ágh István
27-én, 68 éve (1956) született Békés Pál
27-én90 éve (1934) született Csurka István
31-én, 124 éve (1900) született Szabó Lőrinc

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 March:

 1. Jim Crace
 2. Lytton Strachey
 3. Ralph Ellison
 4. Robert Hass
 5. Robert Lowell

Writers Born 2 March:

 1. Dr. Seuss
 2. John Irving
 3. John Jay Chapman
 4. Tom Wolfe

Writers Born 3 March:

 1. Arthur Machen
 2. James Merrill
 3. Patricia MacLachlan
 4. Peter Abrahams
 5. William Godwin

Writers Born 4 March:

 1. Fiona Maazel
 2. James Ellroy
 3. Julia Cameron
 4. Khaled Hosseini

Writers Born 5 March:

 1. Gregg Olsen
 2. Leslie Marmon Silko
 3. Mark Z. Danielewski
 4. Robin Hobb
 5. Sarah J. Maas

Writers Born 6 March:

 1. Daniel H. Wilson
 2. Elizabeth Barrett Browning
 3. Gabriel García Márquez
 4. Patrick deWitt
 5. Stanisław Jerzy Lec

Writers Born 7 March:

 1. Andrea Levy
 2. Anna Burns
 3. Brent Weeks
 4. Bret Easton Ellis
 5. Dan Jacobson
 6. Rick Bass
 7. William Boyd

Writers Born 8 March:

 1. Jeffrey Eugenides
 2. John McPhee
 3. Kenneth Grahame
 4. Neil Postman

Writers Born 9 March:

 1. Hannu Rajaniemi
 2. Keri Hulme
 3. Mickey Spillane
 4. Vita Sackville-West

Writers Born 10 March:

 1. Åke Edwardson
 2. Frances Milton Trollope
 3. Henry Watson Fowler
 4. Johanna Lindsey
 5. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

Writers Born 11 March:

 1. Deborah Copaken
 2. D.J. MacHale
 3. Douglas Adams
 4. Libba Bray

Writers Born 12 March:

 1. Carl Hiaasen
 2. Dave Eggers
 3. Edward Albee
 4. Jack Kerouac
 5. Patricia Hampl
 6. Randall Kenan
 7. Virginia Hamilton

Writers Born 13 March:

 1. Alastair Reynolds
 2. Caryl Phillips
 3. George Seferis
 4. Janet Flanner
 5. L. Ron Hubbard
 6. Ridley Pearson

Writers Born 14 March:

 1. Algernon Blackwood
 2. Horton Foote
 3. Po Bronson
 4. Tad Williams
 5. Valerie Martin

Writers Born 15 March:

 1. Ben Okri
 2. David Cronenberg
 3. James N. Frey
 4. Lynda La Plante
 5. Simon Van Booy

Writers Born 16 March:

 1. Alice Hoffman
 2. John Darnielle
 3. Margaret Weis
 4. Sully Prudhomme

Writers Born 17 March:

 1. Amitava Kumar
 2. Angela Makholwa
 3. Patrice Nganang
 4. Penelope Lively
 5. Peter Robinson
 6. William Gibson

Writers Born 18 March:

 1. George Plimpton
 2. John Updike
 3. Richard Condon
 4. Stéphane Mallarmé
 5. Wilfred Owen

Writers Born 19 March:

 1. John Burnside
 2. Irving Wallace
 3. Philip Roth

Writers Born 20 March:

 1. Emily Giffin
 2. Henrik Ibsen
 3. Isabel Burton
 4. Lois Lowry
 5. Louis Sachar

Writers Born 21 March:

 1. Lauren Kate
 2. Margaret Mahy
 3. Oyinkan Braithwaite
 4. Phyllis McGinley
 5. Teresa Nielsen Hayden
 6. Ved Mehta

Writers Born 22 March:

 1. Billy Collins
 2. James Patterson
 3. Jonny Steinberg
 4. Louis L’Amour

Writers Born 23 March:

 1. Alan Bleasdale
 2. Erich Fromm
 3. Jonathan Ames
 4. Julia Glass
 5. Steven Saylor

Writers Born 24 March:

 1. Dario Fo
 2. Jo Shapcott
 3. Lawrence Ferlinghetti
 4. Olive Schreiner
 5. Tabitha King

Writers Born 25 March:

 1. Flannery O’Connor
 2. Gabriel Fielding
 3. Kate DiCamillo
 4. Linda Sue Park
 5. Melina Marchetta
 6. Toni Cade Bambara

Writers Born 26 March:

 1. Elizabeth Jane Howard
 2. Erica Jong
 3. Gregory Corso
 4. Richard Dawkins
 5. Robert Frost
 6. Tennessee Williams
 7. Viktor Frankl

Writers Born 27 March:

 1. Dana Stabenow
 2. Dick King-Smith
 3. Julia Alvarez
 4. Patricia Wrede
 5. Patrick McCabe

Writers Born 28 March:

 1. Iris Chang
 2. Jennifer Weiner
 3. Lauren Weisberger
 4. Maxim Gorky
 5. Nelson Algren
 6. Russell Banks

Writers Born 29 March:

 1. Amy Sedaris
 2. Jo Nesbø
 3. Judith Guest
 4. Reed Farrel Coleman

Writers Born 30 March:

 1. Anna Sewell
 2. Paul Verlaine
 3. Rosecrans Baldwin
 4. Sean O’Casey
 5. Tobias Hill
 6. Tom Sharpe

Writers Born 31 March:

 1. Andrew Marvell
 2. John Fowles
 3. Judith Rossner
 4. Mandla Langa
 5. Marge Piercy
 6. Nikolai Gogol
 7. René Descartes
https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

Regionálne osobnosti:

Besnyei, György
tiež Nagymegyeri Besnyei, György
(1675 Veľký Meder – 9.4.1749 Modrany)
Farár
275. výročie úmrtia
Farár reformovanej cirkvi. Pôsobil vo Vlčanoch, v Komoči a neskôr v Modranoch. Písal modlitebné knižky. Jeho hlavným dielom je preklad biblie. Zachovala sa v rukopise.


Kornfeld, František
(11.4.1924 Dunajská Streda - 4.6.2007 Dunajská Streda)
100. výročie narodenia
Čestný predseda Židovského náboženského obce
Pochádzal z dobre situovanej rodiny. Jeho otec bol majiteľom obchodného domu a zároveň bol osem rokov aj viceprimátorom Dunajskej Stredy. Jeho výchova prebiehala v troch jazykoch: okrem materinského jazyka – maďarčiny, sa doma naučil po nemecky a slovenčinu si osvojil vo Vrbovom. U miestneho majstra sa vyučil za krajčíra a v r. 1941 si našiel prácu v Budapešti. V r. 1943 sa opäť vrátil domov, do Dunajskej Stredy. Pokúsil sa zabezpečiť si vlastnú živnosť, ale neúspešne. 6. mája 1944 dostal rýchly povolávací rozkaz a musel narukovať na nútené vojenské práce, najprv do Komárna a potom do Győru. Neskôr bol deportovaný do koncentračného tábora v Buchenwalde, nasledoval Schlieben, potom Flossenbürg a nakoniec Mauthausen. Dňa 6.5.1945 koncentračný tábor oslobodili spojenecké vojská. Vrátil sa do svojho rodného mesta. Svoje pamäte zhrnul do knižočky pod názvom Moje mesto, Dunajská Streda, malý Jeruzalem. V r. 2008 mu mesto Dunajská Streda udelilo vyznamenanie PRO URBE in memoriam.


Khin, Anton
tiež Khin, Antal
(18.4.1884 Vojka nad Dunajom – 26.11.1973 Budapešť, Maďarsko)
140. výročie narodenia
Múzejník, učiteľ
Základnú a meštiansku školu navštevoval v Šamoríne. Študoval na učiteľskom ústave v Modre a na univerzite v Budapešti (Maďarsko). Bol profesorom na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom a v Trenčianskych Tepliciach, krátko v Bratislave, potom na meštianskej škole v Šamoríne. V r. 1940 riaditeľ učiteľského ústavu v Leviciach, po r. 1945 pôsobil v Budapešti, kde ako dôchodca pracoval v poľnohospodárskom múzeu. Je spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Žitnoostrovského múzea v Šamoríne. Vybudoval jeho základy, organizoval zber a inštaláciu archeologických, historických a národopisných zbierok.

Osobnosti Slovenska:

1.4.1694 -- v Krupine sa narodil náboženský spisovateľ a vydavateľ Samuel Hruškovič (330), editor dvoch vydaní Tranovského zbierky Cithara sanctorum. Zomrel 1.9.1748.

2.4.1929 -- v Záblatí sa narodil spisovateľ a dramatik Ján Papp
(95). Zomrel 2.5.1998.

2.4.1941 -- v Teranoch sa narodil prozaik, publicista Ladislav Ballek
. Pôvodne učiteľ na Orave, neskôr žil a pracoval v Banskej Bystrici, kde bol redaktorom v Československého rozhlasu a v denníku Smer. Tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, na Ministerstve kultúry SSR a Slovenskom literárnom fonde. Po novembri 1989 vyučoval na PF v Nitre, na PF UK v Bratislave i na VŠMU. Jeho prózy sú najmä z prostredia južného Slovenska. Napísal zbierku krátkych próz Južná pošta, romány Pomocník, s podtitulom Kniha o palánku a Agáty — Druhá kniha o palánku. Ďalšie romány: Lesné divadlo, Čudný spáč, Trinásty mesiac

2.4.1969 -- v Piešťanoch sa narodil hudobník, spevák, spisovateľ Branislav Jobus (55), zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry a člen hudobných skupín ako Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi či Abusus.

3.4.1929 -- v Bratislave-Záhorskej Bystrici sa narodila teatrologička, scenáristka a odborná publicistka Nelly Štúrová (95), dlhoročná spolupracovníčka Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré dodnes využíva ňou vytvorený systém divadelnej dokumentácie a činoherného archívnictva. Zomrela 19.6.1998.

6.4.1824 -- v Sobotišti sa narodila divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová-Hurbanová (200), manželka Jozefa Miloslava Hurbana a jedna z prvých ochotníckych herečiek na Slovensku. Zomrela 2.2.1905.

6.4.1854 -- v Gelnici sa narodil banský inžinier a vynálezca Július Szentistványi (170), ktorý prispel k vývoju banského meračstva a geodézie na Slovensku vlastnými konštrukciami prístrojov a pomôcok. Zomrel 16.1.1928.

7.4.1909 -- v Dolnom Kubíne sa narodil zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky Ivan Ballo (115). Zomrel 23.4.1977.

7.4.1964 -- v Chomutove sa narodila slovenská komerčne výrazne úspešná spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková (60), autorka mnohých známych románov.

8.4.1909 -- v Závodí sa narodil lekár, spisovateľ a dramatik Štefan Králik (115), predstaviteľ modernej slovenskej dramatickej tvorby. Zomrel 30.1.1983.

9.4.1921 -- v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo) sa narodil básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Zomrel 14. októbra 1994.

13.4.1899 -- v Ružomberku sa narodil novinár, spisovateľ, prekladateľ a humorista Emo Bohúň (125), priekopník humoristickej tlače na Slovensku. V roku 1920 založil humoristicko-literárny časopis Dereš. Zomrel 15.7.1959.

13.4. 1900 -- na Myjave sa narodila prozaička Zuzka Zguriška, vl. m. Ľudmila Dvořáková. Povolaním učiteľka. Preslávila sa "kopaničiarskym" románom Bičianka z doliny. Ďalšie dielo: románová trilógia Metropola pod slamou, Mestečko na predaj, Zbojnícke chodníčky, poviedkové súbory Obrázky z kopaníc, Dvanásť do tucta, Ženích s mašinou, divadelná hra Mor na farme, pamäti Strminou liet a historická próza pre mládež Husitská nevesta. Z češtiny preložila Osudy dobrého vojaka Švejka. Zomrela 24. septembra 1984 v Prahe.

13.4.1919 -- v Pohraniciach sa narodil režisér, dramatik, publicista a herec Ľubomír Smrčok (105). Zomrel 1.8.1970.

16.4.1938 -- v Devínskej Novej Vsi sa narodil prozaik, básnik, dramatik a scenárista Rudolf Sloboda. Pochádzal z rodiny chorvátskeho starousadlíka, začal študovať psychológiu na FF UK v Bratislave, no po prvom ročníku odišiel pracovať do ostravských baní a Vítkovických železiarní. V r. 1965-69 bol redaktorom vydavateľstva Smena, 1972-84 dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, krátko pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. V prozaickej tvorbe zobrazoval takmer výlučne vlastné zážitky a kontext vlastného vedomia: Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ílias a napísal básnickú zbierku: Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť bol nakrútený úspešný film režiséra Vladimíra Kavčiaka Karline manželstvá. Na objednávku herečky Zity Furkovej napísal divadelné hry: Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli zbierky poviedok: Herečky a Pamäti. Celý život prežil s psychicky chorou manželkou v Devínskej Novej Vsi, kde 6. októbra 1995 spáchal samovraždu.

17.4.1885 -- v Kochanovciach sa narodil básnik slovenskej moderny a prekladateľ, evanj. farár Vladimír Roy. Bol vnukom J. M. Hurbana. Svoje prvé básne publikoval v periodikách, knižne v zbierkach: Rosou a tŕním a Keď miznú hmly. Ďalšie zbierky: Peruťou sudba máva a Cez závoj. Zbierka Zvlnený kameň ostala v rukopise. Venoval sa prekladom z angličtiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Zomrel 6. februára 1936 v Novom Smokovci. 

18.4.1857 -- vo Zvolenskej Slatine sa narodila spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo - romány: Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy: Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis: Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely: Paľko Šuška a Danko a Janko. Zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici.

19.4.1789 -- v Jasenici sa narodil kultúrny organizátor, spisovateľ, vydavateľ, redaktor almanachu Zora, zakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej Martin Hamuljak (235). Zomrel 31.3.1859.

20.4.1784 -- v Priekope sa narodil vlastivedný bádateľ, geograf, historik, publicista, etnograf a krajinský hodnostár Alojz Medňanský (240), autor Malebnej cesty dolu Váhom - prvého umeleckého cestopisu. Zomrel 17.6.1844.

21.4.1904 -- v Hrabskom sa narodil náboženský spisovateľ a prešovský gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko (120). Zomrel 23.7.1976.

21.4.1914 -- vo Veľkej Lodine sa narodil dramaturg, publicista, literárny vedec a prekladateľ Ján Sedlák (110). Zomrel 24.3.2007.

23.4.1939 -- v Báčskom Petrovci sa narodila poetka, spisovateľka a redaktorka Viera Popitová-Benková (85).

23.4.1944 -- v Čachticiach sa narodil maliar, grafik a pedagóg Karol Ondreička (80), tvorca poetických či fantazijných výtvarných diel. Zomrel 11.11.2003.

24.4.1549 -- v Bardejove sa narodil polyhistor, lekár a učiteľ Juraj Henisch (475), autor celého radu lekárskych, ale aj geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác. Zomrel 31.5.1618.

24.4.1822 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik, revolucionár Janko Kráľ. Výrazný predstaviteľ romantizmu, jeden z najradikálnejších príslušníkov štúrovského hnutia. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Počas revolúcie 1848 bol zatknutý, po prepustení sa stal dobrovoľníkom. Po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach.

25.4.1920 -- v Banskej Bystrici sa narodil prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod, tematicky čerpal z obdobia 2. sv. vojny a zo súčasnosti a kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Zomrel 28. novembra 1999 v Bratislave.

25.4.1929 -- v Banskej Bystrici sa narodil filmový režisér a scenárista Peter Solan (95). Jeho najslávnejším filmom však je sugestívny dramatický príbeh odohrávajúci sa v prostredí koncentračného tábora Boxer a smrť. Zomrel 21.9.2013.

26.4.1872 -- v Horných Bzinciach sa narodila poetka, autorka literatúry pre deti Ľudmila Podjavorinská
, vl. m. Riznerová. Autorka básnických zbierok: Z vesny života, Balady, Piesne samoty. V prózach z dedinského a malomestského života s humorom vykreslila všedné starosti i vzťahy medzi ľuďmi: V otroctve, Blud, Žena. V literatúre pre deti sa zamerala na rozvíjanie ich duševných schopností: Veršíky pre maličkých, Medový hrniec, Baránok boží, Zajko-bojko, Čin-čin. Zomrela v Novom Meste nad Váhom 2. marca 1951.

27.4.1822 -- v Rakovej sa narodil kat. kňaz a dramatik Ján Palárik, pseud. Beskydov. Autor veselohier zo súdobého života Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, historickej hry Dimitrij Samozvanec a teoretickej práce Dôležitosť dramatickej národnej literatúry. Bol farárom v Majcichove, redaktor časopisu Cyrill a Method, organizátor spoločenského života, hudobník. V Rakovej sa od r. 1968 každoročne koná prehliadka ochotníckych divadiel Palárikova Raková. Zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove.

 27.4.1879 -- v Brezne sa narodila prekladateľka a spisovateľka Mária Kupčoková (145). Zomrela 1.11.1941.

27.4.1919 -- vo Veľkých Chlievanoch sa narodil spisovateľ, publicista a pedagóg Ferdinand Guniš (105). Zomrel 10.7.2003.

27.4.1929 -- v obci Veľké Rovné sa narodil publicista, spisovateľ, novinár a dramaturg Slavo (Jaroslav) Kalný (95). Zomrel 23.12.2022.

28.4.1922 -- v Červenej Skale sa narodila prozaička, spisovateľka pre deti a mládež Klára Jarunková. Pôvodne učiteľka, neskôr úradníčka, mnoho rokov pôsobila v humoristickom časopise Roháč. Debutovala prózou pre mladšie deti Hrdinský zápisník. Román Jediná je jej najúspešnejšou prózou. Ďalšie knihy pre mládež: Brat mlčanlivého vlka, Pomstiteľ, Tulák, Tiché búrky, Nízka oblačnosť. Pre najmladšie deti napísala príbehy zo súčasnosti O psovi, ktorý mal chlapca, O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť, O Tomášovi, ktorý sa bál tmy. Autorka cestopisov Pár krokov po Brazílii, Obrázky z ostrova, Stretnutie s nezvestným, románu z obdobia SNP Čierny slnovrat a mnohých ďalších próz. Zomrela 12. júla 2005.

28.4.1954 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodila poetka Anna Ondrejková (70).

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Április
1-jén, 109 éve (1915) született Cseres Tibor
2-án, 88 éve (1936) született Csukás István
2-án, 91 éve (1933) született Konrád György
2-án, 88 éve (1936) született Papp Tibor
3-án80 éve (1944) született Farkas Árpád
3-án, 106 éve (1918) született Hubay Miklós
4-én70 éve (1954) született Ferencz Győző
4-én, 78 éve (1946) született Spiró György
5-én, 112 éve (1912) született Örkény István
6-án100 éve (1924) született Méray Tibor
8-án, 72 éve (1952) született Mózes Attila
14-én, 74 éve (1950) született Esterházy Péter
18-án, 96 éve (1928) született Domokos Mátyás
18-án, 123 éve (1901) született Németh László
19-én, 93 éve (1931) született Ember Mária
20-án15 éve (2009) hunyt el Lászlóffy Aladár
21-én, 94 éve (1930) született Beney Zsuzsa
22-én, 94 éve (1930) született Gyurkó László
23-án65 éve (1959) született Márton László
24-én, 111 éve (1913) született Jékely Zoltán
26-án, 73 éve (1951) született Kukorelly Endre
26-án, 97 éve (1927) született Lakatos István

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 April:

 1. Abraham Harold Maslow
 2. Anne McCaffrey
 3. Francine Prose
 4. Milan Kundera
 5. Samuel R. Delany

Writers Born 2 April:

 1. Anne Waldman
 2. Camille Paglia
 3. Émile Zola
 4. Hans Christian Andersen
 5. Scott Lynch
 6. Sue Townsend

Writers Born 3 April:

 1. George Herbert
 2. Marguerite Poland
 3. Reginald Hill
 4. Vanna Bonta
 5. Washington Irving

Writers Born 4 April:

 1. Dan Simmons
 2. Margaret Oliphant
 3. Marguerite Duras
 4. Maya Angelou

Writers Born 5 April:

 1. Anthony Horowitz
 2. Arthur Hailey
 3. Deborah Harkness
 4. Richard Peck
 5. Robert Bloch

Writers Born 6 April:

 1. Charles Jackson
 2. Darrel Bristow-Bovey
 3. Leigh Bardugo
 4. Leonora Carrington
 5. Nicolas Chamfort

Writers Born 7 April:

 1. Donald Barthelme
 2. Gabriela Mistral
 3. Gerald Brenan
 4. William Wordsworth

Writers Born 8 April:

 1. Barbara Kingsolver
 2. James Herbert
 3. Margaret Ayer Barnes
 4. Nnedi Okorafor
 5. Sara Shepard

Writers Born 9 April:

 1. Charles Baudelaire
 2. Margaret Peterson Haddix
 3. Paule Marshall
 4. Sam Harris

Writers Born 10 April:

 1. Anne Lamott
 2. John M. Ford
 3. Paul Theroux
 4. Penny Vincenzi
 5. William Hazlitt

Writers Born 11 April:

 1. Dorothy Allison
 2. Leo Rosten
 3. Mark Strand
 4. Thomas Harris

Writers Born 12 April:

 1. Beverly Cleary
 2. Elliot Ackerman
 3. Scott Turow
 4. Tom Clancy

Writers Born 13 April:

 1. Christopher Hitchens
 2. Eudora Welty
 3. John Braine
 4. Michel Faber
 5. Rae Armantrout
 6. Samuel Beckett
 7. Seamus Heaney

Writers Born 14 April:

 1. Bruce Sterling
 2. Mireille Guiliano
 3. Wells Tower

Writers Born 15 April:

 1. Anne Michaels
 2. Helene Hanff
 3. Henry James
 4. Jeffrey Archer
 5. Omar Tyree
 6. Sallie Tisdale
 7. Tomas Tranströmer

Writers Born 16 April:

 1. Anatole France
 2. Carol Bly
 3. Diane Middlebrook
 4. Khaya Dlanga
 5. Kingsley Amis
 6. Tracy K. Smith

Writers Born 17 April:

 1. Catherine Ryan Hyde
 2. Cynthia Ozick
 3. Karen Blixen
 4. Nick Hornby
 5. Thornton Wilder

Writers Born 18 April:

 1. Alexandra Adornetto
 2. Richard Harding Davis
 3. Susan Faludi

Writers Born 19 April:

 1. Candy Gourlay
 2. Etheridge Knight
 3. James Franco
 4. Richard Hughes
 5. Stanley Fish

Writers Born 20 April:

 1. John van de Ruit
 2. Mary Hoffman
 3. Peter S. Beagle
 4. Rebecca Makkai
 5. Sebastian Faulks

Writers Born 21 April:

 1. Alistair Maclean
 2. Charlotte Brontë
 3. Elaine May
 4. Jeannette Walls

Writers Born 22 April:

 1. Chuck Wendig
 2. Guillermo Cabrera Infante
 3. Henry Fielding
 4. Janet Evanovich
 5. John Waters
 6. Louise Glück
 7. Marie Phillips
 8. Paula Fox
 9. Vladimir Nabokov
 10. Wendy Mass

Writers Born 23 April:

 1. Barry Hannah
 2. Carlos María Domínguez
 3. Halldór Laxness
 4. J. P. Donleavy
 5. Ngaio Marsh
 6. William Shakespeare

Writers Born 24 April:

 1. Anthony Trollope
 2. Clement Freud
 3. David Morrell
 4. Elizabeth Goudge
 5. Karan Mahajan
 6. Robert Penn Warren
 7. Sue Grafton
 8. William Goyen

Writers Born 25 April:

 1. Dorothy Salisbury Davis
 2. James Fenton
 3. Melvin Burgess
 4. Padgett Powell
 5. Walter de la Mare

Writers Born 26 April:

 1. Anita Loos
 2. Bernard Malamud
 3. Lisa Unger
 4. Morris West
 5. Vicente Aleixandre

Writers Born 27 April:

 1. August Wilson
 2. Cecil Day Lewis
 3. Jessie Redmon Fauset
 4. Mary Wollstonecraft
 5. Rachel Caine

Writers Born 28 April:

 1. Carolyn Forché
 2. Diane Johnson
 3. Harper Lee
 4. Ian Rankin
 5. Terry Pratchett

Writers Born 29 April:

 1. Jill Paton Walsh
 2. Rafael Sabatini
 3. William Randolph Hearst
 4. Yusef Komunyakaa

Writers Born 30 April:

 1. Annie Dillard
 2. John Boyne
 3. John Crowe Ransom
 4. Larry Niven
 5. P.C. Cast
https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/Regionálne osobnosti:

Tóth, Ladislav Ing.
(1.5.1954 Dolný Štál – 7.6.2012 Zlatná na Ostrove)
70. výročie narodenia
Futbalista
Už ako 17 ročný hral okresnú súťaž za družstvo svojej rodnej obce. Počas štúdií na Vysokej poľnohospodárskej škole v Nitre hral za Plastiku, kde nastúpil vo federálnej lige na 34 zápasov a dosiahol 7 gólov. Po ukončení inžinierskeho štúdia sa vrátil domov a posilnil DAC,  kde strávil osem sezón od 1978/1979 do konca ročníka 1985/1986. Veľkou mierou sa pričinil o postup z divízie do Slovenskej národnej ligy. Počas piatich sezón v SNL odohral 106 stretnutí, v ktorých dosiahol 8 gólov. Dvakrát bol kráľom strelcov SNL. V sezóne 1985/1986 pridal 28 štartov v československej lige, strelil v nich 5 gólov. Neskôr pôsobil ako hráč v Zlatých Klasoch. V Rakúsku pôsobil v Rabenburgu a Dürnkrute najprv ako hráč, neskôr ako tréner. Trénerom bol aj v Orechovej Potôni a v Dolnom Štále. V Malých Dvorníkoch viedol družstvo žien. Zahynul pri autonehode. Pochovaný je v Dunajskej Strede.


Kis, Béla A.
(3.5.1964 Dunajská Streda - 21.10.2014 Dunajská Streda)
60. výročie narodenia
Reformovaný duchovný, redaktor
Maturoval na Gymnáziu s VJM v Dunajskej Strede. V Bratislave na Vysokej škole ekonomickej vyštudoval odbor zahraničný obchod. Na Teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne ho vysvätili za reformovaného farára. Bol šéfredaktorom časopisu Kálvinista Szemle. Články uverejňoval aj v novinách Új Szó, Csallóköz-Žitný ostrov. Žil v Dolnom Štále, kde je aj pochovaný.


Štefánik, Milan Rastislav
(21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji, pochovaný v mohyle na Bradle)
105. výročie úmrtia
Politik, astronóm, vojenský letec, generál
Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku. Po maďarsky sa začal učiť v Šamoríne. Študoval v Bratislave, v Šoproni, Sarvaši (Maďarsko). Stavebné inžinierstvo a astronómiu študoval v Prahe (Česko). Od r. 1905 pôsobil ako asistent v Meudonskej hvezdárni pri Paríži (Francúzsko) a až do r. 1914 sa venoval vedeckému bádaniu. V r. 1914 - 1918 bol v službách francúzskej armády, bol generálom. Od októbra 1918 prvý československý minister národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Jedna z najvýznamnejších osobností moderných česko-slovenských dejín v oblasti politickej diplomacie a vedy.


Böckh, Ján Ing.
(20.10.1840 Šamorín – 10.5.1909 Budapešť, Maďarsko)
115. výročie úmrtia
Geológ, banský inžinier
Študoval na gymnáziu v Bratislave, na Vojenskej ženijnej škole v Kremse (Rakúsko) a na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Člen korešpondent Uhorskej akadémie vied. Bol inžinierom v Eisenerzi (Rakúsko) a v Reichenau (Nemecko). Pracovník Ríšskeho geologického  ústavu a banského oddelenia Ministerstva financií v Budapešti (Maďarsko),  r. 1872 hlavný geológ, riaditeľ Uhorského geologického ústavu v Budapešti. Študoval geologické pomery v Haliči, v Čechách a na Morave. V r. 1898 absolvoval študijnú cestu po Kaukaze a Kryme, v r. 1990 po Pyrenejách. Zaoberal sa najmä mezozolikom a ložiskami ropy. Z jeho iniciatívy sa v r. 1893 začal výskum ropy v Uhorsku. Významne sa zaslúžil o dobudovanie Uhorského geologického ústavu.  Získal viacero vyznamenaní. V r. 1896 Rad železného kríža 3. stupňa, v r. 1898 Rad sv. Stanislava 2. triedy. V r. 1907 bol povýšený do šľachtického stavu.                                                                                                               


Farkas, Ladislav prof.
(10.5.1904 Dunajská Streda – 31.12.1948 Rím, Taliansko)
120. výročie narodenia
Chemik
Študoval na univerzite vo Viedni (Rakúsko) a v Berlíne (Nemecko), v r. 1936 univerzitný profesor. Od r. 1927 asistent profesora F. Habera v Ústave cisára Wilhelma v Berlíne, od r. 1933 prednášal na univerzite v Cambridgi (Anglicko), od r. 1936 na univerzite v Tel Avive Izrael). Venoval sa prevažne fotochémii - rovnomernému rozdeleniu orto- a parahydrogénu, najmä deutéria. Vynašiel nový spôsob výroby ťažkej vody a skúmal jej reakcie i katalytickú aktivitu deutéria. Prispieval do odborných časopisov.


Adler, Dávid
(1812 Dunajská Streda – 11.5.1884 Bratislava)
140. výročie úmrtia
Medailér
Absolvoval evanjelické lýceum v Bratislave, v r. 1838-1840 bol štipendistom Akadémie výtvarných umení vo Viedni (Rakúsko). Mal dielňu v Bratislave. Spočiatku vytváral drobnú plastiku, od r. 1849 sa zaoberal medailérstvom. Pracoval s kovom, oceľou, drevom a drahokamami. Známy je jeho drevený reliéf – prísaha Andreasa Hofera na hore Isel, kríž zo slonoviny, vlastná busta z dreva, oválny autoportrét z ónyxu vo forme prsteňa a iné.


Skriba, Pál
(18.7.1932 Mliečno – 29.5.2004 Šamorín)
20. výročie úmrtia
Maliar, pedagóg
Po skončení Vysokej školy pedagogickej v Bratislave sa stal profesorom výtvarnej výchovy a deskriptívnej geometrie v Šamoríne na gymnáziu. Po odchode do dôchodku učil na Základnej umeleckej škole. Maľoval nádhernú žitnoostrovskú krajinu.


Osobnosti Slovenska:

1.5.1909 -- v Krompachoch sa narodil dramatik a prozaik Július Barč-Ivan (105). V dielach sa venoval etickým témam. Autor drám: Diktátor, Mastný hrniec, Matka, Neznámy, Dvaja. Próza: Železné ruky, Husličky z javora, Úsmev bolesti. Zomrel 25. decembra 1953 v Martine.

10.5.1989 -- v Bratislave zomrel prozaik Dominik Tatarka, významný predstaviteľ slovenskej literatúry a kultúry 20. stor. Autor novely Panna zázračnica, románov Farská republika, Prvý a druhý úder, Družné letá. Kniha fejtónov a čŕt Ľudia a skutky bola zošrotovaná. Napísal novely Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, trilógiu Písačky a knihu Navrávačky. Autor cestopisných čŕt, esejí. Narodil sa 14. marca 1913 v Drienovom.

1.5.1919 -- v Modre sa narodil spisovateľ a publicista Ľudovít Petrovský (105). Zomrel 30.7.1996.

2.5.1954 -- v Michalovciach sa narodil spisovateľ a dramatik Miroslav Halás (70).

3.5.1909 -- v Martine sa narodila prekladateľka, spisovateľka, publicistka, literárna kritička, členka Živeny Zora Jesenská (115). Zomrela 21.12.1972 v Bratislave.

11.5.1919 -- v Mikšovej sa narodil jezuita, redaktor, publicista, prekladateľ a vydavateľ Félix Jozef Litva (105), zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha. Zomrel 1.2.2006.

11.5.1944 -- v obci Lokca sa narodil básnik Štefan Balák (80). Zomrel 18.1.2014.

12.5.1839 -- v Banskej Bystrici sa narodil publicista a básnik Adolf Svätopluk Osvald (185). Zomrel 4.7.1876.

12.5.2004 -- zomrel básnik a esejista Ivan Laučík. Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. Narodil sa 4. júla 1944 v Liptovskom Mikuláši.

13.5.1935 -- v Seredi sa narodil spisovateľ Ján Navrátil, autor literatúry pre deti a mládež. Pôvodne učiteľ. Debutoval veršami V záhradke a pred záhradkou. Ďalšie zbierky: Cestovanie s orangutanom, Diskotéka L., Z hliny a rosy. Napísal rozprávky Uzlík a nitka, Kráľ s gitarou, poviedky a novely Plachetnica nonsens, Lampáš malého plavčíka, Kto vidí na dno, Guľatá kocka, Klub Lucia a i.

13.5.1937 -- v Prahe sa narodil slovenský spisovateľ, historik Pavel Dvořák. Autor literatúry faktu, zaslúžil sa o popularizáciu slovenských dejín. Zakladateľ a majiteľ vydavateľstva Rak v Budmericiach. Napísal 4-zväzkový cyklus Odkryté dejiny – Dávnoveké Slovensko, Staré Slovensko, Praveká Bratislava a Prví ľudia v Československu, ďalej diela: Podivný barón, Kto zabil Viliama Žingora, Zlatá kniha Bratislavy, Krvavá grófka. Pre televíziu vytvoril cykly: Múzeum života, Stopy dávnej minulosti.

15.5.1884 -- v Krivanoch sa narodila spisovateľka Jolana Cirbusová (140). Je napríklad autorkou románu Cez zatvorenú hranicu. Zomrela 9.11.1940.

15.5.1909 -- v Myjave sa narodil maliar, karikaturista, spisovateľ Štefan Bednár. Venoval sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, karikatúre. Bol tiež publicistom, napísal memoáre: Dvojník Šimon ide do Povstania, Bohémske časy, Bohém hľadá vlasť. Jeho synom bol spisovateľ Vlado Bednár. Š. Bednár zomrel 15. januára 1976 v Bratislave.

16.5.1954 -- v Bratislave sa narodila poetka, autorka rozhlasových hier a redaktorka Nata Hosťovecká (70).

17.5.1860 -- v Jasenovej sa narodil spisovateľ, lekár Martin Kukučín, vl. m. Matej Bencúr. Priekopník literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Pôvodne učiteľ, po vyštudovaní medicíny v Prahe lekár v Selciach na ostrove Brač v Chorvátsku. Oženil sa s Pericou Didoličovou, s ktorou neskôr žil v Chile. V r. 1922 sa vrátili do Chorvátska. Autor poviedok s dedinskými motívmi: Na jarmok, Hajtman, Veľkou lyžicou, Rysavá jalovica, Na obecnom salaši, Keď báčik z Chochoľova umrie, Na podkonickom bále a zo študentského prostredia: Mladé letá. Z prostredia Dalmácie je román Dom v stráni, osudy chorvátskych vysťahovalcov v Chile zachytil v románovej kronike Mať volá. Ďalšie diela: Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor. Zomrel 21. mája 1928 v nemocnici v Lipiku v Chorvátsku.

18.5.1934 -- v obci Lekér sa narodil básnik, dramatik a publicista Mikuláš Kováč (90), bývalý dramaturg Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Debutoval zbierkou Zem pod nohami. Zomrel 26.5.1992.

18.5.1944 -- v Bratislave sa narodil dramaturg, režisér, scenárista a vysokoškolský profesor Martin Porubjak (80). Zomrel 27.3.2015.

19.5.1883 -- v Hornej Lehote zomrel básnik Samo Chalupka. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom romantizmu. Počas štúdií v Bratislave spoluzakladal Společnost česko-slovanskú, po ukončení štúdií vo Viedni bol farárom v Chyžnom a od r. 1840 až do smrti v Hornej Lehote. Prijal Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Autor básní Sen, Zrada, Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Kozák, Branko, Starý väzeň a i. Báseň Mor ho! predstavuje odhodlanie dosiahnuť národnú slobodu. Narodil sa 27. februára 1812 v Hornej Lehote.

19.5.1909 -- v Piešťanoch sa narodil textár, libretista a prekladateľ Oto Kaušitz (115). Zomrel 30.4.1982.

19.5.1949 -- v Moskve zomrel český prozaik Peter Jilemnický. Patril k predstaviteľom metódy socialistického realizmu. Pôsobil na Slovensku, kde bol učiteľom na Kysuciach. Neskôr v Moskve študoval žurnalistiku a po návrate bol redaktorom Pravdy. Počas protektorátu žil v Čechách, bol väznený za protifašistickú činnosť, po vojne sa stal kultúrnym atašé v Moskve, kde tiež zomrel. Autor sociálnokritických románov Víťazný pád, Pole neorané, Zuniaci krok, Kus cukru. V románe Kronika zobrazil Slovenské národné povstanie. Autor noviel Kompas v nás, reportáží Dva roky v krajine sovietov a iných diel. Narodil sa 18. marca 1901 v Kyšperku.

22.5.1937 -- v Bratislave sa narodil básnik, satirik a textár Tomáš Janovic. Po vyštudovaní FF UK bol novinárom, pracoval v časopise Roháč. Vo svojej prvej zbierke básní Život je biely holub reagoval na vojnové detstvo. Napísal knihy aforizmov: Epigramatika a Podpisy analfabetov, Posledná večera, Ko(z)mické piesne, Moje najmilšie hriechy, Smutné anekdoty, Najsmutnejšie anekdoty, Je taký, Maj ma rád, Dostal rozum a iné. Vyšla mu kniha – rozhovor s Milanom Lasicom Zoči-voči. Je tiež autorom textov populárnych piesní. Zomrel 14. decembra 2023 v Bratislave.

21.5.1829 -- v Dubnici nad Váhom sa narodil umelecký fotograf Eduard Nepomuk Kozič (195). Vynašiel vlastnú metódu farebnej fotografie - chromografiu, ktorú si dal patentovať. Zomrel 25.4.1874.

21.5.1879 -- vo Viedni sa narodil maliar, organizátor výstavnej činnosti a výtvarný pedagóg Gustáv Mallý (145). Zomrel 3.5.1952.

22.5.1999 -- v Bratislave zomrela poetka a prekladateľka Lýdia Vadkerti-Gavorníková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka v Revue svetovej literatúry. Debutovala zbierkou básní Pohromnice. Ďalšie zbierky: Totožnosť, Kolovrátok, Kameň a džbán, Piesočná pieseň, Víno, Trvanie, Hra na pár-nepár. Prekladala z nemčiny, francúzštiny, ruštiny a češtiny. Narodila sa 30. marca 1932 v Modre.

25.5.1914 -- v Bánovciach nad Ondavou sa narodil básnik a prekladateľ Pavol Horov (110), vlastným menom Pavol Horovčák. Zomrel 29.9.1975.

27.5.1924 -- v Hronci sa narodil divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík (100), dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnil veľké množstvo postáv. Zomrel 29.6.2015.

27.5.1939 -- v Sevľjuši sa narodila slovenská spisovateľka, scenáristka a dramaturgička Alta Vášová (85).

28.5.1904 -- v Kežmarku sa narodil básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ Anton Prídavok (120). Zomrel 12.5.1945.

28.5.1939 -- v Piešťanoch sa narodil výtvarník, zakladateľ konceptuálneho umenia na Slovensku Július Koller (85). Zomrel 17.8.2007.

29.5.1904 -- v Španej Doline sa narodil spisovateľ a prekladateľ Viliam Ries (120). Zomrel 23.2.1989.

30.5.1799 -- v obci Vidiná sa narodil prírodovedec, odborný publicista a múzejník Augustín Kubíni (Kubínyi) (225), spoluzakladateľ Uhorskej geologickej spoločnosti. Zomrel 19.9.1873.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Május
4-én75 éve (1949) született Nagy Gáspár
5-én, 88 éve (1936) született Lázár Ervin
6-án, 114 éve (1910) született Tatay Sándor
9-én, 89 éve (1935) született Bertha Bulcsu
9-én, 112 éve (1912) született Ottlik Géza
10-én45 éve (1979) hunyt el Bibó István
10-én, 99 éve (1925) született Kardos G. György
10-én95 éve (1929) született Kányádi Sándor
11-én115 éve (1909) született Herceg János
18-án, 87 éve (1937) született Lászlóffy Aladár
18-án, 91 éve (1933) született Páskándi Géza
20-án35 éve (1989) hunyt el Galgóczi Erzsébet
20-án, 88 éve (1936) született Orbán Ottó
21-én, 89 éve (1935) született Karátson Gábor
26-án, 84 éve (1940) született Bojtár Endre
28-án, 96 éve (1928) született Szécsi Margit

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:


Writers Born 1 May:

 1. Bobbie Ann Mason
 2. Joseph Addison
 3. Joseph Heller
 4. Karen Thompson Walker

Writers Born 2 May:

 1. Esther Freud
 2. Jerome K Jerome
 3. Martha Grimes
 4. Novalis

Writers Born 3 May:

 1. Ben Elton
 2. Dodie Smith
 3. E. W. Howe
 4. May Sarton
 5. Niccolò Machiavelli
 6. Reza Aslan

Writers Born 4 May:

 1. Amos Oz
 2. David Guterson
 3. Graham Swift
 4. Kim Edwards
 5. Robin Cook

Writers Born 5 May:

 1. Catherynne M. Valente
 2. Kaye Gibbons
 3. Scott Westerfeld
 4. Søren Kierkegaard

Writers Born 6 May:

 1. Ellen Banda-Aaku
 2. Gaston Leroux
 3. Harry Martinson
 4. Jeffery Deaver
 5. Orson Welles

Writers Born 7 May:

 1. Angela Carter
 2. David Hume
 3. Deborah Wiles
 4. James Runcie
 5. Joseph Joubert
 6. Peter Carey
 7. Robert Browning
 8. Ruth Prawer Jhabvala
 9. Wladyslaw Stanislaw Reymont

Writers Born 8 May:

 1. Edward Gibbon
 2. Mongane Wally Serote
 3. Pat Barker
 4. Roddy Doyle
 5. Thomas Pynchon

Writers Born 9 May:

 1. Alan Bennett
 2. Charles Simić
 3. J. M. Barrie
 4. Joy Harjo
 5. Richard Adams

Writers Born 10 May:

 1. Ariel Durant
 2. Arthur Kopit
 3. Barbara Taylor Bradford
 4. Christopher Paul Curtis
 5. Jon Ronson
 6. Suzan-Lori Parks

Writers Born 11 May:

 1. Camilo José Cela
 2. Irving Berlin
 3. Richard P. Feynman
 4. Rose Ausländer
 5. Stanley Elkin

Writers Born 12 May:

 1. Edward Lear
 2. George Carlin
 3. Leslie Charteris
 4. Mazisi Kunene
 5. Rafael Yglesias

Writers Born 13 May:

 1. Armistead Maupin
 2. Charles Baxter
 3. Daphne du Maurier
 4. Stephen R. Donaldson

Writers Born 14 May:

 1. Eoin Colfer
 2. Jennifer Niven
 3. María Irene Fornés
 4. Robert Owen

Writers Born 15 May:

 1. David Almond
 2. Katherine Anne Porter
 3. L. Frank Baum
 4. Laura Hillenbrand
 5. Lauren Myracle
 6. Samantha Hunt

Writers Born 16 May:

 1. Adrienne Rich
 2. Bruce Coville
 3. HE Bates
 4. Studs Terkel

Writers Born 17 May:

 1. Anna Jameson
 2. Colin Greenland
 3. Gary Paulsen
 4. Grace Lin
 5. Máire Fisher
 6. Peter Høeg

Writers Born 18 May:

 1. Andrew Gross
 2. Bertrand Russell
 3. Lionel Shriver
 4. Patrick Dennis
 5. W.G. Sebald

Writers Born 19 May:

 1. Jassy Mackenzie
 2. Jodi Picoult
 3. Jonathan Dee
 4. Lorraine Hansberry
 5. Nora Ephron
 6. Ruskin Bond

Writers Born 20 May:

 1. Douglas Preston
 2. Honoré de Balzac
 3. Justin Cartwright
 4. Margery Allingham
 5. Mary Pope Osborne
 6. Michèle Roberts
 7. Sigrid Undset
 8. Walter Isaacson

Writers Born 21 May:

 1. Alexander Pope
 2. Harold Robbins
 3. Maria Semple
 4. Robert Creeley

Writers Born 22 May:

 1. Arthur Conan Doyle
 2. Max Brooks
 3. Peter Matthiessen
 4. Tansy Rayner Roberts

Writers Born 23 May:

 1. James Moffett
 2. Jane Kenyon
 3. Margaret Fuller
 4. Margaret Wise Brown
 5. Mitch Albom
 6. Susan Cooper

Writers Born 24 May:

 1. Bob Dylan
 2. Joseph Brodsky
 3. Maurice Francis Egan
 4. Michael Chabon
 5. William Trevor

Writers Born 25 May:

 1. Edward Bulwer-Lytton
 2. Eve Ensler
 3. Jamaica Kincaid
 4. John Gregory Dunne
 5. Madeleine Thien
 6. Octavia Spencer
 7. Ralph Waldo Emerson
 8. Raymond Carver
 9. Robert Ludlum
 10. Vera Nazarian
 11. W.P. Kinsella

Writers Born 26 May:

 1. Alan Hollinghurst
 2. Caitlín R. Kiernan
 3. Carol O’Connell
 4. Simon Armitage

Writers Born 27 May:

 1. Dashiell Hammett
 2. Harlan Ellison
 3. Herman Wouk
 4. John Cheever
 5. Julia Ward Howe
 6. Marijane Meaker
 7. Sharon Bolton

Writers Born 28 May:

 1. Ian Fleming
 2. Maeve Binchy
 3. Meg Wolitzer
 4. Muriel Barbery
 5. Patrick White
 6. Walker Percy

Writers Born 29 May:

 1. André Brink
 2. Andrew Clements
 3. G.K. Chesterton
 4. Linden MacIntyre
 5. T. H. White

Writers Born 30 May:

 1. Colm Tóibín
 2. Countee Cullen
 3. Ray Cooney

Writers Born 31 May:

 1. Douglas Stuart
 2. Jane Green
 3. John Connolly
 4. Lynne Truss
 5. Saint-John Perse
 6. Svetlana Alexievich
 7. Walt Whitman

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/ 

Regionálne osobnosti:

Csermely, Gyula
(5.6.1869 Dunajská Streda – 24.8.1939 Budapešť, Maďarsko)
155. výročie narodenia
Advokát a spisovateľ
Narodil sa v rodine židovského učiteľa. Právo vyštudoval v Budapešti (Maďarsko). Pôsobil ako advokát v Szécsényi (Maďarsko), v Rodne (Rumunsko) aj v Budapešti (Maďarsko). Po vojne napísal viacero románov, dobrodružných cestopisov a divadelných hier. Bol stálym budapeštianskym dopisovateľom Oradejských Listov. Niektoré jeho romány boli nafilmované, je autorom viacerých rozprávaní so židovskou tematikou, ktoré čerpajú z dunajskostredského prostredia.


Katona, Dionýz PhDr.
(24.9.1782 Jurová  - 9.6.1874 Sátoraljaújhely, Maďarsko)
150. výročie úmrtia
Pedagóg, šľachtiteľ
Študoval na gymnáziu v Bratislave a v Mosonmagyaróvári (Maďarsko), teológiu v Nitre a v Jure pri Bratislave. V r. 1809 bol vysvätený za kňaza. Učil v Kalocsi a v Tate (Maďarsko). Bol riaditeľom lýcea v Segedíne (Maďarsko), profesorom v Kluži (Rumunsko), v Leviciach, vo Váci (Maďarsko), v Carei (Rumunsko), v Kecskeméte a v Sátoraljaújhelyi (Maďarsko). Venoval sa pestovaniu a šľachteniu rastlín, najmä aklimatizácii amerického indiga, pestovaniu kávy, amerického hrozna, cukrovej repy a brazílskej dyne. Je autorom štúdií a prác z oblasti šľachtenia rastlín ako aj historických a pedagogických štúdií.


Both, Ján MUDr.
(18.6.1889 Zlaté Klasy-Rastice – 11.10.1938 Bratislava)
135. výročie narodenia
Lekár
Ľudovú školu navštevoval v Rasticiach, študoval na gymnáziu vo Svätom Jure a v Lugoji (Rumunsko), medicínu na univerzite v Kluži (Rumunsko) promoval na univerzite v Budapešti (Maďarsko). Asistent na gynekologickej klinike v Budapešti, potom na prvej ženskej klinike Alžbetínskej univerzity a súkromný lekár v Bratislave. Najprv si otvoril gynekologickú a pôrodnícku ambulanciu, v r. 1925 zriadil súkromné sanatórium Caritas pre pôrodníctvo, ženské choroby a chirurgiu, ktoré v r. 1931 predali Penzijnému ústavu súkromných úradníkov. Autor článkov o príčinách eklampsie. 


Košecký, Oskar
(19.6.1954 Bratislava – 14.7.2007 Vieska)
70. výročie narodenia
Akademický sochár
Od r. 1996 žil a tvoril vo Vieske. Jeho sakrálne sochy a reliéfy môžeme nájsť nielen vo viacerých obciach Žitného ostrova (v Šamoríne, Orechovej Potôni, Vieske, Hornej Potôni, Holiciach, Macove, ale aj v nových kostoloch po celom Slovensku. Sochu vysokú 2,2 m znázorňujúcu postavu žehnajúceho pápeža Jána Pavla II. posvätili v r. 2006 v Snine. K jeho menu sa viaže socha sv. Štefana v Šamoríne, refiéf Antona Khina na stene Vlastivedného domu v Šamoríne a reliéf Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorý zdobí ZUŠ v Šamoríne. Postavy vytesané z kameňa (Freddy Mercury, John Lennon, Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimmi Hendrix, Bono Scott) v Pamätnom parku slávnym hudobníkom rockovej scény v Šamoríne sú tiež jeho dielami. Zahynul tragicky.

Osobnosti Slovenska:

1.6.1822 -- v Hnúšti sa narodil spisovateľ, politik Ján Francisci. Organizátor slovenského národného hnutia, zaslúžil sa o založenie slovenského gymnázia v Revúcej, činovník významných spolkov, organizátor slovenského peňažníctva, správca Knihárskeho účastinárskeho spolku. Zaslúžil sa tiež o založenie Matice slovenskej — bol zvolený za jej doživotného čestného podpredsedu. Publikoval najmä v Pešťbudínskych vedomostiach, ktoré sám založil a redigoval. Zbieral rozprávky a povesti, prekladal divadelné hry. Autor cenných memoárov o štúrovskej generácii. Zomrel 7. marca 1905 v Martine

2.6.1924 -- v Trenčíne sa narodil religionista, etnograf, slavista, folklorista, redaktor, prekladateľ a literárny vedec Ján Komorovský (100), zakladateľská osobnosť slovenskej religionistiky. Zomrel 20.3.2012.

2.6.1946 -- v Muráni sa narodil spisovateľ Peter Glocko, autor literatúry pre deti a mládež. Z diela: Ako kominárik svetom putoval, O klobúku, ktorý nechcel čarovať, Ruža pre Jula Verna, Robinson a dedo Milionár, Kráľ psov a zázračná krajina a i.

2.6.1949 -- v Bratislave sa narodil básnik a textár Ľubomír Zeman (75).

3.6.1826 -- v Senici sa narodil slovenský spisovateľ a politik Viliam Pauliny-Tóth, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Venoval sa literárnej a kultúrno-osvetovej práci, vydával humoristický časopis Černokňažník a časopisy Sokol, Letopis Matice slovenskej. Autor alegorickej veršovanej drámy Ľudská komédia, historickej novely Trenčiansky Matúš, básní s vlasteneckým obsahom: Prekladal z ruskej, francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry. Zomrel 6. mája 1877 v Martine.

4.6.1939 -- v Martine sa narodil orientalista, arabista, ktorý sa zameriava na stredovekú arabskú historiografiu a literatúru Ján Pauliny (85). Zomrel 25.1.2021.

7.6.1944 -- v Kežmarku sa narodila spisovateľka Nora Baráthová. Jej život a dielo sú spojené s rodným mestom. Po vyštudovaní slovenčiny a dejepisu na UPJŠ v Prešove pracovala v kežmarskom múzeu. Autorka historických románov: Muž, ktorý kráčal so smrťou, Aj zradcom sa odpúšťa, Nepokojné mesto, Neľutujem, že som milovala a próz pre deti a pre mládež: Ad revidendum, Snívať zakázané, Študent.

8.6.1909 -- v Rajci sa narodila spisovateľka životopisných kníh a autorka literatúry faktu Margita Valehrachová-Matulayová (115). Zomrela 10.10.1990.

10.6.1905 -- v Suchej nad Parnou sa narodil prozaik, básnik, publicista František Hečko, manžel spisovateľky Márie Jančovej, brat prekladateľa Blahoslava Hečku. Jeden z iniciátorov povojnového socialistického realizmu v slovenskej literatúre. Pôvodne pracoval v poľnohospodárstve, neskôr v Matici slovenskej. Bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Autor básní so sociálnymi motívmi a intímnej lyriky: Vysťahovalci, Slovanské verše, sociálnych románov z prostredia dediny: Červené víno, Drevená dedina a z obdobia 2. sv. vojny: Svätá tma. Zomrel 1. marca 1960 v Martine.

13.6.1934 -- vo Veľkých Kostoľanoch sa narodil spisovateľ a básnik, autor literatúry pre deti Jozef Pavlovič (90). Zomrel 11.10.2020.

14.6.1941 -- v Banskej Bystrici sa narodil spisovateľ Pavel Hrúz, významný predstaviteľ súčasnej prózy. Bol redaktorom martinského dvojtýždenníka Matičné čítanie, neskôr pracoval ako robotník. Od r. 1990 pôsobil v banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu. Autor próz: Dokumenty o výhľadoch, Okultizmus, Chliev a hry, Pereat, Chlieb a kry, Párenia samotárov, Oči kuričove, Hore pupkom, pupkom sveta, Lunetárium a i.

14.6.1942 -- v Budapešti sa narodila slovenská poetka Mila Haugová. Pracovala ako agronómka a učiteľka, neskôr bola redaktorkou v časopise Romboid. Pod pseud. Mila Srnková vydala zbierku básní, debut Hrdzavá hlina. Ďalšie zbierky: Možná neha, Premenlivý povrch, Čisté dni, Praláska, Nostalgia a i. Venuje sa i prekladateľstvu.

15.6.1902 -- v Očovej sa narodil básnik, prozaik a dramatik Ján Rob Poničan, vl. m. Ján Poničan. Pôsobil ako advokát, neskôr bol riaditeľom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry. V tvorbe debutoval zbierkou básní: Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím, ktorá bola signálnou knihou slovenskej proletárskej literatúry. Medzivojnová poézia bola ovplyvnená poetizmom: Večerné svetlá, Póly, Na tepne čias, symbolizmom: Sen na medzi i novoromantizmom: Divný Janko. Napísal prózy: Stroje sa pohli, Jánošíkovci a drámy: Dva svety, Štyria. Autor mnohých publicistických prác. Manžel herečky Bety Poničanovej. Zomrel 25. februára 1978 v Bratislave.

16.6.1974 -- v Žiari nad Hronom sa narodil spisovateľ sci-fi a fantasy Juraj Červenák (50).

17.6.1964 -- v Bratislave sa narodil prozaik a básnik tzv. "barbarskej generácie" Kamil Zbruž (60), autor experimentálneho románu Spitý imidž či básnickej zbierky Primitív.

22.6.1924 -- v obci Gajary sa narodila herečka Terézia Kronerová-Hurbanová (100), manželka herca Jozefa Kronera a matka herečky Zuzany Kronerovej. Zomrela 15.6.1999.

27.6.1931 -- v Klenove sa narodil literárny vedec, bibliograf Peter Liba. Bol vedúcim Bibliografického ústavu Matice slovenskej v Martine, profesorom na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde bol i prvým rektorom. Autor: Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 — 1953, spoluautor: Slovník pseudonymov slovenských spisovateľov. Venuje sa teórii literatúry.

27.6.1941 -- v Palúdzke sa narodil prozaik, literárny kritik Pavel Vilikovský, výrazný predstaviteľ súčasnej slovenskej literatúry. Pracoval v Slovenských pohľadoch, vo vydavateľstve Tatran, v Romboide a v Reader´s Digest. Prekladá z anglickej a americkej literatúry. Debutoval knihou próz: Citová výchova v marci. Ďalšie diela: Prvá veta spánku, Eskalácia citu, Kôň na prvom poschodí, Slepec vo Vrábľoch, Večne je zelený, Peší príbeh, Krutý strojvodca, Hlavolamy, Posledný kôň Pompejí a Silberputzen. Leštenie starého striebra.

28.6.1905 -- vo Vrbici sa narodila spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová-Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom: Hore grúňom-dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a i., redigovala časopis Slniečko. Ďalšia tvorba: Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Jánošík. Zomrela 5. augusta 1964 v Bratislave.

30.6.1939 -- v Smižanoch sa narodil básnik Pavol Suržin (85). Zomrel 22.8.1992.

30.6.1944 -- v Hlohovci sa narodil básnik a textár Ivan Štrpka (80). Spolu s Ivanom Laučíkom a Petrom Repkom bol členom literárnej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa sformovala v r. 1963 v mesačníku Mladá tvorba a ktorá sa vyznačovala osobitou poetikou. Štrpka bol redaktorom Literárneho týždenníka, šéfredaktorom Kultúrneho života, neskôr Romboidu. Debutoval v Mladej tvorbe, jeho knižnou prvotinou bola zbierka Krátke detstvo kopijníkov. Ďalšie zbierky: Tristan tára, Teraz a iné ostrovy, Pred premenou, Správy z jablka, Všetko je v škrupine, Smrť matky, Bábky kratšie o hlavu, Bebé: jedna kríza, Hlasy a iné básne a i. Textársky spolupracoval s hudobníkom Dežom Ursinym. Texty vyšli knižne v publikácii Modrý vrch. Autor románu s autobiografickými motívmi Rukojemník.

30.6.1949 -- v Bratislave sa narodil spisovateľ, textár Boris Filan (75). Bol dramaturgom v Slovenskej televízii a neskôr sa začal venovať len písaniu. Patrí k zakladateľom modernej slovenskej textovej tvorby, písal pre skupinu Prúdy - platňa Zvonky, zvoňte, pre skupinu Elán, Mariána Vargu a Paľa Hammela. Piesňová tvorba vyšla knižne, napr.: Túlavý psík, 69 textov, Kamalásky. Od 80. rokov sa venuje aj prozaickej tvorbe. Napísal knihu poviedok Paternoster s podtitulom Príbehy o hudbe, láske a basketbale, cestopisné knihy: Tam-tam, Nový Tam-tam a Tam-tam tri, Nočný tam-tam, Posledný tam-tam a knihy fejtónov: Pálenica, Tri opice, Ľubošova finta, Wewerka. Uplatnil sa tiež ako scenárista v televízii, je autorom scenára filmu Rabaka so skupinou Elán.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Június
1-jén, 98 éve (1926) született Vasadi Péter
2-án, 103 éve (1921) született Karinthy Ferenc
2-án, 116 éve (1908) született Szentkuthy Miklós
3-án, 77 éve (1947) született Balassa Péter
3-án5 éve (2019) hunyt el Térey János
12-én, 92 éve (1932) született Bálint Tibor
12-én55 éve (1969) hunyt el Tersánszky Józsi Jenő
13-án100 éve (1924) született Rába György
16-án, 93 éve (1931) született Eörsi István
17-én, 97 éve (1927) született Sütő András
24-én45 éve (1979) hunyt el Örkény István
29-én, 77 éve (1947) született Csaplár Vilmos
30-án, 96 éve (1928) született Csokits János

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 June:

 1. Colleen McCullough
 2. John Drinkwater
 3. John Masefield
 4. Pat Schneider

Writers Born 2 June:

 1. Barbara Pym
 2. Carol Shields
 3. David Bezmozgis
 4. Dorothy West
 5. Thomas Hardy

Writers Born 3 June:

 1. Allen Ginsberg
 2. John Norman
 3. Larry McMurtry
 4. Marion Zimmer Bradley
 5. Sydney Smith

Writers Born 4 June:

 1. Jacques Roumain
 2. Joe Hill
 3. Kristine Kathryn Rusch
 4. Lajos Egri
 5. Robert Fulghum
 6. Val McDermid

Writers Born 5 June:

 1. Chuck Klosterman
 2. David Hare
 3. Evan Marshall
 4. Gayle Forman
 5. Geoff Dyer
 6. Ivy Compton-Burnett
 7. Jennifer McMahon
 8. Ken Follett
 9. Lauren Beukes
 10. Margaret Drabble
 11. Rick Riordan

Writers Born 6 June:

 1. Alexander Pushkin
 2. Akwaeke Emezi
 3. Maxine Kumin
 4. Mignon McLaughlin
 5. Sarah Dessen
 6. Thomas Mann
 7. V.C. Andrews

Writers Born 7 June:

 1. Elif Batuman
 2. Elizabeth Bowen
 3. Gwendolyn Brooks
 4. Harry Crews
 5. Jesse Ball
 6. Louise Erdrich
 7. Nikki Giovanni
 8. Orhan Pamuk

Writers Born 8 June:

 1. George Lamming
 2. Gillian Clarke
 3. Marguerite Yourcenar
 4. Sara Paretsky

Writers Born 9 June:

 1. Gregory Maguire
 2. James Kelman
 3. Joe Haldeman
 4. Patricia Cornwell
 5. Paul Beatty

Writers Born 10 June:

 1. James Salter
 2. Maurice Sendak
 3. Niq Mhlongo
 4. Saul Bellow
 5. Terence Rattigan

Writers Born 11 June:

 1. Athol Fugard
 2. Ben Jonson
 3. Jennifer L. Armentrout
 4. William Styron
 5. Yasunari Kawabata

Writers Born 12 June:

 1. Anne Frank
 2. Johanna Spyri
 3. Rona Jaffe
 4. Tess Gerritsen
 5. Tilly Bagshawe

Writers Born 13 June:

 1. Audrey Niffenegger
 2. Dorothy L Sayers
 3. Fernando Pessoa
 4. Mark Van Doren
 5. William Butler Yeats

Writers Born 14 June:

 1. Harriet Beecher Stowe
 2. Jerzy Kosiński
 3. Joan Silber
 4. John Edgar Wideman
 5. Lisa Cron
 6. Peter Mayle
 7. René Char
 8. Vivian Gornick

Writers Born 15 June:

 1. Adam Rapp
 2. Amy Clampitt
 3. Brian Jacques
 4. Mavis Cheek
 5. William McFee

Writers Born 16 June:

 1. Andy Weir
 2. Deb Caletti
 3. Erich Segal
 4. Evie Wyld
 5. Joyce Carol Oates

Writers Born 17 June:

 1. Carl Van Vechten
 2. Celia Rees
 3. Deanna Raybourn
 4. Henry Lawson
 5. John Hersey
 6. Kerry Greenwood

Writers Born 18 June:

 1. Auberon Herbert
 2. Chris Van Allsburg
 3. Gail Godwin
 4. Lidia Yuknavitch
 5. Richard Powers

Writers Born 19 June:

 1. Elbert Hubbard
 2. Salman Rushdie
 3. Tobias Wolff

Writers Born 20 June:

 1. Anna Laetitia Barbauld
 2. Charles W. Chesnutt
 3. Josephine Winslow Johnson
 4. Paul Muldoon
 5. Robert Crais
 6. Vikram Seth

Writers Born 21 June:

 1. Françoise Sagan
 2. Ian McEwan
 3. Jean-Paul Sartre
 4. John Agard
 5. Mary McCarthy

Writers Born 22 June:

 1. Anne Morrow Lindbergh
 2. Dan Brown
 3. Erich Maria Remarque
 4. Henry Rider Haggard
 5. Octavia E. Butler

Writers Born 23 June:

 1. Anna Akhmatova
 2. David Leavitt
 3. Hugh Howey
 4. Markus Zusak
 5. Richard Bach
 6. Sue Nyathi
 7. Winifred Holtby

Writers Born 24 June:

 1. Ambrose Bierce
 2. Anita Desai
 3. Lawrence Block
 4. Mary Wesley
 5. Rebecca Harding Davis
 6. Rebecca Solnit

Writers Born 25 June:

 1. Eric Carle
 2. George Orwell
 3. Linda Spalding
 4. P.H. Newby
 5. Yann Martel

Writers Born 26 June:

 1. Edith Pearlman
 2. Laurie Lee
 3. Lev Grossman
 4. Nicholas Hogg
 5. Pearl S Buck

Writers Born 27 June:

 1. Alice McDermott
 2. Anita Diamant
 3. E. R. Braithwaite
 4. Helen Keller
 5. Lucille Clifton
 6. Simon Sebag Montefiore
 7. Teju Cole

Writers Born 28 June:

 1. Aimee Bender
 2. Åsa Larsson
 3. Deborah Moggach
 4. Eric Ambler
 5. Jean-Jacques Rousseau

Writers Born 29 June:

 1. Antoine de Saint-Exupéry
 2. Breece D’J Pancake
 3. Brian Herbert
 4. Charlotte Bingham
 5. Quintin Jardine

Writers Born 30 June:

 1. Adam Roberts
 2. Assia Djebar
 3. Czesław Miłosz
 4. Dinaw Mengestu
 5. José Emilio Pacheco
 6. Winston Graham

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

Regionálne osobnosti:

Batta, István
(15.1.1955 Rožňava – 4.7.2014 Holice)
10. výročie úmrtia
Politik, reformovaný duchovný
V r. 1981 získal diplom záhradníckeho inžiniera na Vysokej škole zemědělské v Brne. R. 1998 absolvoval odbor politológie Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a r. 2006 získal diplom na Reformovanej teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne. Bol synodným hovorcom pre zahraničné veci. Pôsobil ako duchovný v Šamoríne. Patril medzi hlavných funkcionárov hnutia Együttélés. V r. 1990 bol zvolený do Snemovne národov. Poslanecký post obhájil aj vo voľbách v r. 1992. Zomrel tragicky pri dopravnej nehode pri Holiciach. Pochovaný je v Šimonovciach.


Gabaj, Ferdinand
(17.12.1908 Liptovská Porúbka  – 12.7.1974 Bratislava)
50. výročie úmrtia
Spisovateľ, prekladateľ
V r. 1924 - 1928 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi, 1939 -1942 absolvoval Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Od r. 1928 pôsobil ako učiteľ v Smrečanoch, 1931-1933 v Ladzanoch, 1933 - 1934 v Hájnikoch a v Dunajskej Strede, od r. 1934 učiteľ a riaditeľ národných a stredných škôl v Bratislave. Po časopiseckých začiatkoch písal novely, romány a knihy pre deti, dramatické scény pre rozhlas, učebnice pre základné školy, prekladal knižky pre deti z poľštiny, maďarčiny a češtiny.


Németh, Ica
tiež Németh Ilona, Škreko Ferencné
(12.7.1944 Veľké Dvorníky – 14.1.2011 Komárno)
80. výročie narodenia
Herečka, riaditeľka, dramatička
Maturovala na maďarskom gymnáziu v Dunajskej Strede. Od r. 1960 členka Maďarského oblastného divadla. V r. 1962 - 1966 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  V r. 1967 - 1978 herečka v Maďarskom oblastnom divadle v Komárne. V r. 1978 - 1983 dramaturgička maďarského vysielania Československého rozhlasu v Bratislave. Od r. 1984 znovu členka MOD (neskôr Jókaiho divadlo). Od júla 1997 do januára 1998 poverená riaditeľka. Účinkovala v rozhlasových inscenáciách  a v slovenských filmoch.
Získala Cenu za celoživotné dielo od Slovenského literárneho fondu. V r.  2007 jej Magyar Játékszíni Társaság (Spolok maďarských divadelníkov) udelil cenu Hűség-díj.


Hecht, Anna RNDr.
(24.7.1949 Mliečno – 8.3.2017 Šamorín)
75. výročie narodenia
Pedagogička, dirigentka
Maturitné skúšky zložila v Dunajskej Strede, učiteľský diplom a malý doktorát získala v Bratislave na Univerzite Komenského. Zbormajsterské vzdelanie ukončila v Kecskeméte a v Budapešti. Bola členkou a predsedníčkou Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku, na čele šamorínskeho miešaného zboru Híd stála ako vedúca a zbormajsterka od r. 2000. Bola členkou mestského zastupiteľstva v Šamoríne.

Vyznamenania:
Csemadok Közművelődési Díj
2016 Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt


Amade, Ladislav
tiež Amade, László
(26.7.1704 Gabčíkovo – 22.12.1764 Horný Bar)
320. výročie narodenia a 260. výročie úmrtia
Básnik, hudobník, dôstojník.
Príslušník šľachtického rodu s predikátom z Vrakúne, barón. V r. 1717 - 1721 študoval na jezuitskom kolégiu v Győri (Maďarsko), potom na univerzite v Trnave a Grazi Rakúsko). Od r. 1725 slúžil v armáde, neskôr plukovník, v r. 1750 radca uhorskej komory, v r. 1751 cisársky komorník. Po r. 1754 hospodáril na rodovom majetku. Počas štúdia v Trnave vydal príležitostnú, nábožensky motivovanú reč, na sklonku života zbierku duchovných piesní. Písal rytmické verše, často na ľudové motívy, ktoré vynikali ľahkosťou a živosťou. Venoval sa i hudbe, hral na viacerých nástrojoch, zhudobňoval svoje verše, zložil niekoľko piesní na nemecké a talianske nápevy. Jeho erotické piesne kolovali v opisoch, zachovali sa i vo folklóre. V r. 1836 ich tlačou vydal jeho vnuk Tadeáš Amade. Populárne boli i jeho vojenské piesne (A szép fényes katonának a i.). Na dvore kniežaťa J. Eszterházyho i v armáde, najmä počas bojov v Taliansku viedol bohémsky život, vyhľadával dobrodružstvá a napriek rodovému bohatstvu zápasil s materiálnymi problémami.

Osobnosti Slovenska:

3.7.1864 -- v Slovenskom Pravne sa narodil astronóm, fyzik, publicista, spisovateľ a odborník v poisťovníctve Ján Alojz Wagner (160). Zomrel 18.10.1930.

3.7.1884 -- v Cerove sa narodil redaktor, dramatik, evanjelický farár Gustáv Zoch
(140). Zomrel 10.2.1924.

4.7.1944 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil básnik Ivan Laučík
(80). Povolaním učiteľ, spolu s básnikmi Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom patril do známej básnickej skupiny Osamelí bežci, ktorá sa v r. 1963 sformovala v mesačníku Mladá tvorba. Debutoval básňami uverejnenými v Mladej tvorbe a knižnou prvotinou Pohyblivý v pohyblivom. Ďalšie zbierky: Sme príbuzní na začiatku, Na prahu počuteľnosti, Vzdušnou čiarou. V r. 1990 bol poslancom za Verejnosť proti násiliu, neskôr riaditeľ okresnej školskej správy a učiteľ na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Zomrel 12. mája 2004.

8.7.1817 -- v Dolnom Kubíne sa narodil katolícky kňaz, jazykovedec Andrej Radlinský. Bol redaktorom v Slovenských novinách a tiež v periodikách Cyrill a Method, Katolícke noviny, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť. Významne sa podieľal na uzatvorení dohody o spisovnej slovenčine. Zomrel 26. apríla 1879 v Kútoch.
11.7.1982 -- v Bratislave zomrel básnik a prozaik Andrej Plávka. Potom ako neukončil právnické štúdiá v Prahe, pracoval ako úradník v YMCA, bol pracovníkom Zboru povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorba bola ovplyvnená socialistickým realizmom, modernizmom a regionalizmom. Debutoval zbierkou: Z noci a rána. Ďalšie zbierky: Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu: Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Narodil sa 18. novembra 1907 v Liptovskej Sielnici.

12.7.1876 -- v Lukovištiach sa narodil básnik, prozaik Ivan Krasko, najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej moderny. Vl. menom Ján Botto, pseudonym Janko Cigáň. Vyštudoval chemické inžinierstvo na ČVŠT v Prahe, kde bol členom spolku Detvan. Pôsobil ako chemik v Čechách, po 1. sv. vojne a vzniku ČSR bol poslancom i senátorom. Od r. 1943 žil v Piešťanoch. Zaujal už svojou prvou básnickou zbierkou: Nox et solitudo. Jeho filozofické verše i intímna lyrika vyvrcholili v zbierke: Verše, v ktorej vyjadril pocity ľudskej osamelosti, vyhnanstva, ale aj vieru v príchod národnej slobody. Autor próz: Naši, Svadba, Almužna a novely: List mŕtvemu. Prekladal z tvorby rumunského básnika M. Eminesca a z nemeckej literatúry. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave, pochovaný je v Lukovištiach.

9.7.1964 -- v Skalici sa narodil básnik a spisovateľ Miroslav Brück (60).

9.7.1964 -- v Košiciach sa narodila speváčka, textárka a prekladateľka Miroslava (Mirka) Brezovská (60).

12.7.1907 -- v Malackách sa narodil prozaik Ľudo Zúbek. Bol bankovým úradníkom, neskôr pôsobil na literárnom oddelení rozhlasu a vo vydavateľstve Tatran. Autor historických životopisných próz, literatúry faktu a rozhlasových hier. Dielo: V službách Mateja Hrebendu, Doktor Jesenius, Skrytý prameň, Jar Adely Ostrolúckej, Rytieri bez meča, Ríša Svätoplukova. Zomrel 23. júna 1969 v Bratislave.
12.7.1974 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Ferdinand Gabaj. Jeho prózy inklinujú k lyrike a sentimentalite: Katka a Kata, Maturantka Eva, Otec Timotej, Eva. Autor kníh pre deti a mládež: Guľka a Jamka, Cirkus Hopsasa, Prváci, Moji piataci. Prekladal detskú literatúru z maďarčiny a poľštiny. Narodil sa 17. decembra 1908 v Liptovskej Porúbke.

15.7.1922 -- v Haliči sa narodila prozaička Hana Ponická, predstaviteľka slovenského disentu. Žila v Ríme, kde pôsobil jej manžel, spisovateľ Štefan Žáry ako dopisovateľ ČTK. Neskôr bola redaktorkou Smeny na nedeľu, po auguste 1968 však musela z tohto miesta odísť. V r. 1988 ju súdili za snahu uctiť si obete 21. augusta 1968. Dielo: Ábelovský dom, Prísť, odísť, Bosými nohami, Lukavické zápisky, pre deti: Slávikove husličky, O Štoplíkovi, Halúzky. Prekladala z taliančiny, francúzštiny, maďarčiny a nemčiny. Podľa jej scenára bol nakrútený film Zlatá réva.
15.7.1995 -- v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ Ján Stacho, vedúci predstaviteľ tzv. trnavskej skupiny básnikov-konkretistov. Bol lekárom, neskôr pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a bol šéfredaktorom Revue svetovej literatúry. Zbierky básní: Svadobná cesta, Dvojramenné čisté telo, Zážehy a Apokryfy ho zaradili medzi významných slovenských poetov. Po ťažkej autohavárii v r. 1973, ktorá ho pripútala na lôžko, sa prihlásil v r. 1978 básnickou zbierkou Z prežitého dňa. Tiež prekladal z francúzštiny, španielčiny, angličtiny, poľštiny a srbochorvátčiny. Narodil sa 1. januára 1936 v Trnave.

15.7.1954 -- v Dačiciach sa narodil spisovateľ Edmund Hlatký (70), autor prozaických kníh ako napríklad História vecí, Jesenný opar alebo Iní ľudia.

16.7.1924 -- v Seredi sa narodil literárny vedec, esejista Július Pašteka (100). Zomrel 16.11.2019.

16.7.1949 -- v Liptovskom Jáne sa narodil režisér, scenárista a vysokoškolský pedagóg Vladimír Balco (75). Medzi jeho filmy patria napríklad Uhol pohľadu, Let asfaltového holuba či Rivers of Babylon. Zomrel 31.8.2017.

17.7.1927 -- v Trnave sa narodil básnik a politik Miroslav Válek, výrazná osobnosť modernej slovenskej poézie. Pracoval ako redaktor, bol predsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Po r. 1968 sa stal poslancom a pôsobil vo vysokých funkciách v komunistickej strane. Bol ministrom kultúry. Zbierky básní: Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, Z vody, Slovo. Pre deti: Kúzla pod stolom, Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov a i. Prekladal francúzsku, ruskú a poľskú poéziu. Zomrel 27. januára 1991 v Bratislave.

18.7.1949 -- v Šoporni sa narodil básnik, prozaik, redaktor, vydavateľ a prekladateľ Rudolf Čižmárik (75), ktorý pracoval v Literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, v denníku Pravda, v Tlačovej agentúre a v Národnom literárnom centre v Bratislave. Zomrel 10.3.2008.

19.7.1924 -- v Nižnom Hrabovci sa narodil režisér, výtvarník a grafik Vlastimil Herold (100), jeden zo zakladateľskej generácie slovenského animovaného filmu. Zomrel 10.3.2004.

20.7.1914 - vo Vrútkach sa narodila prozaička a autorka literatúry pre mládež Hana Zelinová (110). Bola redaktorkou v košickom vydavateľstve Svojeť a v detskom časopise Zornička v Bratislave. Debutovala zbierkou poviedok Zrkadlový most. Napísala trojgeneračný román Prístav pokoja, romány Anjelská zem, Diablov čardáš, historickú trilógiu turčianskej rodiny Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy a trilógiu o liptovských garbiaroch Hodvábna cesta, Smäd, Kľukatý let motýľa. Tvorba pre deti: Do videnia, Zuzanka, Jakubko a i. Autorka viacerých rozhlasových a divadelných hier. Zomrela 16. marca 2004 v Bratislave. Pochovaná je vo Vrútkach.

26.7.1904 -- v Senici sa narodil spisovateľ, právnik a politik Ivan Horváth (120), ľavicovo orientovaný intelektuál, člen Sociálnodemokratickej strany a od septembra 1944 člen Komunistickej strany Slovenska. Zomrel 5.9.1960.

26.7.1922 -- v Bystrom sa narodil spisovateľ a výtvarník Albert Marenčin. Študoval v Bratislave a v Paríži, bol odborným pracovníkom SNG v Bratislave. Počas normalizácie mal zákaz publikovať. Spolupráca na scenároch filmov: Zemianska česť, Prerušená pieseň, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Barnabáš Kos. Jeho obsiahla literárna tvorba zahŕňa kratšie prozaické útvary, preklady a rozhlasové hry. Z francúzštiny preložil Kráľa Ubu od Alfreda Jarryho. Autor esejí Nikdy a Návraty na Muráň. Venuje sa tvorbe koláží, výtvarnej histórii a kritike.

26.7.1944 -- v Radošinej sa narodil divadelník Stanislav Štepka. Zakladateľ, dramatik, herec a režisér Radošinského naivného divadla (RND) a tvorca jeho osobitej poetiky. Pre RND napísal väčšinu hier: Jááánošííík, Človečina, Hrob lásky, Kúpeľná sezóna, Čierna ovca, Ženské oddelenie, Hotel Európa, Slovenské tango, Nevesta predaná Kubovi, Na jeden dotyk, Ako som vstúpil do seba, Ako sme sa hľadali, Generál, Vygumuj a napíš, Hra o láske, Desatoro a mnohých ďalších. Písal tiež hry pre Divadlo pre deti a mládež v Trnave, v 80. rokoch mal humoristickú reláciu v Slovenskom rozhlase. Autor textov piesní, filmových a televíznych scenárov.

27.7.1954 -- v Trenčíne sa narodil textár Pavol Jursa (70).

28.7.1724 –- v Polkowiciach sa narodil kamaldulský mních pôsobiaci v Červenom Kláštore na území dnešného Slovenska, botanik, alchymista, lekárnik, autor najstaršieho herbára na Slovensku a prírodovedec Cyprián, vlastným menom Franz Ignatz Jaisge (300). Podľa legendy si zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel odletieť k Bohu. Zomrel v roku 1775.

29.7.1793 -- v Mošovciach sa narodil básnik, jazykovedec a evanj. farár Ján Kollár. Po štúdiách na evanj. lýceu v Bratislave a v nemeckej Jene bol farárom v Pešti a neskôr profesorom slovanskej archeológie na viedenskej univerzite. Svojou tvorbou presadzoval myšlienku slovanskej vzájomnosti. Jeho najvýznamnejším dielom je básnická zbierka Slávy dcera, v ktorej spojil obdiv k dejinám Slovanov s osobnou milostnou lyrikou. Ďalšie dielo: Vlastenec, Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů. Autor autobiografie: Paměti z mladších let života Jana Kollára sepsány od něho samého. Zomrel 24. januára 1852 vo Viedni.

29.7.1864 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil lekár a publicista Jozef Bella (160), ktorého preklad práce pre potreby pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou učebnicou tohto druhu. Zomrel 17.7.1946.

30.7.1941 -- v Podlaviciach sa narodil spisovateľ Ondrej Sliacky. Pracoval v Kultúrnom živote, vo vydavateľstve Mladé letá, v Slniečku i Bibiane. Je profesorom na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Knižne debutoval prácou: Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 64. Editor Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež a autor knihy Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež. Napísal knihy pre deti: Altamíra, Krásna modrá mušľa.

30.7.1859 -- vo Vsetíne sa narodil dramatik a spisovateľ Ferko Urbánek (165), najhrávanejší dramatik v období realizmu. Zomrel 10.12.1934 v Bratislave.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Július
4-én, 96 éve (1928) született Erdély Miklós
5-én, 84 éve (1940) született Tolnai Ottó
17-én, 136 éve (1888) született Füst Milán
17-én65 éve (1959) született Kovács András Ferenc
17-én, 99 éve (1925) született Nagy László
19-én, 124 éve (1900) született Remenyik Zsigmond
23-án70 éve (1954) hunyt el Daday Loránd
25-én, 76 éve (1948) született Baka István
25-én10 éve (2014) hunyt el Dobos László

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:


Writers Born 1 July:

 1. Blake Bailey
 2. Denis Johnson
 3. George Sand
 4. Lisa Scottoline
 5. Louise Penny
 6. William Strunk

Writers Born 2 July:

 1. Hermann Hesse
 2. Mark Billingham
 3. Tao Lin
 4. Wisława Szymborska

Writers Born 3 July:

 1. Dave Barry
 2. Franz Kafka
 3. Joanne Harris
 4. Julie Burchill
 5. Matt Haig
 6. Tom Stoppard

Writers Born 4 July:

 1. Deon Meyer
 2. Lionel Trilling
 3. Nathaniel Hawthorne
 4. Thomas Nagel
 5. Tomaž Šalamun

Writers Born 5 July:

 1. Allegra Goodman
 2. Bill Watterson
 3. Jean Cocteau
 4. Jill Murphy
 5. Marcel Achard
 6. Sebastian Barry

Writers Born 6 July:

 1. Bernhard Schlink
 2. Bessie Head
 3. Hilary Mantel
 4. Norman Sherry

Writers Born 7 July:

 1. David Eddings
 2. Jeff VanderMeer
 3. Jill McCorkle
 4. Kathy Reichs
 5. Margaret Walker
 6. Renée Ahdieh
 7. Robert A Heinlein
 8. V. E. Schwab
 9. Zoë Heller

Writers Born 8 July:

 1. Alex van Tonder
 2. Alison McGhee
 3. Anna Quindlen
 4. Elisabeth Kübler-Ross
 5. Erin Morgenstern
 6. Jean de La Fontaine

Writers Born 9 July:

 1. Barbara Cartland
 2. Dean Koontz
 3. Glen Cook
 4. Jamie Ford
 5. Thomas Ligotti

Writers Born 10 July:

 1. Alice Munro
 2. Karen Russell
 3. Marcel Proust
 4. Seth Godin

Writers Born 11 July:

 1. Amitav Ghosh
 2. Bobbie Louise Hawkins
 3. E.B. White
 4. Frederick Buechner
 5. Helen Creswell
 6. Jhumpa Lahiri
 7. Marie Lu
 8. Min Jin Lee

Writers Born 12 July:

 1. Adam Johnson
 2. Amanda Hocking
 3. Donald E. Westlake
 4. Elias Khoury
 5. Henry David Thoreau
 6. Pablo Neruda

Writers Born 13 July:

 1. Carolyn Mackler
 2. David Storey
 3. Jane Hamilton
 4. John Clare
 5. Monique Wittig
 6. Wole Soyinka

Writers Born 14 July:

 1. Brian Selznick
 2. F.R. Leavis
 3. Irving Stone
 4. Jeff Lindsay
 5. Natalia Ginzburg
 6. Susan Howatch

Writers Born 15 July:

 1. Clive Cussler
 2. Hammond Innes
 3. Iris Murdoch
 4. Jacques Derrida
 5. Richard Russo

Writers Born 16 July:

 1. Andrew Smith
 2. Anita Brookner
 3. Frances Spalding
 4. James Still
 5. Robert Sheckley
 6. Tony Kushner

Writers Born 17 July:

 1. Chris Crutcher
 2. Cory Doctorow
 3. Erle Stanley Gardner
 4. Shmuel Agnon

Writers Born 18 July:

 1. Elizabeth Gilbert
 2. Elizabeth Jennings
 3. Hunter S. Thompson
 4. Jessamyn West
 5. Margaret Laurence
 6. William Makepeace Thackeray

Writers Born 19 July:

 1. A.J. Cronin
 2. Alice Dunbar Nelson
 3. Garth Nix
 4. Lisa Jewell
 5. Thulani Davis

Writers Born 20 July:

 1. Alistair MacLeod
 2. Cormac McCarthy
 3. Erik Axel Karlfeldt
 4. Henry Dumas
 5. Jess Walter

Writers Born 21 July:

 1. Ernest Hemingway
 2. Hart Crane
 3. John Gardner
 4. Michael Connelly
 5. Sarah Waters
 6. Tess Gallagher
 7. Wendy Cope

Writers Born 22 July:

 1. Akhil Sharma
 2. Bryan Forbes
 3. David Shields
 4. Jeremy Lloyd
 5. Pete Dexter
 6. S.E. Hinton
 7. Tom Robbins

Writers Born 23 July:

 1. Elspeth Huxley
 2. Lauren Groff
 3. Lisa Alther
 4. Mohsin Hamid
 5. Raymond Chandler
 6. Vikram Chandra

Writers Born 24 July:

 1. Alexandre Dumas
 2. Banana Yoshimoto
 3. Lord Dunsany
 4. Madeline Miller
 5. Percy FitzPatrick
 6. Zelda Fitzgerald

Writers Born 25 July:

 1. Elias Canetti
 2. Eric Hoffer
 3. Josephine Tey
 4. Melissa Marr

Writers Born 26 July:

 1. Aldous Huxley
 2. André Maurois
 3. Antonio Machado
 4. Bernice Rubens
 5. Carl Jung
 6. George Bernard Shaw
 7. Nicholas Evans

Writers Born 27 July:

 1. Bharati Mukherjee
 2. Cassandra Clare
 3. Elizabeth Hardwick
 4. Jack Higgins
 5. Kate Elliott
 6. Joseph Mitchell
 7. Victoria Aveyard

Writers Born 28 July:

 1. Beatrix Potter
 2. Gerard Manley Hopkins
 3. John Ashbery
 4. Kwame Dawes
 5. Malcolm Lowry

Writers Born 29 July:

 1. Alexis de Tocqueville
 2. Chang-Rae Lee
 3. Chester Himes
 4. Mary Lee Settle
 5. Sharon Creech
 6. Stanley Kunitz

Writers Born 30 July:

 1. Ann Brashares
 2. Emily Brontë
 3. Patrick Modiano
 4. William H. Gass

Writers Born 31 July:

 1. Faye Kellerman
 2. JK Rowling
 3. Kim Newman
 4. Primo Levi
 5. Susan Cheever

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

Regionálne osobnosti:

Dúbrava, Ladislav RNDr., CSc.
(13. 8. 1934 Gbely – 3. 9. 1982 Dunajská Streda)
90. výročie narodenia
Pedagóg, fyzik
Maturoval na gymnáziu v Skalici. Vyštudoval matematiku a fyziku na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Stredoškolský profesor matematiky a fyziky na stredných všeobecnovzdelávacích školách v Dunajskej Strede, vo Veľkom Mederi, a v Šamoríne. Postgraduálne absolvoval štúdium matematickej štatistiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch tzv. normalizácie sa stal politicky nepohodlným a musel opustiť učiteľské zamestnanie. Od r. 1972 pracoval ako odborný a neskôr ako vedecký pracovník  Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV v Bratislave. Vo výskumnej práci sa zaoberal problémami turbulencie vody v otvorených korytách. Podieľal sa na riešení praktických problémov VD na Dunaji pri Gabčíkove, VD na Váhu pri Kráľovej, na príprave expedičných meraní v povodí Bodrogu a Hornádu. V r. 2009 pomenovali po ňom Gymnázium v Dunajskej Strede.

Bel, Matej
(22.3.1684 Očová – 29.8.1749 Bratislava)
275. výročie úmrtia
Polyhistor, pedagóg
Filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Halle (Nemecko). Pôsobil v Klosterbergu (Rakúsko), v Banskej Bystrici. V r. 1714 - 1719 rektor evanjelického gymnázia, od r. 1719 farár nemeckej evanjelickej cirkvi v Bratislave. Jedna z najväčších uhorských a slovenských vedeckých postáv 18. storočia, rešpektovaná aj v zahraničí, člen viacerých kráľovských spoločností. Knihu Notitia Hungariae novae..., ktorej časťou sú aj dve kapitoly dejín mesta Trnavy, napísal v Hornom Bare.


Csermely, Gyula
(5.6.1869 Dunajská Streda – 24.8.1939 Budapešť, Maďarsko)
85. výročie úmrtia
Advokát a spisovateľ
Narodil sa v rodine židovského učiteľa. Právo vyštudoval v Budapešti (Maďarsko). Pôsobil ako advokát v Szécsényi (Maďarsko), v Rodne (Rumunsko) aj v Budapešti (Maďarsko). Po vojne napísal viacero románov, dobrodružných cestopisov a divadelných hier. Bol stálym budapeštianskym dopisovateľom Oradejských Listov. Niektoré jeho romány boli nafilmované, je autorom viacerých rozprávaní so židovskou tematikou, ktoré čerpajú z dunajskostredského prostredia.

Osobnosti Slovenska:

1.8.1825 -- vo Zvolene sa narodil spisovateľ a redaktor Mikuláš Štefan Ferienčík. Bol redaktorom Pešťbudínskych vedomostí. Písal krátke prózy a spoločenské poviedky, v jeho tvorbe doznieval národný romantizmus štúrovcov — zbierka poviedok: Jedľovský učiteľ. Preložil Gogoľovho Revízora, vydával a redigoval mesačníky Národný hlásnik a Orol. Zomrel 3. marca 1881 v Martine.

1.8.1921 -- v Žiline sa narodil novinár, publicista, spisovateľ a básnik Miro Procházka. Vyštudoval Vysokú školu obchodnú. V r. 1943 debutoval zbierkou Vejárom tvojich mihalníc. Spolupracoval s časopismi Elán a Tvorba, bol redaktorom Kultúrneho života a šéfredaktorom mesačníka Film a divadlo. Napísal denník z rímskej olympiády Arrivederci Roma, knihu Most cez rieku Inn o Zimných olympijských hrách v Innsbrucku. Autor rozhlasových a divadelných hier. Zomrel 18. októbra 2005.

4.8.1869 -- v Martine vznikol celonárodný spolok slovenských žien Živena. Podnet na jeho založenie dal publicista Ambro Pietor, prvou predsedníčkou bola Anna Pivková a od roku 1894 ho viedla spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová.

5.8.1964 -- v Bratislave zomrela spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová-Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom: Hore grúňom-dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a i., redigovala časopis Slniečko. Ďalšia tvorba: Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Jánošík. Narodila sa 28. júna 1905 vo Vrbici.

7.8.1819 -- vo Veľkom Krtíši sa narodil básnik, evanj. kňaz August Horislav Škultéty (205). Bol riaditeľom slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej. Podieľal sa na vytvorení národného programu štúrovcov. Písal poéziu, literatúru pre mládež, zaoberal sa literárnou históriou. Bol zberateľom slovenských ľudových rozprávok. Zomrel 21. mája 1892 v Kraskove.

10.8.1822 -- v Hornom Záturčí sa narodil spisovateľ Ján Kalinčiak. Literárny kritik, tvorca romantickej prózy, spolupracovník Ľudovíta Štúra. Patril medzi prvých spisovateľov, ktorí začali písať spisovnou slovenčinou. Jeho najvýznamnejším dielom je humoristicky ladená próza Reštavrácia. Ďalšie diela: Mních, Milkov hrob, Serbianka, Púť lásky, Bozkovci, Mládenec slovenský. Zomrel 16. júna 1871 v Martine.

10.8.1922 -- v Klenovci sa narodil prozaik, kultúrny a politický činiteľ Vladimír Mináč. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas vojny bol väznený v koncentračných táboroch a po vojne pracoval ako novinár. V r. 1974 — 90 bol predsedom Matice slovenskej. Po novembri 1989 bol poslancom SNR za KSS a SDĽ. Vo svojom prvom románe Smrť chodí po horách zachytil skúsenosti zo SNP. Pokračovaním je román Včera a zajtra. Ďalej napísal román Modré vlny, zbierku poviedok Na rozhraní a za vrchol jeho tvorby je považovaná trilógia: Generácia — Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň o spoločenských pomeroch na Slovensku v období vojny, SNP a prvých povojnových rokov. Napísal tiež satirický román Výrobca šťastia, knihy poviedok Tmavý kút, Záznamy, eseje: Dúchanie do pahrieb, Zobrané spisy J. M. Hurbana. Zomrel 25. októbra 1996 v Bratislave.

10.8.1925 -- vo Veľkom Rovnom sa narodil spisovateľ Vladimír Ferko. Bol redaktorom v Smene, Novom slove, Predvoji a Smene na nedeľu. Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Profesiu drotárstva predstavil v knihe Svetom, moje svetom. Venoval sa aj faktografickej literatúre: Kniha o Slovensku, Zlatá kniha Slovenska, Slovensko — moja vlasť. Zomrel 24. októbra 2002 v Bratislave.

12.8.1914 -- v Bodiciach sa narodil spisovateľ, básnik a literárny vedec Ján Gregorec (110). Zomrel 10.6.1982.

13.8.1859 -- v Liptovskej Sielnici sa narodil osvetový pracovník, jazykovedec a folklorista Ján Miloslav Hroboň (165). Zomrel 16.6.1914.

14.8.1864 -- na Donovaloch-Mistríkoch sa narodil katolícky kňaz, básnik, kritik a teoretik literatúry Tichomír Milkin (160). Zomrel 4.11.1920.

14.8.1919 -- v Krupine sa narodil literárny historik a publicista Juraj Špitzer (105). V r. 1938 začal študovať medicínu v Prahe, pre svoj židovský pôvod však bol internovaný na dva roky v zbernom koncentračnom tábore Nováky. Zúčastnil sa SNP a po vojne študoval na FF UK v Bratislave. Bol šéfredaktorom Kultúrneho života, tajomníkom Zväzu československých spisovateľov. Po r. 1969 bol zo spisovateľskej organizácie vylúčený, mal zákaz publikovať. Autor noviel: Biele oblaky, Patrím k vám, Letná nedeľa. Napísal scenáre k filmom: Posledný návrat, Zaprášené histórie, svedectvo o koncentračnom tábore Nováky: Nechcel som byť Žid. Po jeho smrti vyšiel súbor kníh Svitá, až keď je celkom tma. Zomrel 11. októbra 1995 v Bratislave.

18.8.1934 -- narodil sa prozaik Ján Johanides (90). Do literatúry vstúpil zbierkou Súkromie, ktorá bola ovplyvnená existencializmom. Napísal román Podstata kameňolomu a novelu Nie a po desaťročnej vynútenej prestávke publikoval Nepriznané vrany, Balada o vkladnej knižke, Marek koniar a uhorský pápež, Slony v Mauthausene, Pochovávanie brata, Holomráz, Dívaj sa do modrých očí Londýna a i.

20.8.1924 -- v Tisovci sa narodil evanjelický farár, učiteľ, redaktor, básnik a prekladateľ Milan Kraus (100), člen Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel 8.8.2006.

20.8.1941 -- v Bratislave sa narodil humorista, dramatik, prozaik, fejtonista a herec Július Satinský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského kultúrneho života. Vyštudoval divadelnú vedu, odbor dramaturgia na bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Spolu s Milanom Lasicom sa stal zakladateľom moderného slovenského humoru. V posledných rokoch ho mohli diváci vidieť v Štúdiu L&S v programe Šľak ma ide trafiť, či v inscenácii Jubileum. Vyšli mu knihy: Moji milí rodáci, Listy rodákom o nebezpečenstvách, ktoré im hrozia, Karavána šteká, psi idú ďalej, Šľak ma ide trafiť, Chlapci z Dunajskej ulice a Polstoročie s Bratislavou. U detí si získal popularitu vďaka knihe Rozprávky uja Klobásu. Posmrtne vyšla kniha spomienok Momentálne som mŕtvy, zavolajte mi neskôr. V minulosti bol literárne činný aj ako spoluautor scénok Nečakanie na Godota, divadelných hier Náš priateľ René, Deň radosti a Jubileum. Satinský zomrel 29. decembra 2002 v Bratislave.

24.8.1856 -- v Slovenskej Ľupči sa narodil jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny Samo Czambel. Študoval vo Viedni a v Prahe, pôsobil na prekladateľskom oddelení predsedníctva vlády v Budapešti. Desať rokov pracoval ako redaktor Slovenských novín, skúmal slovenský jazyk. Napísal knihy Slovenský pravopis a K reči o slovenskom pravopise, Rukoväť spisovnej reči slovenskej, Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, Slováci a ich reč. Zomrel 18. decembra 1909 v Csillaghegyi.

24.8.1904 -- v Rabčiciach sa narodil významný medzivojnový prozaik Milo Urban (120). Bol redaktorom v časopisoch Slovenský národ a Slovák, v r. 1940 — 45 šéfredaktor profašistického denníka Gardista. V r. 1945 emigroval do Rakúska, kde bol internovaný v americkej zóne, eskortovaný do ČSR a súdený. Vďaka intervencii I. Erenburga bol odsúdený na verejné pokarhanie. Autor realistických poviedok a noviel zo života horalov Za vyšným mlynom (námet pre Suchoňovu operu Krútňava), Výkriky bez ozveny, Z tichého frontu a románov z obdobia 2. sv. vojny Zhasnuté svetlá, Kto seje vietor, Železom po železe. V trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov hornooravského kraja v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Významné sú jeho rozsiahle pamäti Zelená krv. Zomrel 10. marca 1982 v Bratislave.

24.8.1939 -- v Hradišti sa narodil básnik, spisovateľ a prekladateľ rómskeho pôvodu Dezider Banga (85), autor básnických zbierok: Záružlie a lekno, Rozhovory s nocou, Modrá búrka, Horiaca višňa, Slnečný vánok, Agáty neumierajú. Zomrel 23.11.2022.

26.8.1850 -- v Točnici sa narodil spisovateľ, evanj. kňaz Koloman Banšell. Teológiu študoval v Prešove, kde s Hviezdoslavom zostavil almanach Napred. Od r. 1874 bol farárom v malých obciach. Pre depresie ho liečili v Pešti, no napokon ukončil svoj život samovraždou. Tvorbou sa zaradil medzi priekopníkov slovenského realizmu. Jeho jediná básnická zbierka: Túhy mladosti, obsahuje pôvodnú tvorbu i preklady Petőfiho, Shellyho, Michelangela a iných. Vydal novelu Atalanta, ktorá bola kritickou alegóriou na súveké pomery na Slovensku. Zomrel 27. marca 1887 v Lučenci.

26.8.1929 -- v Bratislave sa narodil novinár Svetozár Štúr (95). Pochádzal z rodiny uhorských Štúrovcov, jeho pradedom bol brat Ľudovíta Štúra Samuel Štúr. Počas štúdia pracoval vo vysokoškolskom hnutí v oblasti kultúry, bol spoluzakladateľom a aktívnym členom súboru Lúčnica. V r. 1950 — 69 zahraničný spravodajca Čs. rozhlasu v Bratislave. Pre svoje postoje r. 1968 — 69 bol vylúčený z KSČ. Pracoval vo Výskumnom ústave práce a sociálnych vecí a až do decembra 1989 mal zákaz publikovať. V r. 1990 — 92 bol riaditeľom ČSTK na Slovensku, neskôr pracoval v redakcii Národná obroda. Manžel teatrologičky Nelly Štúrovej, otec dirigenta a skladateľa Svetozára Štúra. Zomrel 13. novembra 2001 v Bratislave.

28.8.1908 -- v Blatnici sa narodila poetka Maša Haľamová. Niekoľko rokov žila v Tatrách na Štrbskom Plese, neskôr pracovala v martinskej Osvete a Mladých letách v Bratislave. Dielo: Dar, Červený mak, Smrť tvoju žijem, pre deti: Petrišorka, Hodinky a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a lužickej srbštiny. Zomrela 17. júla 1995 v Bratislave.

30.8.1903 -- v Brestovanoch sa narodil novinár, autor dobrodružno-historických próz Jozef Nižnánsky. Pôsobil vo viacerých týždenníkoch a vo vydavateľstvách Práca a Mladé letá. Do literatúry vstúpil ruralistickou básnickou zbierkou Medzi nebom a zemou. Románmi Čachtická pani, Dobrodružstvá Mórica Beňovského, Studňa lásky, Lásky Žofie Bosniakovej, Cholera, Krásna Hedviga založil tradíciu dobrodružného ľudového čítania s historickými námetmi. Zomrel v Bratislave 7. marca 1976.

31.8.1921 -- v Slatinke nad Bebravou sa narodil rozhlasový a televízny režisér, básnik Ivan Teren, pseud. Ivo Teren. Počas SNP pôsobil v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici a redigoval noviny Mor ho! Po vojne vyštudoval FFUK v Bratislave. Vydal zbierku básní Rozstrieľané mesto a v r. 1948 vytvoril spolu s K. L. Zacharom v SND divácky obľúbené pásmo Rok na dedine. Bol riaditeľom SND, neskôr režisérom v rozhlase. Od r. 1962 pracoval v televízii, kde režíroval pôvodných autorov Jána Soloviča, Vlada Mináča, Ľuda Ondrejova, Hanu Zelinovú, Jána Jonáša. Autor dokumentárneho triptychu o teheránskej, jaltskej a postupimskej dohode.

31.8.1925 -- v Opatovciach nad Žitavou sa narodila spisovateľka pre deti a mládež Eleonóra Gašparová. Knihy: Spievajúce drevo Helena, Haló, hľadá sa braček, Ťažko je mustangovi, Medveď pre bračeka, Fontána pre Zuzanu, Koncert bez ruží a i.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Augusztus
7-én, 84 éve (1940) született Bella István
7-én, 113 éve (1911) született Bibó István
10-én, 82 éve (1942) született Hajnóczy Péter
10-én55 éve (1969) hunyt el Kodolányi János
11-én, 153 éve (1871) született Heltai Jenő
12-én80 éve (1944) született Dobai Péter
16-án, 96 éve (1928) született Juhász Ferenc
21-én, 106 éve (1918) született Lengyel Balázs
21-én, 71 éve (1953) született Szőcs Géza
27-én, 94 éve (1930) született Galgóczi Erzsébet

https://dia.hu/evfordulokSvetoví autori:


Writers Born 1 August:

 1. Andrea Cremer
 2. David Gemmell
 3. Herman Melville
 4. M. R. James
 5. Robert James Waller
 6. Rose Macaulay
 7. Warsan Shire

Writers Born 2 August:

 1. Bei Dao
 2. Isabel Allende
 3. James Baldwin
 4. Robert Holdstock
 5. Rose Tremain

Writers Born 3 August:

 1. Diane Wakoski
 2. Leon Uris
 3. P.D. James
 4. Rupert Brooke
 5. Walter Kirn

Writers Born 4 August:

 1. Dennis Lehane
 2. Fred Khumalo
 3. JoJo Moyes
 4. Knut Hamsun
 5. Percy Bysshe Shelley
 6. Robert Hayden
 7. Tim Winton

Writers Born 5 August:

 1. Conrad Aiken
 2. David Baldacci
 3. Guy de Maupassant
 4. Wendell Berry

Writers Born 6 August:

 1. Alfred Tennyson
 2. Conor McPherson
 3. Diane di Prima
 4. John Graves
 5. Paolo Bacigalupi

Writers Born 7 August:

 1. Anne Fadiman
 2. Betsy Byars
 3. Garrison Keillor

Writers Born 8 August:

 1. Jostein Gaarder
 2. Marjorie Kinnan Rawlings
 3. Sara Teasdale

Writers Born 9 August:

 1. Barbara Delinsky
 2. Daniel Keyes
 3. Graeme Gibson
 4. Jonathan Kellerman
 5. P.L. Travers
 6. Philip Larkin

Writers Born 10 August:

 1. Barry Unsworth
 2. Mark Doty
 3. Susan Lewis
 4. Suzanne Collins

Writers Born 11 August:

 1. Alex Haley
 2. Andre Dubus II
 3. Angus Wilson
 4. Enid Blyton
 5. Mavis Gallant

Writers Born 12 August:

 1. Chris Bohjalian
 2. Jacinto Benavente
 3. Katherine Boo
 4. Linda Newbery
 5. Robert Southey
 6. Sue Monk Kidd
 7. William Goldman

Writers Born 13 August:

 1. Alfred Hitchcock
 2. Kamila Shamsie
 3. Sharon Kay Penman
 4. Tom Perrotta

Writers Born 14 August:

 1. Alice Adams
 2. Bryce Courtenay
 3. Danielle Steel
 4. John Galsworthy
 5. Russell Baker

Writers Born 15 August:

 1. E. Nesbit
 2. Edna Ferber
 3. Julia Child
 4. Stieg Larsson
 5. Walter Scott

Writers Born 16 August:

 1. Benjamin Alire Sáenz
 2. Charles Bukowski
 3. Diana Wynne Jones
 4. Georgette Heyer
 5. Jennifer Donnelly
 6. Valeria Luiselli

Writers Born 17 August:

 1. Herta Müller
 2. Jessie Burton
 3. Jonathan Franzen
 4. Ted Hughes
 5. V.S. Naipaul

Writers Born 18 August:

 1. Brian Aldiss
 2. Elsa Morante
 3. Nicole Krauss
 4. Paula Danziger
 5. Sonia Levitin

Writers Born 19 August:

 1. Frank McCourt
 2. Jack Canfield
 3. John Dryden
 4. Jonathan Coe
 5. Ogden Nash
 6. Veronica Roth

Writers Born 20 August:

 1. Etgar Keret
 2. Greg Bear
 3. H.P. Lovecraft
 4. Jacqueline Susann
 5. James Rollins

Writers Born 21 August:

 1. Denise Mina
 2. Jules Michelet
 3. Robert Stone
 4. Sharon Draper

Writers Born 22 August:

 1. Annie Proulx
 2. Diane Setterfield
 3. Dorothy Parker
 4. Kate Christensen
 5. Peter James
 6. Ray Bradbury

Writers Born 23 August:

 1. Curtis Sittenfeld
 2. Edgar Lee Masters
 3. Nelson DeMille
 4. William Ernest Henley
 5. Willy Russell

Writers Born 24 August:

 1. A.S. Byatt
 2. Alexander McCall Smith
 3. Ali Smith
 4. Jean Rhys
 5. John Green
 6. Jorge Luis Borges
 7. Malcolm Cowley
 8. Orson Scott Card
 9. Paulo Coelho
 10. Stephen Fry

Writers Born 25 August:

 1. Bret Harte
 2. Frederick Forsyth
 3. Howard Jacobson
 4. Leonard Bernstein
 5. Martin Amis
 6. Taslima Nasrin

Writers Born 26 August:

 1. Christopher Isherwood
 2. Guillaume Apollinaire
 3. John Buchan
 4. Julio Cortázar
 5. Paula Hawkins

Writers Born 27 August:

 1. Antonia Fraser
 2. Jeanette Winterson
 3. Jill Lepore
 4. Thando Mgqolozana
 5. Theodore Dreiser

Writers Born 28 August:

 1. Jack Vance
 2. Janet Frame
 3. Johann Wolfgang von Goethe
 4. John Betjeman
 5. Rita Dove
 6. Robertson Davies
 7. Tasha Tudor

Writers Born 29 August:

 1. Gillian Rubinstein
 2. Maurice Maeterlinck
 3. Oliver Wendell Holmes
 4. René Depestre
 5. Thom Gunn

Writers Born 30 August:

 1. Camilla Läckberg
 2. Guy Kawasaki
 3. Mary Shelley
 4. N.H. Kleinbaum
 5. Théophile Gautier

Writers Born 31 August:

 1. DuBose Heyward
 2. G. Willow Wilson
 3. Kenneth Oppel
 4. William Saroyan
https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

Regionálne osobnosti:

Longauer, Robert
(27.10.1956  Rožňava – 7.9.2004 Dunajská Streda)
20. výročie úmrtia
Výtvarník
Po ukončení gymnázia nadobudol v r. 1975 - 1980 výtvarné vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V r. 1980 - 1982 učil na SUPŠ v Kremnici. Učiteľ na Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede. Zaoberal sa grafikou, maľbou a sporadicky i kresleným humorom. Ilustroval týždenník Žitný ostrov - Csallóköz.


Bartalos, Melichar, Ing.
(6.1.1924 Mliečno – 18.9.1999 Dunajská Streda)
25. výročie úmrtia
Šľachtiteľ
Študoval v Mliečne, v Šamoríne, v Győri a v Mosonmagyaróvári (Maďarsko). V r. 1950 -1952 pracoval ako technik v Hubiciach. Od r. 1952 pracoval v Solaroch, najpr ako technik, neskôr ako vedúci a od r. 1982 ako riaditeľ Šľachtiteľskej stanice. Vyšľachtil 5 nových druhov pšenice, 4 druhy ciroku a 4 druhy melónov. Pochovaný je v Dunajskej Strede. V r. 1977 získal vyznamenanie  Za vynikajúcu prácu, v r. 1983 Štátnu cenu Klementa Gottwalda.


Farkas, Jenő
(18.1.1922 Senec – 18.9.1979 Dolný Bar)
45. výročie úmrtia
Básnik, prekladateľ, farár
Strednú školu absolvoval v Bratislave a teológiu študoval v Ostrihome Maďarsko). Ako farár pôsobil v Bratislave, v Číčove, v Bajtave, vo Veľkom Mederi, v Dolnom Bare. Písal lyrické a meditatívne básne. Prekladal diela slovenských autorov, do maďarčiny preložil diela J. Bottu, A. Sládkoviča, A. Plávku a rozprávky P. Dobšinského.


Benyovszky, Rudolf August
(29.9.1874 Lehnice – 25.12.1955 Lehnice)
150. výročie narodenia
Husliar, hudobný skladateľ, maliar, statkár
Po štúdiach hospodáril na rodinných majetkoch v Lehniciach, angažoval sa najmä v hospodárskych spolkoch. Počas Maďarskej republiky rád podporoval hnutie časti maďarských veľkostatkárov na Žitnom ostrove za jeho začlenenie do ČSR. Hru na husliach študoval u J. Hubaya v Budapešti (Maďarsko). Ako 9-ročný začal koncertovať. Autor skladieb pre klavír, husle, organ, vokálnych cyklov na cudzojazyčné básne. Koncerty usporadúval vo svojom kaštieli, kt. postavili podľa jeho plánov. Niektoré jeho skladby vydali v zahraničí tlačou, väčšina zostala v rukopise. Bol maliarom krajín a portrétov, ilustrátorom kníh. Neskôr sa venoval prevažne husliarstvu. V kaštieli si zriadil husliarsku dielňu, do ktorej pozýval husliarov z Talianska. Vlastnoručne zhotovil asi 24 huslí, najmä podľa Stradivariho modelu. Označoval ich písanými i tlačenými nálepkami, zväčša však číslami a svojim podpisom. V lehnickej rezidencii zhromaždil zbierku, dnes nezvestnú, vzácnych starých huslí, sláčikov i obrazov. Na Slovensku sú známe 4 exempláre jeho huslí, z nich umelecky najhodnotnejší z r. 1908, vyšperkovaný slonovinou, perleťou a ornamentálnymi kresbami, a op. 17 z 1923 sú v majetku Slovenského národného múzea. Štyri jeho obrazy vlastní Slovenská národná galéria.


Poševka, Jozef Ing.
(1.10.1943 Prešov – 31.7.2004 Dunajská Streda)
20. výročie úmrtia
Energetik
Jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Poprade. Na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave  získal diplom z odboru výroba a rozvod elektrickej energie. Do zamestnania nasupil vo Vihorlate  Snina, kde pracoval ako konštruktér a vývojový pracovník mostových žeriavov. V r. 1974 nastúpil do Považských elektrární  Trenčín ako vedúci referent investičnej výstavby na Vodnom diele Liptovská Mara. Po uvedení všetkých turbín do prevádzky bol delimitovaný do IVES-u Bratislava (Investičná výstavba energetiky Slovenska), závod Liptovský Hrádok. V r. 1979 začal pracovať vo Vodných elektrárňach Trenčín, prevádzka PVE Čierny Váh. V r. 1984 odišiel pracovať na výstavbu SVD (Sústava vodných diel) Gabčíkovo-Nagymaros ako vedúci výstavby energetickej časti. V r. 1989 sa stal riaditeľom podniku Vodné elektráne Trenčín, závod Gabčíkovo. Zabezpečoval výstavbu a prevádzku turbín, generátorov a rozvodní až do odchodu do dôchodku.


Osobnosti Slovenska:

1.9.1979 -- v Považskej Bystrici sa narodila spisovateľka a výtvarníčka Monika Kompaníková (45), ktorá sa v roku 2011 stala laureátkou literárnej ceny Anasoft litera za knihu Piata loď.

2.9.1794 - v Bobote sa narodil katolícky kňaz, publicista, vydavateľ a zberateľ slovenských literárnych pamiatok Michal Rešetka (230). Zomrel 9.5.1854.

6.9.1769 -- v Českom Brezove sa narodil básnik, literárny historik, evanj. kňaz Bohuslav Tablic, predstaviteľ osvietenstva. Počas štúdií v Jene založil Societas slavica a v r. 1810 v Kostolných Moravciach založil Učenú spoločnosť banského okolia — slovenskú literárnu a vedeckú spoločnosť. Vydal výber básní starších slovenských básnikov Slovenští veršovci a štyri zväzky Pamětí česko-slovenských básnířů. Autor didaktických a anakreontských básní, prekladov nemeckej a anglickej poézie, ktoré uverejnil v štyroch zväzkoch: Poezye. Písal knihy teologické, historické, hospodárske a právne s ľudovýchovným zameraním. Zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach.

6.9.1922 -- v Štítniku sa narodil básnik Ctibor Štítnický, vl. m. Tibor Dörner. Šéfredaktor Kultúrneho života, riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ i Čs. filmu v Bratislave. Počas normalizácie v 70.rokoch mal zákaz publikovať. Debutoval zbierkou Presýpacie hodiny, zážitky z vojny zobrazil v zbierkach Červená šatka a Pochod miliónov. Napísal zbierky Rodina, Na teba myslím, Chlieb a ruže, Ostaň tu ešte chvíľu, verše pre deti: Jarný karneval, Rozprávky na predaj a i. Prekladal z maďarčiny. Zomrel 12. júna 2002 v Bratislave.

12.9.1822 -- v Sobotišti sa narodil štúrovský básnik, evanj. kaplán Ľudovít Jaroslav Šulek. Účinkoval v Slovenskom národnom divadle v Sobotišti, zapojil sa do revolučného hnutia, do rozširovania slovenských žiadostí. Významnú dokumentárnu hodnotu má jeho rukopisný denník z r. 1842 — 46. V máji 1848 ho uväznili v Komárne, kde 16. júna 1849 zomrel na choleru.

13.9.1929 -- v Mýte pod Ďumbierom sa narodil scenárista, literárny kritik, esejista, básnik a vysokoškolský pedagóg Ján Števček (95). Zomrel 26.9.1996.

13.9.1959 -- v Bratislave sa narodil spisovateľ, básnik a publicista Miloš Žiak (65), autor básnickej zbierky Oheň až požiar či veršovanej grotesky Don Quijote v pekle.

14.9.1979 -- v Bratislave zomrel básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ básnického neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz, neskôr bol učiteľom. Redaktor viacerých novín a časopisov: Mladé Slovensko, LUK, Slovenské smery, Tvorba, tiež tajomník Spolku slovenských spisovateľov a poslanec Národného zhromaždenia v Prahe a Slovenského snemu počas Slovenského štátu. Po vojne pôsobil na Povereníctve školstva a osvety, v Literárnom múzeu Janka Jesenského, bol tlačiarenským korektorom. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Narodil sa 1. novembra 1900 v Hodruši-Hámroch.

14.9.1958 -- v Trenčíne sa narodil spisovateľ, dramatik, herec a divadelný režisér Viliam Klimáček, zakladateľ bratislavského divadla GUNAGU.

15.9.1921 -- v Banskej Bystrici sa narodil dramatik Ivan Bukovčan. Bol dlhoročným dramaturgom Slovenského filmu. Napísal drámy Diablova nevesta, Pštrosí večierok, Kým kohút nezaspieva, Slučka pre dvoch alebo Domáca šibenica, filmové scenáre Pieseň o sivom holubovi, Zvony pre bosých, triptych Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina. Zomrel 25. mája 1975 v Bratislave.

16.9.1964 -- v Poprade sa narodil spisovateľ Pavol Rankov (60).

18.9.1945 -- v Bratislave sa narodil básnik a textár Kamil Peteraj. V r. 1970 — 80 dramaturg spevohry Novej scény v Bratislave. Autor básnických zbierok: Sad zimných vtákov, Čas violy, Kráľovná noci, Vychádzka s večernicou, Lipohrádok, Faust a margaréty, Minútové básne, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lode v delíriu, Motýľ z iného neba, Lyrické korzo. Autor textov piesní pre film Smoliari, pre muzikál Cyrano z predmestia a textov populárnych piesní, ktoré naspievali o. i. Pavol Hammel, Marika Gombitová a Miro Žbirka. Knihy pre deti: Malá myš a veľký slon, Celý rok sa hráme.

19.9.1819 -- v Šarišskom Čiernom sa narodil gréckokatolícky kňaz, básnik, publicista, folklorista Alexander Pavlovič (205), jeden z popredných predstaviteľov národného obrodenia Rusínov. Zomrel 25.12.1900.

19.9.1924 -- v Čiernom Balogu sa narodil spisovateľ Ladislav Ťažký (100), jeden z najproduktívnejších autorov slovenskej prózy. Zúčastnil sa 2. svet. vojny, študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe. V r. 1967 — 68 pracoval v denníku Smena. Po auguste 1968 bol vylúčený z KSS a zo Zväzu slovenských spisovateľov a pracoval v Ústredí ľudovej umeleckej kultúry (ÚĽUV). Od r. 1979 sa venoval len písaniu. Po r. 1989 čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, člen Predsedníctva Matice slovenskej, externý poradca prezidenta. Debutoval zbierkami poviedok: Vojenský zbeh a Hosť majstra Čerta a zážitky z 2. sv. vojny opísal v novele Dunajské hroby. Romány: Amenmária, Pivnica plná vlkov, Evanjelium čatára Matúša, Aj na nebi je lúka, Pred potopou a i. Autor filmových scenárov, divadelných hier, literatúry pre mládež, cestopisov a publicistických textov. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave.

20.9.1902 -- v Tisovci sa narodil politik a publicista Vladimír Clementis. Po vyštudovaní práva v Prahe pôsobil ako advokát v Bratislave. Bol členom KSČ, v r. 1939 — 45 sa zúčastnil zahraničného odboja vo Francúzsku a Veľkej Británii, v r. 1945 — 48 bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, 1948 — 50 minister zahraničných vecí ČSR. Po vykonštruovanom stalinskom procese bol v r. 1951 zatknutý a 3. decembra 1952 ho v Prahe popravili. V r. 1963 bol rehabilitovaný. Autor ľavicovo orientovanej literárnej publicistiky: Slovenský ľud a odkaz T. G. Masaryka, Usmerňované Slovensko, Odkazy z Londýna a osobne ladených kníh: Nedokončená kronika a Listy z väzenia.

21.9.1894 -- v Martine sa narodila prekladateľka a publicistka Hana Ruppeldtová (130). Zomrela 4.1.1960.

21.9.1922 -- v Píle-Častej sa narodila spisovateľka Mária Haštová, rod. m. Hilda Grellnethová. Venovala sa literárnej tvorbe pre deti a mládež, bola pracovníčkou Pedagogického nakladateľstva a vedúcou redaktorkou časopisu pre deti Zornička. Dielo: Kvietky, Zlatovláska, Zo starej horárne, O starenke z ostrého vrchu a i.

22.9.1811 -- v Rakši sa narodil jazykovedec, evanj. kňaz Michal Miloslav Hodža. Organizátor národného hnutia, príslušník štúrovskej generácie. Bol farárom v Liptovskom Mikuláši. Pôvodne stúpenec Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti, neskôr spolu s Ľ. Štúrom a J. M. Hurbanom kodifikátor spisovnej slovenčiny. Iniciátor Slovenského prestolného prosbopisu, zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín, v revolučných rokoch 1848 — 49 signatár Žiadostí slovenského národa, organizátor povstania. Neskôr sa venoval najmä cirkevným záležitostiam, v r. 1862 bol suspendovaný a od r. 1867 žil v Těšíne. Napísal spis Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo a jazykovedné práce Epigenes Slovenicus (Potomok slovenský) a Větín o slovenčine. Básnická tvorba: Matora, Slawomiersky, Vieroslavín. Zomrel 26. marca 1870 v Českom Těšíne.

22.9.1814 -- v Sobotišti sa narodil evanjelický kňaz, učiteľ a železničný úradník Daniel Jaroslav Bórik (210), ktorý bol počas revolúcie v roku 1848 tajomníkom Slovenskej národnej rady. Zomrel 22.6.1899.

22.9.1914 -- v Hornom Badíne sa narodil literárny historik, prekladateľ a jazykovedec Jozef Ambruš (110). Zomrel 2.4.1993.

22.9.1924 -- v Krivej sa narodil spisovateľ, jazykovedec, slavista a esejista Anton Habovštiak (100), ktorý sa zaoberal predovšetkým výskumom slovenských nárečí. Zomrel 14.4.2004.


23.9.1914 -- v obci Žbince sa narodil spisovateľ, básnik, divadelný kritik a prekladateľ Móric Mittelmann Dedinský (110), urobil napríklad prvý preklad Fausta od Johanna Wolfganga Goetheho do slovenčiny. Zomrel 6.5.1989.

24.9.1949 -- v Banskej Hodruši sa narodil básnik a prekladateľ Ján Švantner (75).

26.9.1949 -- vo Vígľaši sa narodil filmový scenárista, dramaturg a bývalý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ondrej Šulaj (75).

27.9.1864 -- v Černovej sa narodil politik, katolícky kňaz, náboženský spisovateľ, zakladateľ a predseda Slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka (160), významná postava slovenského politického života v prvej polovici 20. storočia a hlavný predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia. Zomrel 16.8.1938.

29.9.1919 -- vo Veľkej Slatine sa narodila autorka literatúry pre deti a mládež Mária Ďuríčková (105), vl. m. Mária Masaryková. Pôvodne učiteľka, neskôr redaktorka časopisov Zornička, Slniečko a Družba, vydavateľstva Mladé letá. Knihy: My z ôsmej A, Danka a Janka, O Guľkovi Bombuľkovi, Biela kňažná, Dunajská kráľovná, Prešporský zvon, Majka Tárajka a i. Prekladala z ruštiny, češtiny a nemčiny. Zomrela 15. marca 2004.

29.9.1934 -- v Dobrej pri Trenčíne sa narodil básnik, prozaik a autor rozhlasových hier Rudolf Dobiáš (90).

30.9.  Medzinárodný deň prekladateľov — sviatok sv. Hieronýma, patróna tlmočníkov a prekladateľov

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html


Magyar szerzők:

2024. Szeptember
4-én
85 éve (1939) született Lengyel Péter
4-én, 97 éve (1927) született Sánta Ferenc
5-én, 112 éve (1912) született Kálnoky László
8-án90 éve (1934) született Kalász Márton
11-én, 79 éve (1945) született Cs. Gyímesi Éva
12-én, 136 éve (1888) született Tersánszky Józsi Jenő
13-án5 éve (2019) hunyt el Konrád György
14-én, 82 éve (1942) született Czakó Gábor
14-én, 54 éve (1970) született Térey János
15-én, 101 éve (1923) született Fejes Endre
20-án, 127 éve (1897) született Tamási Áron
22-én, 114 éve (1910) született Faludy György
24-én, 114 éve (1910) született Vas István
30-án, 97 éve (1927) született Bajor Andor
30-án, 111 éve (1913) született Gombos Gyula

https://dia.hu/evfordulok

Svetoví autori:

Writers Born 1 September:

 1. Blaise Cendrars
 2. Edgar Rice Burroughs
 3. Jean Burden
 4. Jesse Kellerman
 5. Marguerite Gardiner
 6. Nelson George
 7. Timothy Zahn

Writers Born 2 September:

 1. Allen Drury
 2. Eugene Field
 3. Jack M. Bickham
 4. Joseph Roth

Writers Born 3 September:

 1. Adriana Trigiani
 2. Alison Lurie
 3. Jenny Han
 4. Kiran Desai
 5. Lawrence Clark Powell
 6. Malcolm Gladwell
 7. Sarah Orne Jewett

Writers Born 4 September:

 1. David Lagercrantz
 2. Joan Aiken
 3. Mary Renault
 4. Richard Wright

Writers Born 5 September:

 1. Arthur Koestler
 2. Frank Yerby
 3. John Cage
 4. Sam Hamill

Writers Born 6 September:

 1. Alice Sebold
 2. China Miéville
 3. Christopher Brookmyre
 4. Henry Seidel Canby
 5. Robert Pirsig
 6. Vendela Vida

Writers Born 7 September:

 1. David Levithan
 2. Edith Sitwell
 3. Jennifer Egan
 4. Margaret Landon
 5. Michelle Paver
 6. Taylor Caldwell

Writers Born 8 September:

 1. Ann Beattie
 2. Frédéric Mistral
 3. Jon Scieszka
 4. Lang Leav
 5. Michael Frayn

Writers Born 9 September:

 1. Bob Shacochis
 2. James Hilton
 3. Leo Tolstoy
 4. Phyllis A. Whitney

Writers Born 10 September:

 1. Carl Van Doren
 2. Cyril Connolly
 3. Georgia Douglas Johnson
 4. Marian Keyes
 5. Mary Oliver

Writers Born 11 September:

 1. Andre Dubus III
 2. D.H. Lawrence
 3. James McBride
 4. Jessica Mitford
 5. O. Henry

Writers Born 12 September:

 1. Charles Dudley Warner
 2. H.L. Mencken
 3. James Frey
 4. Michael Ondaatje
 5. Stanisław Lem

Writers Born 13 September:

 1. Daniel Defoe
 2. E. Lockhart
 3. J.B. Priestley
 4. Roald Dahl
 5. Sherwood Anderson

Writers Born 14 September:

 1. Anne Bernays
 2. Bernard MacLaverty
 3. Eric Bentley
 4. Geraldine Brooks
 5. Henrietta Rose-Innes

Writers Born 15 September:

 1. Agatha Christie
 2. Chimamanda Ngozi Adichie
 3. François de La Rochefoucauld
 4. Jean Renoir
 5. Jesse Andrews

Writers Born 16 September:

 1. Breyten Breytenbach
 2. Elizabeth McCracken
 3. James Alan McPherson
 4. John Knowles
 5. Julia Donaldson

Writers Born 17 September:

 1. Brian Andreas
 2. Cheryl Strayed
 3. Deena Metzger
 4. Gail Carson Levine
 5. John Creasey
 6. Ken Kesey
 7. William Carlos Williams

Writers Born 18 September:

 1. Anna Deavere Smith
 2. Christopher Ricks
 3. Lynn Abbey
 4. Samuel Johnson

Writers Born 19 September:

 1. Ingrid Jonker
 2. Keorapetse William Kgositsile
 3. Laurie R. King
 4. Penelope Mortimer
 5. Rebecca Skloot
 6. William Golding

Writers Born 20 September:

 1. Charles Williams
 2. Donald Hall
 3. George R.R. Martin
 4. Jude Deveraux
 5. Upton Sinclair

Writers Born 21 September:

 1. Fannie Flagg
 2. H.G. Wells
 3. Leonard Cohen
 4. Sarah Rees Brennan
 5. Stephen King

Writers Born 22 September:

 1. Alice Meynell
 2. Elizabeth Bear
 3. Fay Weldon
 4. Rosamunde Pilcher

Writers Born 23 September:

 1. Anne Desclos
 2. Emmuska Orczy
 3. Frank Cottrell Boyce
 4. Jennie Shortridge
 5. Justine Larbalestier
 6. Wesley Chu

Writers Born 24 September:

 1. David Drake
 2. Eavan Boland
 3. Eleanor Catton
 4. F. Scott Fitzgerald
 5. Horace Walpole
 6. Richard K. Morgan

Writers Born 25 September:

 1. Bell Hooks
 2. Carlos Ruiz Zafón
 3. Kristin Hannah
 4. Luanne Rice
 5. Shel Silverstein
 6. William Faulkner

Writers Born 26 September:

 1. Bernice L. McFadden
 2. Jane Smiley
 3. Mark Haddon
 4. Minette Walters
 5. T.S. Eliot
 6. Will Self

Writers Born 27 September:

 1. Irvine Welsh
 2. Jim Thompson
 3. Jonathan Evison
 4. Katie Fforde
 5. Louis Auchincloss

Writers Born 28 September:

 1. Piper Kerman
 2. Rosario Ferré
 3. Simon Leys
 4. Simon Winchester

Writers Born 29 September:

 1. Colin Dexter
 2. Donna Leon
 3. Elizabeth Gaskell
 4. Miguel de Cervantes

Writers Born 30 September:

 1. Cecelia Ahern
 2. Eileen Chang
 3. Laura Esquivel
 4. Margie Orford
 5. Ta-Nehisi Coates
 6. Téa Obreht
 7. Truman Capote

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

Regionálne osobnosti:

Gálfy, Ľudovít
(14.10.1913 Horná Potôň – 1.10.1994 Zvolen)
30. výročie úmrtia
Atlét
Slovenská vytrvalecká jednotka v 40. rokoch minulého storočia. Začínal v Trnave, kde štartoval za TŠS. V r. 1945 získal titul majstra Slovenska v behu na 5000 m na dráhe aj na ceste a v behu na 10 000 m. Na M ČSR v Prahe získal bronz. V bežeckej kariére pokračoval na dlhých tratiach na slovenských veteraniádach.


Cseri, Štefan
tiež Cseri, István
(1903 Veľká Ves nad Ipľom – október 1959 Budapešť (Maďarsko)
65. výročie úmrtia
Farár rímskokatolícky
Po vysvätení za kňaza v  r. 1928. pôsobil v Dunajskej Strede, v Sládkovičove, Arcibiskupskom Léle, Okoličnej na Ostrove. Od r. 1937 bol farárom  v Komárňanskom okrese a inšpektorom národnostných školských zariadení. V r. 1944 ho preložili do Veľkého Medera, kde pôsobil štyri roky. V r. 1947 odcestoval do Čiech, aby poskytol duševnú útechu deportovaným Maďarom. V októbri 1948 ho deportovali do Maďarska, kde umrel v októbri 1959. Pochovaný je v Budapešti.


Mészáros, Július
tiež Mészáros, Gyula
(3.1.1918 Holice – 6.10.1999 Horný Bar)
25. výročie úmrtia
Kňaz
Maturoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne. Teológiu študoval v Ostrihome (Maďarsko).  Od r. 1945 pôsobil ako kaplán v Michale na Ostrove. Deportovaným Maďarom tri mesiace slúžil omše v Karlových Varoch (Česko). Po návrate na Slovensko bol jedným z iniciátorov memoranda za práva vysídlených Maďarov. Za protištátnu činnosť ho v r. 1949 odsúdili na päť rokov. Väznili ho v Leopoldove, v Handlovej, neskôr v uránových baniach v Hornom Sladkove (Česko), kde vážne ochorel. Po prepustení na slobodu v r. 1953 pracoval ako robotník v v betonárskej firme Prefa v Dunajskej Strede. Od r. 1965  kaplán, neskôr farár v obci Iža, kde sa pričinil o renováciu kostola. V r. 1965 – 1999 farár v Hornom Bare. Na jeho podnet renovovali kostol v Šuľanoch a v Bake. V r. 1997 ho vyznamenali cenou Pro Probitate.


Kulcsár, Ferenc
(9.10.1949 Plešany - 22.3.2018 Dunajská Streda)
75. výročie narodenia
Básnik, spisovateľ, prekladateľ
Maturoval na strednej strojníckej škole v Košiciach. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom časopisu Új Ifjúság, Irodalmi Szemle, pracoval vo vydavateľstve Madách a Lilium Aurum. Od r. 1991 redaktor, vedúci vydavateľstva Lilium Aurum. Písal básne, eseje. Od r. 1995 bol šéfredaktorom časopisu Katedra. Pôsobil v Dunajskej Strede.

Vyznamenania:

1972, 1979, 1981, 1984, 1992 1993 Cena Literárneho fondu
1991 Cena Imre Madácha.
2005 Cena Imre Forbátha
2013 Magyar Arany Érdemkereszt


Gál, János
(13.10.1799 Malý Mager – 11.2.1891 Budapešť, Maďarsko)
225. výročie narodenia
Publicista, úradník
Pôsobil ako vysoký politický úradník v Sedmohradsku. Umrel v Budapešti. 


Marczell, Béla
(14.10.1924 Malé Dvorníky – 10.2.2009 Dunajská Streda)
15. výročie úmrtia
Zberateľ ľudových tradícií, muzeológ, stredoškolský pedagóg
Gymnázium navštevoval v Bratislave, v Dunajskej Strede a v Komárne.  Na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti (Maďarsko) v r. získal diplom z pedagogiky,  odbor maďarčina -dejepis. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil v Dunajskej Strede. V r. 1960 – 1986 pôsobil v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, kde v r. 1964 – 1976 zastával funkciu riaditeľa. Zorganizoval prvú stálu výstavu a pomáhal pri zriaďovaní viacerých vlastivedných domoch v okrese. Zbieral žitnoostrovské zvyky, povery, mýty a rozprávky, ktoré aj publikoval.

Vyznamenania:
1994 Pro Urbe
1999 Cena Istvána Gyurcsóa
2012 Pro Urbe in memoriam


Kis, Béla A.
(3.5.1964 Dunajská Streda - 21.10.2014 Dunajská Streda)
10. výročie úmrtia
Reformovaný duchovný, redaktor
Maturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V Bratislave na Vysokej škole ekonomickej vyštudoval odbor zahraničný obchod. Na Teologickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne ho vysvätili za reformovaného farára. Bol šéfredaktorom časopisu Kálvinista Szemle. Články uverejňoval aj v novinách Új Szó, Csallóköz-Žitný ostrov.  Žil v Dolnom Štále, kde je aj pochovaný.


Bihari, Ján
(21.10.1764 Veľké Blahovo – 26.4.1827 Budapešť, Maďarsko)
260. výročie narodenia
Hudobník
Ako 15 ročný, asi od r. 1779 pôsobil ako primáš cigánskej kapely, okolo r. 1782 zostavil vlastnú skupinu, s ktorou účinkoval v Uhorsku, Sedmohradsku a v Poľsku, často v Budíne (Maďarsko) a v Bratislave. Slávil triumfy na snemových a korunovačných slávnostiach, na dvorných plesoch vo Viedni (Rakúsko). Jeho autentické diela dosahujú vysokú úroveň, najmä piesne, verbunky a skladby na počúvanie.

 
Osobnosti Slovenska:

1.10.1909 -- v Liptovskom Mikuláši sa narodil textár a hudobný skladateľ Dušan Pálka (115), nestor slovenskej tanečnej piesne. Zomrel 28.3.1998.

2.10.1867 -- v Polichne sa narodila spisovateľka Božena Slančíková Timrava
. Patrí k popredným predstaviteľkám neskorého realizmu. Začínala písaním satirických básničiek a ponášok na ľudové piesne, ktoré uverejňovala v rukopisnom časopise Ratolesť, ktorý vydávala so svojou sestrou. Bola učiteľkou v materskej škole v Ábelovej, v dôchodku žila v Lučenci. V poviedkach a prózach vytvorila realistický obraz rodného kraja: Márnosť všetko, Ťapákovci, Skúsenosť, Skon Paľa Ročku, Záplava. Širší pohľad na spoločenské dianie rozvinula v románe Hrdinovia. Tiež napísala prózy Ťažké položenie, Bál, Bez hrdosti. Autorka divadelných hier, ktoré však nedosiahli úroveň jej próz: Chudobná rodina, Páva. Zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci.

2.10.1909 -- vo Vyšnom Kubíne sa narodila spisovateľka Margita Figuli (115), predstaviteľka lyrizovanej prózy. Jej prvou, čitateľsky veľmi úspešnou knihou bola novela Tri gaštanové kone. Zomrela 27.3.1995.

3.10.1762 -- v Slanici na Orave sa narodil filológ, katolícky kňaz Anton Bernolák. Pôsobil ako kňaz v Čeklísi (dnes Bernolákovo), ako tajomník na arcibiskupskom úrade v Trnave a ako farár v Nových Zámkoch. Spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo. Bol prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny. Autor prác o slovenskej gramatike a pravopise Grammatica slavica a Slovár Slovenskí Česko-Laťinsko- -Ňemecko-Uherskí. K rozprave o slovenskom hláskosloví Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách pripojil návrh pravopisu Orthographia. Vychádzal zo západoslovenského nárečia. Bernolákovčina sa neujala ako celonárodný spisovný jazyk, mala však význam pre ďalšie formovanie slovenského jazyka. Zomrel 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.

3.10.1933 -- v Slatinke sa narodil spisovateľ, publicista a autor literárnych a dramatických diel pre mládež Ján Beňo

5.10.1919 -- v Trenčíne sa narodil spisovateľ, autor literatúry faktu Vojtech Zamarovský (105). Vyštudoval Právnickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. Pracoval v bankovníctve v Bratislave a na rôznych úradoch v Prahe. Z politických dôvodov bol dlhší čas nezamestnaný a začal sa venovať prekladateľskej činnosti, neskôr sa sústredil na vlastnú literárnu tvorbu. Napísal knihy Za siedmimi divmi sveta, Objavenie Tróje, Za tajomstvom ríše Chetitov, Na počiatku bol Sumer, Bohovia a hrdinovia antických bájí, Dejiny písané Rímom, Grécky zázrak, Ich veličenstva pyramídy, Epos o Gilgamešovi, Vzkriesenie Olympie, Aeneas, Bohovia a králi starého Egypta, Sinuhet, Návrat do staroveku. Venoval sa aj televíznej dokumentaristike. Za svoju literárnu i televíznu tvorbu získal mnoho ocenení, v Trenčíne založili Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského. Vo svete sa predalo viac ako dva milióny výtlačkov jeho kníh v 10 jazykoch sveta. Prvý nositeľ Ceny Egona Ervina Kischa, Gréci mu udelili čestné ocenenie Veľvyslanec helenizmu. Zomrel 26. júla 2006 v Prahe.

5.10.1943 -- v Levoči sa narodila filozofka, spisovateľka a prekladateľka Etela Farkašová, laureátka Ceny Anasoft Litera 2018 za román Scenár.

6.10.1995 -- v Devínskej Novej Vsi zomrel spisovateľ Rudolf Sloboda. Bol redaktorom vydavateľstva Smena, dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Prozaická tvorba: Narcis, Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň a i. Prerozprával Homérov epos Ilias a napísal zbierku básní Večerná otázka vtákovi. Podľa románu Vernosť nakrútil režisér Vladimír Kavčiak film Karline manželstvá. Na objednávku herečky bratislavského divadla Astorka Korzo´90 Zity Furkovej napísal divadelné hry Armagedon na Grbe a Macocha. Posmrtne vyšli poviedky Herečky a Pamäti. Narodil sa 16. apríla 1938 v Devínskej Novej Vsi.

7.10.1869 -- v Kulpíne sa narodil architekt a staviteľ Milan Michal Harminc (155). Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na Námestí SNP v Bratislave (dnes Ministerstvo kultúry). Zomrel 5.7.1964.

7.10.1913 -- v Zemianskom Podhradí zomrel pedagóg a spisovateľ Ľudovít Vladimír Rizner, zakladateľ slovenskej bibliografie. Bol učiteľom v rodnej obci. Jeho najdôležitejším dielom je retrospektívna Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900, ku ktorej pripojil archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Autor zbierky veršov Od srdca k srdcu a knihy pre deti a mládež Zo života malých a Našim maličkým. Narodil sa 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí.

7.10.1959 -- vo Vranove nad Topľou sa narodil básnik Pavol Hudák (65), autor zbierok ako napríklad Broskyňový súmrak alebo Silvester 1999. Zomrel 18.1.2011.

9.10.1704 -- v Bratislave sa narodil matematik, fyzik a vynálezca Ján Andrej Segner (320), po ktorom je pomenované vodné koleso, ktoré vynašiel v roku 1750 a neskôr sa stalo základom pre vodné turbíny. Zomrel 5.10.1777.

9.10.1936 -- v Žiline sa narodil spisovateľ Ľubomír Feldek. Pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol dramaturgom Poetického súboru na Novej scéne v Bratislave. V novembri 1989 sa zapojil do hnutia Verejnosť proti násiliu a bol redaktorom v denníku Verejnosť. Od r. 1995 žije striedavo v Prahe a Bratislave. Napísal básnické zbierky: Jediný slaný domov, Kriedový kruh, Paracelsus, Dvaja okolo stola, Slovák na Mesiaci a i., satiry: Odzemok na rozlúčku, Milovanie v pokročilom veku, knihy pre deti: Rozprávky na niti, Veselý album zvierat, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok a i., divadelné hry: Jánošík podľa Vivaldiho, Horor v horárni, fejtóny, eseje. Venuje sa prekladu z ruštiny, angličtiny a nemčiny. 

11.10.1914 -- v Medvedzí sa narodila maliarka Mária Medvecká (110), národná umelkyňa. Bola členkou tvorivej skupiny Život, predstaviteľkou realistickej orientácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Zomrela 23.4.1987.

11.10.1914 -- v Nižnej Šuňave sa narodil literárny historik a bibliograf Ján Mišianik (110). Zomrel 15.11.1972.

12.10.1874 -- v Gbeloch katolícky kňaz, politik, publicista veľký národovec Ferdinand Juriga (150), ktorý bol okrem iného aj spolutvorcom Deklarácie slovenského národa. Bol poslancom uhorského snemu a aj Národného zhromaždenia Československej republiky. Zomrel 23.11.1950.

12.10.1899 -- v Martine sa narodil básnik a publicista Vladimír Rolko (125). Zomrel 29.7.1971.

13.10.1914 -- v Rožňovej Neporadzi sa narodil spisovateľ Alfonz Bednár (110). Patril k najvýznamnejším povojnovým spisovateľom. Študoval na FFUK v Prahe a v Bratislave, bol učiteľom, pracoval vo vydavateľstve Pravda, bol dramaturgom Čs. štátneho filmu v Bratislave. Prekladal z anglickej a americkej literatúry, autor románov Sklený vrch, Hromový zub, Deravý dukát, Role, Balkón bol privysoko, Výpoveď, Osamelý havran, zbierky noviel: Hodiny a minúty a knihy: Tri scenáre, ktorá obsahuje scenáre filmov: Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry. Ďalšie scenáre: Veľký deň, Za hrsť drobných, Moje kone vrané a i. Zomrel 9. novembra 1989 v Bratislave.

14.10.1994 -- zomrel básnik Karol Strmeň. Predstaviteľ druhej vlny katolíckej moderny. Autor zbierok Testament, Strieborná legenda, Žalm cyrilometodský, Znamenie Ryby, Preblahoslavená. Od r. 1945 žil v emigrácii, bol profesorom na univerzite v Clevelande. Narodil sa 9. apríla 1921.

16.10.1864 -- v Kysuckom Novom Meste sa narodil básnik Andrej Majer (160) (pseudonym Dlhomír Poľský). Zomrel 29.12.1935.

16.10.1944 -- v Bánovciach nad Ondavou sa narodil karikaturista, grafik, ilustrátor, animátor, režisér, scenárista a prozaik Ivan Popovič (80). Patrí medzi najproduktívnejších predstaviteľov slovenskej animovanej tvorby.

18.10.1874 -- v Tajove sa narodil spisovateľ a dramatik Jozef Gregor Tajovský, vl. m. Jozef Gregor. Pôsobil ako učiteľ a neskôr študoval na obchodnej akadémii v Prahe. Po štúdiách pracoval v rôznych bankách, bol novinárom. Jeho tvorba sa vyznačuje sociálnym cítením. Diela sú realistickým obrazom a kritikou nespravodlivosti na dedine pred 1. sv. vojnou. Napísal drámy: Ženský zákon, Statky – zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda, Hrdina, prózy: Mamka Pôstková, Maco Mlieč, Horký chlieb, Na chlieb. Zomrel 20. mája 1940 v Bratislave, pochovaný je v Tajove.

18.10.1888 -- vo Vrbici sa narodil spisovateľ, politik, evanj. farár Martin Rázus. Patril medzi najplodnejších slovenských spisovateľov medzivojnového obdobia. Bol prívržencom autonómie Slovenska, po 1. sv. vojne sa stal predstaviteľom Slovenskej národnej strany, v r. 1929-37 bol jej predsedom. Básnické zbierky: Z tichých a búrnych chvíľ, To je vojna, Hoj, zem drahá, Kameň na medzi, romány: Svety, Júlia, Odkaz mŕtvych, Maroško, Maroško študuje, Bača Putera. Zo svojich náboženských esejí, veršovaných modlitieb a piesní zostavil knihy Z nášho chrámu a Pred tvárou božou. Svoje názory vysvetľuje v knihe rozhovorov so synom Argumenty. Zomrel 8. augusta 1937 v Brezne.

19.10.1901 -- v Slanje v Chorvátsku sa narodil básnik a prozaik, predstaviteľ lyrizovanej prózy Ľudo Ondrejov, vl. m. Ľudovít Mistrík. Pôsobil ako notár, tiež bol úradníkom v Matici slovenskej. Autor poézie Bez návratu, Mámenie, Pijanské piesne i baladických románov o živote ľudí v horskom prostredí. Romány Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy neskôr vydal ako trilógiu Slnko vystúpilo nad hory. Autor poviedok Šibeničné pole, poviedok a románov pre deti Rozprávky z hôr, Tátoš a človek, O zlatej jaskyni a cestopisov Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine. Zomrel 18. marca 1962 v Bratislave.

19.10.1936 -- v Dubovej sa narodil spisovateľ Vincent Šikula, pôvodne učiteľ hudby. Pracoval v časopise Romboid, v Slovenskej filmovej tvorbe, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V r. 1994-99 bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Jeho dielo sa opiera o dedinské prostredie. V r. 1964 debutoval súborom čŕt a poviedok z vojenského prostredia Na koncertoch sa netlieska. Nasledovali knihy pre deti: Pán horár má za klobúkom mydleničku, Prázdniny so strýcom Rafaelom, novela: S Rozarkou a trilógia o udalostiach spojených s 2. svet. vojnou: Majstri, Muškát a Vilma. Román Matej je o živote šíriteľa slovenskej literatúry Mateja Hrebendu. Ďalšie dielo: kniha úvah Nokturná, prózy pre deti Vajíčko sliepky liliputánky, O múdrom kohútikovi, Augustín a zvon, Medardove rozprávky, Ďuro, pozdrav Ďura, novely Nebýva na každom vŕšku hostinec a Vlha. Zomrel 16. júna 2001 v Modre.

20.10.1554 -- vo Zvolene sa narodil protiturecký bojovník, politik a básnik Valentín Balaša (470), významný predstaviteľ renesančnej poézie v Uhorsku. Zomrel 30.5.1594.

20.10.1953 -- v Prešove sa narodil spisovateľ publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák.

21.10.1750 -- v Častej sa narodil národný buditeľ, katolícky kňaz Juraj Fándly, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného obrodenia. Teológiu študoval v Budíne a v Trnave. Najplodnejší spisovateľ prvej bernolákovskej generácie. V diele Dúverná zmlúva medzi mníchom a diáblom zobrazil idey osvietenského absolutizmu, národné obrodenecké snahy i sociálne cítenie. Zdravotnou a poľnohospodársku osvetou sa zaoberal v dielach Pilný domajší aj polný hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár a i. Zomrel 7. marca 1811 v Ompitáli.

21.10.1919 -- v Svederníku sa narodil maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník (105), ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10.12.1997.

22.10.1885 -- v Drienčanoch zomrel folklorista, evanj. farár Pavol Dobšinský. Bol farárom v Drienčanoch, pomocným redaktorom Slovenských pohľadov, redigoval časopis Sokol. Celý život sa venoval zbieraniu rozprávok. S A. H. Škultétym vydal súbor fantastických rozprávok Slovenské povesti. Vrcholom jeho zberateľského úsilia je osemzväzkové dielo Prostonárodné slovenské povesti. Prekladal z angličtiny a poľštiny, patril k popredným literárnym kritikom. Narodil sa 16. marca 1828 v Slavošovciach.

23.10.1919 -- v obci Prietrž sa narodil prozaik, scenárista a publicista Ján Jonáš (105), predstaviteľ socialistického realizmu. Zomrel 23.10.1977.

23.10.1933 -- v Žiline sa narodil prozaik a literárny kritik Ján Lenčo. Zomrel 1.11.2012.

24.10.2002 -- v Bratislave zomrel spisovateľ Vladimír Ferko. Bol redaktorom v Smene, Novom slove, Predvoji a Smene na nedeľu. Medzi jeho najznámejšie diela patria dobrodružný chlapčenský román Červený delfín a zbierky poviedok Konopný kríž, Čertovo rebro. Román o osudoch drotárskej dynastie Ako divé husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom, bol sfilmovaný ako televízny seriál. Profesiu drotárstva predstavil v knihe Svetom, moje svetom. Venoval sa aj faktografickej literatúre: Kniha o Slovensku, Zlatá kniha Slovenska, Slovensko - moja vlasť. Narodil sa 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom.

25.10.1904 -- v Zborove sa narodil maliar Jakub Bauernfreund (120), ktorý vo svojej tvorbe spájal kubistický štýl so surrealistickým. Zomrel 8.11.1976.

25.10.1924 -- v Bratislave sa narodil herec, divadelný a filmový režisér Vladislav Pavlovič (100). Okrem iného režíroval filmy ako napríklad Senzi mama, Ring voľný alebo Trofej neznámeho strelca. Zomrel 31.10.1973.

28.10.1791 -- v Hornej Mičinej sa narodil evanj. farár, dramatik, zakladateľ slovenskej veselohry Ján Chalupka, významný satirik v období národného obrodenia. Po štúdiách v Jene učil v Ožďanoch a v Kežmarku, neskôr bol farárom v Brezne. V r. 1830 bola v Liptovskom Mikuláši inscenovaná jeho najznámejšia veselohra Kocúrkovo, na ktorú nadviazali menej úspešné veselohry Všetko je naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš Plesnivec. V nemčine vydal román Bendeguz, s podtitulom Donkichotiáda podľa najnovšej módy. Zomrel 15. júla 1871 v Brezne.

28.10.1913 -- v Trenčíne sa narodila poetka a spisovateľka Štefánia Pártošová. Zomrela 10.7.1987.

29.10.1815 -- v Uhrovci sa narodil národný buditeľ Ľudovít Štúr. Pôsobil v Společnosti česko-slovanskej a v r. 1837 sa stal námestníkom profesora J. Palkoviča na Katedre reči a literatúry československej. Prednášal na Ústave reči a literatúry československej a s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom uzákonili spisovnú slovenčinu. Tento krok Štúr vysvetlil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a v práci Náuka reči slovenskej. V r. 1845 začal vydávať Slovenskje národňje novini s prílohou Orol tatránski, v Uhorskom sneme predniesol ako poslanec mesta Zvolen viaceré bojovné národnoobranné prejavy a tiež sa zúčastnil na koncipovaní Žiadostí slovenského národa v r. 1848. Bol naňho vydaný zatykač a musel utiecť zo Slovenska. Na Slovanskom zjazde v Prahe sa snažil presadiť vytvorenie všeslovanského zväzu. Počas revolúcie sa zúčastnil na slovenskom povstaní 1848-49. Po revolúcii sa presťahoval sa do Modry, kde musel byť pod policajným dozorom. Zomrel 12. januára 1856 v Modre po nešťastnom zranení na poľovačke. Ďalšie literárne dielo Ľ. Štúra: poézia: Plody, Dumky večerní, Spevy a piesne, odborné práce: O národních písních a pověstech plemen slovanských, Slovanstvo a svet budúcnosti, Starý i nový svět Slováků a i.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. Október
1-jén
, 72 éve (1952) született Bari Károly
5-én80 éve (1944) született Csiki László
5-én, 91 éve (1933) született Gergely Ágnes
5-én, 107 éve (1917) született Szabó Magda
6-án, 89 éve (1935) született Tőzsér Árpád
8-án, 111 éve (1913) született Rónay György
9-én, 97 éve (1927) született Tornai József
10-én90 éve (1934) született Hervay Gizella
10-én, 86 éve (1938) született Szilágyi István
12-én, 71 éve (1953) született Parti Nagy Lajos
14-én, 82 éve (1942) született Nádas Péter
17-én, 62 éve (1962) született Darvasi László
18-án130 éve (1894) született Déry Tibor
26-án, 93 éve (1931) született Szakonyi Károly
28-án, 94 éve (1930) született Dobos László
28-án, 63 éve (1961) született Kemény István
28-án, 101 éve (1923) született Kormos István
28-án70 éve (1954) hunyt el Nagy Lajos
30-án95 éve (1929) született Albert Gábor

https://dia.hu/evfordulok


Svetoví autori:

Writers Born 1 October:

 1. Austin O’Malley
 2. Brian P. Cleary
 3. Faith Baldwin
 4. Louis Untermeyer
 5. Tim O’Brien

Writers Born 2 October:

 1. Achmat Dangor
 2. Elizabeth Montagu
 3. Graham Greene
 4. Jan Morris
 5. Wallace Stevens

Writers Born 3 October:

 1. Gore Vidal
 2. James Herriot
 3. Louis Aragon
 4. Sarah Zarr
 5. Simon Scarrow
 6. Thomas Wolfe

Writers Born 4 October:

 1. Anne Rice
 2. Jackie Collins
 3. Roy Blount Jr.

Writers Born 5 October:

 1. Clive Barker
 2. Denis Diderot
 3. Flann O’Brien
 4. Michael Morpurgo
 5. Rupi Kaur
 6. Yvonne Battle-Felton

Writers Born 6 October:

 1. Caroline Gordon
 2. David Brin
 3. Joseph Finder
 4. Stanley Ellin

Writers Born 7 October:

 1. Anita Shreve
 2. Clive James
 3. Diane Ackerman
 4. Paula McLain
 5. Sherman Alexie
 6. Thomas Keneally
 7. William Zinsser

Writers Born 8 October:

 1. Claire Messud
 2. Frank Herbert
 3. Jaclyn Moriarty
 4. John Cowper Powys
 5. Lincoln Michel
 6. Michael Korda
 7. R.L. Stine

Writers Born 9 October:

 1. Belva Plain
 2. Guillermo del Toro
 3. Jacqueline Carey
 4. John Sutherland
 5. K. A. Applegate
 6. Sol Plaatje
 7. Sophie van Llewyn

Writers Born 10 October:

 1. Claude Simon
 2. Harold Pinter
 3. James Clavell
 4. Nora Roberts

Writers Born 11 October:

 1. Anne Enright
 2. David McFadden
 3. Elmore Leonard
 4. François Mauriac
 5. Richard Paul Evans

Writers Born 12 October:

 1. Eugenio Montale
 2. Julie Kagawa
 3. Lester Dent
 4. Marina Lewycka
 5. NoViolet Bulawayo

Writers Born 13 October:

 1. Arna Bontemps
 2. Conrad Richter
 3. Dalene Matthee
 4. Emily Gould
 5. Richard Howard

Writers Born 14 October:

 1. e.e. cummings
 2. Hannah Arendt
 3. Kate Grenville
 4. Katherine Mansfield
 5. Richard Wagamese

Writers Born 15 October:

 1. Ed McBain
 2. Friedrich Nietzsche
 3. Italo Calvino
 4. Judy Reeves
 5. Mario Puzo
 6. P. G. Wodehouse
 7. Roxane Gay

Writers Born 16 October:

 1. Alafair Burke
 2. Eugene O’Neill
 3. Günter Grass
 4. Meg Rosoff
 5. Oscar Wilde

Writers Born 17 October:

 1. Arthur Miller
 2. David Means
 3. Patrick Ness
 4. Robert Jordan
 5. Wally Lamb

Writers Born 18 October:

 1. Amish Tripathi
 2. Charles Storr
 3. Logan Pearsall Smith
 4. Ntozake Shange
 5. Rick Moody
 6. Terry McMillan

Writers Born 19 October:

 1. John le Carré
 2. Mark Behr
 3. Philip Pullman
 4. Renata Adler
 5. Susan Straight

Writers Born 20 October:

 1. Arthur Rimbaud
 2. Elfriede Jelinek
 3. Kate Mosse
 4. Michael McClure
 5. Nikki Grimes

Writers Born 21 October:

 1. Ellen Wittlinger
 2. Patrick Kavanagh
 3. Samuel Taylor Coleridge
 4. Ursula K. Le Guin

Writers Born 22 October:

 1. AL Kennedy
 2. Doris Lessing
 3. Elizabeth Hay
 4. Ivan Bunin
 5. Timothy Leary

Writers Born 23 October:

 1. Antjie Krog
 2. Aravind Adiga
 3. James Hendry
 4. Laurie Halse Anderson
 5. Matthew Quick
 6. Michael Crichton
 7. Naomi Alderman
 8. Trudi Canavan

Writers Born 24 October:

 1. Amor Towles
 2. Ann Cleeves
 3. Brenda Ueland
 4. Denise Levertov
 5. Emma Donoghue
 6. Gabrielle Zevin
 7. Norman Rush

Writers Born 25 October:

 1. Anne Tyler
 2. Elif Shafak
 3. John Berryman
 4. Stephen Leather
 5. Thomas Babington Macaulay

Writers Born 26 October:

 1. Adam Mars-Jones
 2. Andrew Motion
 3. Beryl Markham
 4. John L’Heureux
 5. Marisha Pessl
 6. Pat Conroy
 7. Shan Sa
 8. Siphiwo Mahala
 9. Stacy Schiff

Writers Born 27 October:

 1. Anthony Doerr
 2. Desiderius Erasmus
 3. Dylan Thomas
 4. Jonathan Stroud
 5. Maxine Hong Kingston
 6. Sylvia Plath
 7. Zadie Smith

Writers Born 28 October:

 1. Anne Perry
 2. Ayad Akhtar
 3. Evelyn Waugh
 4. Ian Hamilton Finlay
 5. John Hollander

Writers Born 29 October:

 1. Ann-Marie MacDonald
 2. Desmond Bagley
 3. Dominick Dunne
 4. Henry Green
 5. Lee Child
 6. Liesel Schwarz

Writers Born 30 October:

 1. Adelaide Anne Procter
 2. Ezra Pound
 3. Gertrude Atherton
 4. James Laughlin
 5. Louis Malle
 6. Paul Valéry
 7. Timothy Findley
 8. Zoë Akins

Writers Born 31 October:

 1. John Keats
 2. Katherine Paterson
 3. Mari Jungstedt
 4. Neal Stephenson
 5. Susan Orlean
https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/ 

Regionálne osobnosti:

Mérey, Michal
(okolo 1652 Zalaegerszeg, Maďarsko – 10.11.1729 Trnava)
295. výročie úmrtia
Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár
Teológiu študoval vo Viedni (Rakúsko). Po vysvätení za kňaza v r. 1674 vysvätený pôsobil r v Čiernom Brode, v Číčove, v Hédervári (Maďarsko), v Zlatých Klasoch-Rasticiach, v Ostrihome (Maďarsko), v Nových Zámkoch. Neskôr opát v Szekszárde (Maďarsko),  ostrihomský kanonik, prepošt svätojurského poľa, od r. 1713 titulárny biskup v Trnave. Jeden z mála predstaviteľov katolíckej hierarchie, ktorí sa pridali k povstaniu uhorskej šľachty vedenému Františkom II. Rákóczim. Cisárskym vojskom zajatý, internovaný v Banskej Štiavnici a vo Viedni (Rakúsko), po uzavretí satumarského mieru 1711 prepustený. Do maďarčiny preložil prácu o Jánovi Nepomuckom. R. 1696 nechal v Szekszárde (Maďarsko) prestavať opátsku rezidenciu, väčšie sumy venoval v testamente cirkevným inštitúciám.


Bertalan, Gabriel
(1.1.1963 Dunajská Streda – 30.11.2009 Dunajská Streda)
15. výročie úmrtia
Futbalista
Už ako 18-ročný patril medzi opory DAC-u v Slovenskej národnej lige – v sezóne 1981/82 strelil v 24 zápasoch 10 gólov. Vzápätí si ho vyhliadol bratislavský Slovan, kde sa však výraznejšie nepresadil a tak zamieril do RH Cheb (Česko). Odtiaľ sa prebojoval aj do juniorskej reprezentácie. V r. 1985 sa vrátil domov, k vtedajšiemu nováčikovi federálnej ligy. Pre nepríjemné zranenie kolena však vynechal takmer dva celé sezóny. V období 1985-1988 nastúpil v drese DAC v ôsmych zápasoch najvyššej súťaže. Neskôr patril k oporám Komárna, Chebu, Bohemiansu Praha (Česko), Zwickau (Nemecko). Dlhé roky hrával v nižších súťažiach v Rakúsku, pôsobil aj v Báči.

Osobnosti Slovenska:

1.11.1900 -- v Hodruši-Hámroch sa narodil básnik Emil Boleslav Lukáč, predstaviteľ neosymbolizmu. Študoval evanj. teológiu a filológiu. Krátko pôsobil ako kňaz a učiteľ, neskôr bol redaktorom viacerých novín a časopisov, tiež tajomníkom Spolku slovenských spisovateľov. Básnické zbierky: Spoveď, Dunaj a Seina, Hymny k sláve Hosudarovej, O láske neláskavej, Križovatky, Spev vlkov, Elixír, Bábel, Moloch, Óda na poslednú a prvú, Srdce pod Kaukazom. Napísal libreto k opere Viliama Figuša-Bystrého Detvan. Zomrel 14. septembra 1979 v Bratislave.

1.11.1959 -- v Spišskej Novej Vsi sa narodil spisovateľ Milan Čarňanský (65).

2.11.1854 -- v Balažských Ďarmotách sa narodil právnik a advokát mnohých slovenských národovcov a iniciátor Kongresu nemaďarských národností v Uhorsku Miloš Vladimír Štefanovič (170). Zomrel 21.11.1904 v Martine.

2.11.1949 -- v Levoči sa narodil literárny kritik, básnik a publicista Valér Mikula (75).

3.11.1912 -- v Moravskom Lieskovom zomrel dramatik, národný buditeľ a evanj. kňaz Jozef Hollý. Úspešný dramatik, jeho hry Márnotratný syn, Kubo, Geľo Sebechlebský, Amerikán boli úspešné aj vo filmových, televíznych i operných adaptáciách. Otec výtvarníčky Eleny Holéczyovej a herca a režiséra Martina Hollého st., starý otec filmového režiséra Martina Hollého ml. Narodil sa 29. januára 1879 v Skalici.

5.11.1975 -- v Bratislave zomrel básnik Ján Kostra. Patril k najvýznamnejším slovenským lyrikom. Po štúdiách v Prahe, kde bol tiež členom vysokoškolského spolku Detvan a literárnej skupiny R-10, bol šéfredaktorom Kultúrneho života a redaktorom v Slovenských pohľadoch, od r. 1956 sa venoval iba literárnej tvorbe. Najvýznamnejšie zbierky: Ave Eva, Presila smútku, Každý deň, Len raz, Prvé a posledné. Prekladal francúzsku a českú poéziu. Narodil sa 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavnici.

8.11.1869 -- v Myjave sa narodil evanjelický kňaz, publicista, spisovateľ, orientalista a filozof Ján Maliarik (155), originálny mysliteľ, znalec mnohých svetových jazykov, ale aj esperanta či sanskrtu, ktorý načrtol víziu univerzálneho svetového štátu. Zomrel 14.7.1946.

9.11.1944 -- v obci Šapinec sa narodil známy karikaturista rusínskej národnosti Fedor Vico (80), ktorý v legendárnom časopise Roháč vytvoril populárnu postavu Jánošíka.

10.11.1714 -- v Jánovciach sa narodil kartuziánsky mních a prekladateľ Biblie do slovenčiny Štefan Romuald Hadbavný (310). Zomrel 30.8.1780.

10.11.1864 -- v Starej Turej sa narodil botanik a autor botanických terminologických slovníkov Ján Vávra (160). Zomrel 17.4.1960.

15.11.1933 -- vo Velkom Meziříčí sa narodila slovenská spisovateľka, autorka kníh pre deti Jaroslava Blažková. Po štúdiách pracovala vo vydavateľstve Smena a neskôr ako robotníčka, od r. 1959 sa venovala najmä literárnej tvorbe. V 60. rokoch patrila k veľmi populárnym slovenským autorom, v r. 1968 však emigrovala do Kanady. Najvýznamnejšie diela: Nylonový mesiac, Jahniatko a grandi, Môj skvelý brat Robinzon, Svadba v Káne Galilejskej, Ohňostroj pre deduška, Tóno, ja a mravce, Ostrov kapitána Hašašara, Mačky vo vreci, Minka a pyžaminka, Rozprávky z červenej ponožky a i. Za tvorbu pre deti bola ocenená cenou UNESCO H. Ch. Andersena.

16.11.1806 -- v Brezne sa narodil evanjelický kňaz, spisovateľ Karol Kuzmány. Bol farárom vo Zvolene a v r. 1832-49 v Banskej Bystrici, kde tiež vydával časopis Hronka. Neskôr bol profesorom teológie vo Viedni a od r. 1860 superintendentom evanj. cirkvi v Banskej Bystrici. V r. 1863 sa stal prvým podpredsedom Matice slovenskej a zaslúžil sa tiež o založenie slovenského gymnázia v Martine. Autor eposu Běla, románu vo forme listov Ladislav i cirkevných spisov. Skladal hymnické piesne, napr.: Kto za pravdu horí. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.

16.11.1932 -- vo Veľkom Bočkove na Ukrajine sa narodil dramatik Osvald Záhradník. Bol režisérom v Čs. rozhlase v Banskej Bystrici, umeleckým šéfom Činohry SND a tiež predsedom Zväzu slovenských dramatických umelcov. Začínal písaním rozhlasových a televíznych hier a jeho divadelnou prvotinou bola lyrická hra Sólo pre bicie (hodiny). Ďalej napísal divadelné hry Zurabaja alebo Epitaf pre živého, Prekroč svoj tieň, Čas brieždenia, Sonatína pre páva, Prelúdium v mol, Post scriptum, Polostrovy vianočné a iné. Pre televíziu napísal seriál 39° v tieni a v rozhlase spolupracoval na seriáli Králikovci.

18.11.1907 -- v Liptovskej Sielnici sa narodil básnik, prozaik Andrej Plávka. Potom ako neukončil právnické štúdiá v Prahe, pracoval ako úradník v YMCA, v Zbore povereníkov a neskôr pôsobil vo vydavateľstve Tatran a vo Zväze slovenských spisovateľov. Jeho tvorba bola ovplyvnená socialistickým realizmom, modernizmom a regionalizmom. Debutoval zbierkou Z noci a rána. Ďalšie zbierky Liptovská píšťala, Domovina moja. Autor skladieb venovaných Slovenskému národnému povstaniu Ohne na horách, Neumrel na koni, osobnej lyriky, krátkych próz, románu Obrátenie Pavla a memoárovej literatúry. Zomrel 11. júla 1982 v Bratislave.

20.11.1759 -- v Leštinách sa narodil právnik a hudobník Mikuláš Zmeškal (265), autor 16 skladieb pre sláčikové kvarteto a osobný priateľ nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena. Zomrel 23.6.1833.

21.11.1927 -- v Malých Krškanoch sa narodil spisovateľ Andrej Chudoba, vl. m. Ondrej Hudoba. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Pukanci. Debutoval zbierkou básní Letokruh srdca, no zaujal až knihou noviel Kde pijú dúhy a samostatnými novelami Pustý dvor a Miesto pre dvoch. Romány: Leto s pehavou Pannou, Nákaza, Stopárka, Zázrak na konci sveta, Krásne poškodená slečna. Zbierky poviedok a noviel: Zbohom, Cyrano, Hlinené husle, Konečne bude mier a i.

24.11.1909 -- vo Veľkých Kostoľanoch sa narodil maliar a grafik Cyprián Majerník (115), jeden z najtalentovanejších slovenských výtvarníkov prvej polovice 20. storočia, ktorého tvorbu však ovplyvnila nevyliečiteľná choroba skleróza multiplex. Maliar kvôli nej predčasne ukončil svoj život 4.7.1945.

24.11.1914 -- v Sile sa narodil katolícky kňaz a básnik Janko Silan (110), vlastným menom Ján Ďurka, predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 16.5.1984.

24.11.1974 -- v Bratislave sa narodila poetka a prozaička Jana Beňová (50), autorka zbierok Svetloplachý, Lonochod, Nehota a prozaických kníh Parker, Dvanásť poviedok a Ján Med alebo Plán odprevádzania.

28.11.1824 -- v Dolných Držkovciach sa narodil príslušník štúrovskej skupiny, básnik a historik Mikuláš Dohnány (200), prvý historik slovenského povstania 1848 - 1849. Zomrel 2.6.1852.

28.11.1904 -- v Báčskom Petrovci sa narodil literárny historik Andrej Mráz (120), autor významných Dejín slovenskej literatúry. Zomrel 29.5.1964.

28.11.1999 -- v Bratislave zomrel prozaik a dramatik Peter Karvaš, jeden z najplodnejších slovenských autorov 20. stor. Dramaturg na Novej scéne v Bratislave, kultúrny atašé v Bukurešti, neskôr redaktor v Kultúrnom živote. Po r. 1968 sa stal nežiaducou osobou. Autor próz: Niet prístavov, Polohlasom, Toto pokolenie, Pokolenie v útoku, Čert nespí, Čertovo kopýtko, Konfety a leporelá, Kniha úľavy a i. V divadelných hrách: Meteor, Návrat do života, Polnočná omša, Zmŕtvychvstanie deduška Kolomana, Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Súkromná oslava, Vlastenci z mesta Yo, Zadný vchod kritizoval zneužívanie moci a ohrozenie slobody. Autor teoretických prác o divadle. Narodil sa 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici.

29.11.1849 -- v obci Hybe sa narodil právnik, politik a národovec Ján Ružiak (175), signatár Martinskej deklarácie, prvý dozorca Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, predseda dozorného výboru Tranoscia. Zomrel 28.12.1921.

29.11.1964 -- v Košiciach sa narodil básnik a textár Jozef Urban (60). Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej bol redaktorom v Dotykoch a Literárnom týždenníku. Pôsobil tiež ako riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. K "rockovej" básnickej generácii sa zaradil už svojím debutom - zbierkou básní Malý zúrivý Robinson. Ďalšie zbierky: Hluchonemá hudba, Kniha polomŕtvych, Snežienky & biblie. Pre deti napísal Dobrodružstvá vranky Danky. Tiež autor populárno-didaktickej knihy pre začínajúcich poetov Utrpenie mladého poeta. Zahynul tragicky pri automobilovej nehode pri Detve 28. apríla 1999.

30.11.1914 -- v Krompachoch sa narodil katolícky kňaz, básnik, spisovateľ, prekladateľ a pedagóg Mikuláš Šprinc (110). Zomrel 31.5.1986.

https://zlatyfond.sme.sk/kalendar
https://www.teraz.sk/magazin/okruhle-vyrocia-narodeni-slovenskyc/764005-clanok.html

Magyar szerzők:

2024. November
2-án, 122 éve (1902) született Illyés Gyula
3-án, 88 éve (1936) született Buda Ferenc
3-án, 91 éve (1933) született Marsall László
3-án, 94 éve (1930) született Száraz György
5-én75 éve (1949) született Kántor Péter
6-án, 131 éve (1893) született Daday Loránd
9-én95 éve (1929) született Kertész Imre
13-án110 éve (1914) született Határ Győző
14-én, 137 éve (1887) született Áprily Lajos
19-én, 81 éve (1943) született Király László
19-én, 97 éve (1927) született Lator László
21-én, 108 éve (1916) született Csorba Győző
23-án, 86 éve (1938) született Takács Zsuzsa
24-én, 92 éve (1932) született Jókai Anna
24-én, 82 éve (1942) született Oláh János
25-én, 103 éve (1921) született Rákos Sándor
27-én, 103 éve (1921) született Pilinszky János
28-án, 104 éve (1920) született Somlyó György
30-án, 89 éve (1935) született Csalog Zsolt

https://dia.hu/evfordulok


Svetoví autori:

Writers Born 1 November:

 1. Hermann Broch
 2. James Kilpatrick
 3. James Wood
 4. Lee Smith
 5. Stephen Crane
 6. Susanna Clarke

Writers Born 2 November:

 1. David Whyte
 2. Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly
 3. Lois McMaster Bujold
 4. Shere Hite
 5. Taiye Selasi
 6. Thomas Mallon

Writers Born 3 November:

 1. André Malraux
 2. Martin Cruz Smith
 3. Terrence McNally
 4. William Cullen Bryant

Writers Born 4 November:

 1. C. K. Williams
 2. Charles Frazier
 3. Eden Phillpotts
 4. M.T. Anderson
 5. Stephen Jones
 6. Yiyun Li

Writers Born 5 November:

 1. Christopher Wood
 2. Eugene V. Debs
 3. John Berger
 4. Joyce Maynard
 5. Richard Holmes
 6. Sam Shepard
 7. Uzodinma Iweala

Writers Born 6 November:

 1. Berlie Doherty
 2. Colson Whitehead
 3. James Jones
 4. Karin Fossum
 5. Maria Shriver
 6. Michael Cunningham
 7. Stephen Watson

Writers Born 7 November:

 1. Albert Camus
 2. Guy Gavriel Kay
 3. Helen Garner
 4. Leon Trotsky
 5. Stephen Greenblatt

Writers Born 8 November:

 1. Bram Stoker
 2. Joshua Ferris
 3. Kazuo Ishiguro
 4. Lauren Oliver
 5. Margaret Mitchell
 6. Martha Gellhorn
 7. Samantha Shannon

Writers Born 9 November:

 1. Anne Sexton
 2. Bryan Gruley
 3. C.J. Box
 4. Carl Sagan
 5. Imre Kertész
 6. Janet Fitch
 7. Michael Robotham
 8. Tahereh Mafi

Writers Born 10 November:

 1. Caroline Kepnes
 2. Fernanda Eberstadt
 3. Friedrich von Schiller
 4. Holly Black
 5. J. California Cooper
 6. Jack Ketchum
 7. James Broughton
 8. Marlene van Niekerk
 9. Neil Gaiman

Writers Born 11 November:

 1. Carlos Fuentes
 2. Fyodor Dostoyevsky
 3. Isaac Bashevis Singer
 4. Kathy Lette
 5. Kurt Vonnegut
 6. Nicola Morgan
 7. Mary Gaitskill
 8. Miriam Tlali

Writers Born 12 November:

 1. Damon Galgut
 2. Janette Turner Hospital
 3. Katharine Weber
 4. Michael Ende
 5. Naomi Wolf
 6. Richelle Mead
 7. Roland Barthes

Writers Born 13 November:

 1. George V. Higgins
 2. Lady Caroline Lamb
 3. Robert Louis Stevenson
 4. Stephen Baxter
 5. William Gibson

Writers Born 14 November:

 1. Astrid Lindgren
 2. Cara Black
 3. Gary Provost
 4. George Bizos
 5. P.J. O’Rourke

Writers Born 15 November:

 1. Carole Nelson Douglas
 2. Gerhart Hauptmann
 3. J. G. Ballard
 4. Liane Moriarty
 5. Marianne Moore
 6. Richmal Crompton

Writers Born 16 November:

 1. Andrea Barrett
 2. Anne Holt
 3. Chinua Achebe
 4. George S. Kaufman
 5. Jean Fritz
 6. José Saramago
 7. Robin McKinley

Writers Born 17 November:

 1. Auberon Waugh
 2. Christopher Paolini
 3. Marina Carr
 4. Rebecca Walker
 5. Shelby Foote

Writers Born 18 November:

 1. Alan Dean Foster
 2. Ellen Meister
 3. Frances Fyfield
 4. James Welch
 5. Maggie Stiefvater
 6. Margaret Atwood

Writers Born 19 November:

 1. Allen Tate
 2. Charlie Kaufman
 3. Joanne Kyger
 4. Ruta Sepetys
 5. Sharon Olds
 6. Tony Hoagland

Writers Born 20 November:

 1. Alistair Cooke
 2. Deborah Eisenberg
 3. Don DeLillo
 4. Jaime Lowe
 5. Nadine Gordimer
 6. Orlando Figes
 7. Selma Lagerlöf

Writers Born 21 November:

 1. Andrew Sean Greer
 2. Arthur Quiller-Couch
 3. Beryl Bainbridge
 4. Kristina McMorris
 5. Marilyn French
 6. Voltaire

Writers Born 22 November:

 1. André Gide
 2. George Eliot
 3. Jon Cleary
 4. Lisa Genova
 5. Marjane Satrapi

Writers Born 23 November:

 1. Gayl Jones
 2. Guy Davenport
 3. Jennifer Michael Hecht
 4. Joe Eszterhas
 5. Paul Celan
 6. Robert Towne

Writers Born 24 November:

 1. Arundhati Roy
 2. Frances Hodgson Burnett
 3. Marlon James
 4. Spider Robinson

Writers Born 25 November:

 1. Charlaine Harris
 2. Jandy Nelson
 3. Leonard Woolf
 4. Poul Anderson
 5. Shelagh Delaney
 6. William McIlvanney

Writers Born 26 November:

 1. Eugène Ionesco
 2. Frederik Pohl
 3. James Dashner
 4. Marilynne Robinson

Writers Born 27 November:

 1. Callie Khouri
 2. Dahlia Ravikovitch
 3. James Agee
 4. Kevin Henkes
 5. L. Sprague de Camp

Writers Born 28 November:

 1. Leslie Stephen
 2. Nancy Mitford
 3. Noah Lukeman
 4. Richard Osman
 5. Rita Mae Brown
 6. Sarah Perry
 7. William Blake

Writers Born 29 November:

 1. Amos Bronson Alcott
 2. C.S. Lewis
 3. Louisa May Alcott
 4. Madeleine L’Engle
 5. Sue Miller

Writers Born 30 November:

 1. David Mamet
 2. David Nicholls
 3. Jonathan Swift
 4. L. M. Montgomery
 5. Mark Twain
 6. Tayari Jones
 7. Winston Churchill

https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/
Regionálne osobnosti:


Nárai, Juraj
tiež Náray, György
(23.4.1645 Palócz, Maďarsko – 5.12.1699 Trnava)
325. výročie úmrtia
Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár
Študoval na gymnáziu v Győri (Maďarsko) a v Trnave, filozofiu a teológiu na univerzite v Trnave, od r. 1666 na nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme (Taliansko).  V r. 1668 vysvätený za kňaza.  Pôsobil ako kaplán jágerského biskupa, v r. 1974 ako farár vo Štvrtku na Ostrove, v Podunajských Biskupiciach, ako kapitulný dekan v Bratislave, od r. 1690 ostrihomský kanonik a turniansky archidiakon, v r. 1691 zvolenský archidiakon v Trnave. Jeden z najvýznamnejších katolíckych skladateľov duchovných piesní v 17. storočí. Napísal a zhudobnil stovky duchovných piesní, časť z nich zaradil do zbierky Lyra coelistis. Viaceré jeho náboženské práce zostali v rukopise.     


Forgács, Oskar
(9.12.1919 Tomášov – 9.7.2003 Šamorín)
105. výročie narodenia
Šermiar, tréner
Maturoval v Bratislave na reálnom gymnáziu. Všestranne nadaný športovec. Hrával futbal, hádzanú, venoval sa atletike. V r. 1940 získal 5. miesto na celoštátnych majstrovstvách Slovenska v behu na 100 metroch. Od r. 1936 sa venoval šermovaniu. V r. 1938 bol členom reprezentačného družstva Československa. V r. 1954 na Majstrovstvách sveta v Luxemburgu sa prebojoval do šestnástky najlepších šermiarov. V r. 1962 stál pri zrode klubu Slávia Šamorín, kde neskôr zastával funkciu hlavného trénera. Vychoval generáciu šermiarov. 


Presinszky, Lajos
(10.12.1939 Veľký Cetín – 3.4.2010 Šamorín)
85. výročie narodenia
Maturoval v r. 1957 v Štúrove. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave získal diplom pedagóga z odboru zemepis - dejepis. Bol učiteľom vo Veľkom Cetíne, neskôr v Lehniciach a v Rohovciach. Do r. 1990 bol riaditeľom Marxisticko-leninskej univerzity v Dunajskej Strede. Na Okresnom národnom výbore bol vedúcim odboru kultúry. Od r. 1990 až do smrti pôsobil ako správca Vlastivedného domu v Šamoríne. Aktívny člen Mestskej organizácie Csemadoku v Šamoríne. Je autorom regionálnych monografií. Zakladajúci člen knižnice Bibliotheca Hungarica  a Vlastivedného domu v Šamoríne. Bol ocenený Pamätnou medialou predsedu TTSK in memoriam.


Tallós-Prohászka, Štefan
tiež Prohászka-Tallós, Štefan, Tallós-Prohászka, István
(8.11.1896 Šamorín – 10.12.1974 Budapešť, Maďarsko)
50. výročie úmrtia
Maliar, grafik
Štúdium na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (Maďarsko) predčasne zanechal. V r. 1942 bol na polročnom pobyte v Berlíne (Nemecko). Pôsobil vo svojom rodisku. V r. 1946 sa vysťahoval  do Maďarska. Jeho obrazy sú takmer sociografiou Žitného ostrova, jeho dedín, mestečiek a samôt.


Pogány, Erzsébet
(19.12.1959 Bratislava – 6.5.2018 Šamorín)
65. výročie narodenia
Verejná činiteľka
Diplom získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave  v r. 1997. Po zamatovej revolúcii bola vedúcou kancelárie politického hnutia Együttélés. Neskôr pracovala v Svetovej organizácii Maďarov. Od r. 2001 až do svojej smrti bola riaditeľkou Szövetség a Közös Célokért. V r. 2005 založila internetový portál Felvidék.ma. Žila v Šamoríne, kde pôsobila aj ako poslankyňa za Stranu Maďarskej komunity.

Vyznamenania:

2010 Teleki Pál Érdemrend
2014 Esterházy Emlékérem
2015 Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2016 Ex Libris Díj


Amade, Ladislav
tiež Amade, László
(26.7.1704 Gabčíkovo – 22.12.1764 Horný Bar)
260. výročie úmrtia
Básnik, hudobník, dôstojník.
Príslušník šľachtického rodu s predikátom z Vrakúne, barón. V r. 1717 - 1721 študoval na jezuitskom kolégiu v Győri (Maďarsko), potom na univerzite v Trnave a Grazi Rakúsko). Od r. 1725 slúžil v armáde, neskôr plukovník, v r. 1750 radca uhorskej komory, v r. 1751 cisársky komorník. Po r. 1754 hospodáril na rodovom majetku. Počas štúdia v Trnave vydal príležitostnú, nábožensky motivovanú reč, na sklonku života zbierku duchovných piesní. Písal rytmické verše, často na ľudové motívy, ktoré vynikali ľahkosťou a živosťou. Venoval sa i hudbe, hral na viacerých nástrojoch, zhudobňoval svoje verše, zložil niekoľko piesní na nemecké a talianske nápevy. Jeho erotické piesne kolovali v opisoch, zachovali sa i vo folklóre. V r. 1836 ich tlačou vydal jeho vnuk Tadeáš Amade. Populárne boli i jeho vojenské piesne (A szép fényes katonának a i.). Na dvore kniežaťa J. Eszterházyho i v armáde, najmä počas bojov v Taliansku viedol bohémsky život, vyhľadával dobrodružstvá a napriek rodovému bohatstvu zápasil s materiálnymi problémami.

Osobnosti Slovenska:

2.12.1919 -- v Turzovke sa narodil prozaik, básnik, redaktor a publicista Rudolf Jašík (105), jeden z tvorcov novej podoby slovenskej prózy, autor sfilmovaného románu Námestie svätej Alžbety. Zomrel 30.7.1960.

3.12.1909 -- v Turzovke sa narodil katolícky kňaz, publicista a básnik Ján Haranta (115), významný predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 27.3.1983.

3.12.1974 -- v Bratislave sa narodil básnik a literárny vedec Michal Habaj (50).

5.12.1904 -- v Polomke sa narodil politik a generál Mikuláš Ferjenčík (120), ktorý bol počas Slovenského národného povstania spolupracovníkom a zástupcom Jána Goliana a povereníkom Slovenskej národnej rady pre národnú obranu. Zomrel 4.3.1988.

5.12.1919 -- v Suchej nad Parnou sa narodil prekladateľ, básnik a redaktor Víťazoslav Hečko (105). Zomrel 7.12.1972.

8.12.1914 -- v Detve sa narodil básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak (110), popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života. Zomrel 1.2.2019.

10.12.1914 -- v obci Hybe sa narodil básnik a prekladateľ Július Lenko (110), autor zbierok Hviezdy ukrutnice, Stužková slávnosť, Čakaj ma pri púpavách a Večerné verše. Jeho tvorba sa vyznačuje nadrealistickými, symbolistickými prvkami ústiacimi do reflexívnej lyriky. Zomrel 18.1.2000.

12.12.1904 -- v Liptovskom Jáne sa narodil jazykovedec Ján Stanislav (120), jeden z najvýznamnejších slovenských predstaviteľov modernej slavistiky a autor päťzväzkových Dejín slovenského jazyka. Zomrel 29.7.1977.

14.12.1929 -- vo Veľkom Rovnom sa narodil redaktor, rozhlasový, televízny a divadelný dramatik, scenárista, prozaik a básnik Milan Ferko (95). Zomrel 26.11.2010.

16.12.1869 -- v Prešove sa narodil spoluzakladateľ Slovenskej ligy a vydavateľ Amerického Slováka Ján Pankúch (155), signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28.2.1952.

16.12.1899 -- v Záturčí sa narodila herečka Oľga Borodáčová-Országhová (125), prvá slovenská profesionálna herečka, ktorá väčšinu svojej kariéry prežila na doskách Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnila viac ako 320 postáv. Bola manželkou herca a režiséra Janka Borodáča. Zomrela 13.9.1986.

23.12.1844 -- v Dlhom Poli sa narodil redaktor Národných novín a humoristického časopisu Černokňažník a herec Slovenského spevokolu Juraj Čajda (180). Zomrel 19.2.1913.

23.12.1914 -- v Nadliciach sa narodil bývalý riaditeľ Slovenskej filharmónie, hudobný skladateľ Dezider Kardoš (110), zakladateľ a významný predstaviteľ slovenského symfonizmu. Zomrel 18.3.1991.

Magyar szerzők:

2024. December
1-jén, 82 éve (1942) született Pályi András
2-án25 éve (1999) hunyt el Kuczka Péter
4-én, 74 éve (1950) született Rakovszky Zsuzsa
5-én, 57 éve (1967) született Tóth Krisztina
6-án, 89 éve (1935) született Bertók László
8-án, 86 éve (1938) született Tandori Dezső
14-én70 éve (1954) született Závada Pál
18-án, 93 éve (1931) született Gyurkovics Tibor
18-án, 118 éve (1906) született Zelk Zoltán
19-én, 124 éve (1900) született Féja Géza
22-én, 81 éve (1943) született Petri György
23-án, 106 éve (1918) született Mándy Iván
30-án, 151 éve (1873) született Bánffy Miklós
30-án, 128 éve (1896) született Erdélyi József

https://dia.hu/evfordulok


Svetoví autori:

Writers Born 1 December:

 1. Azar Nafisi
 2. Candace Bushnell
 3. Rian Malan
 4. Tasha Alexander

Writers Born 2 December:

 1. Anne Patchett
 2. Elizabeth Berg
 3. George Saunders
 4. John Ajvide Lindqvist

Writers Born 3 December:

 1. Joseph Conrad
 2. Kate O’Brien
 3. Mark Salzman
 4. Stephen Elliott

Writers Born 4 December:

 1. Peter Godwin
 2. Rainer Maria Rilke
 3. Thomas Carlyle
 4. William Diehl

Writers Born 5 December:

 1. Calvin Trillin
 2. Christina Rossetti
 3. James Lee Burke
 4. Joan Didion
 5. John Berendt

Writers Born 6 December:

 1. Arthur Golden
 2. Byron Katie
 3. Garth Stein
 4. Jason Reynolds
 5. Joyce Kilmer
 6. Karl Ove Knausgård

Writers Born 7 December:

 1. Anne Fine
 2. Chad Harbach
 3. Joyce Cary
 4. Leigh Brackett
 5. Willa Cather

Writers Born 8 December:

 1. Bill Bryson
 2. Bjørnstjerne Bjørnson
 3. James Thurber
 4. John Banville
 5. Louis de Bernières

Writers Born 9 December:

 1. Ann Hood
 2. Ashleigh Brilliant
 3. Eileen Myles
 4. Joanna Trollope
 5. John Milton

Writers Born 10 December:

 1. Clarice Lispector
 2. Cornelia Funke
 3. Emily Dickinson
 4. Helen Oyeyemi
 5. Jacquelyn Mitchard
 6. Rumer Godden

Writers Born 11 December:

 1. Aleksandr Solzhenitsyn
 2. Ayelet Waldman
 3. Grace Paley
 4. Jim Harrison
 5. Naguib Mahfouz
 6. Sherrilyn Kenyon

Writers Born 12 December:

 1. Anna Seward
 2. Gustave Flaubert
 3. Helen Dunmore
 4. Lillian Smith
 5. Patrick O’Brian
 6. Sophie Kinsella

Writers Born 13 December:

 1. Emma Bull
 2. Heinrich Heine
 3. James Wright
 4. Kenneth Patchen
 5. Tamora Pierce

Writers Born 14 December:

 1. Amy Hempel
 2. Nancy Thayer
 3. Paul Éluard
 4. Rachel Cohn
 5. Shirley Jackson

Writers Born 15 December:

 1. Betty Smith
 2. Chris d’Lacey
 3. Edna O’Brien
 4. Muriel Rukeyser

Writers Born 16 December:

 1. Arthur C. Clarke
 2. Jane Austen
 3. Margaret Mead
 4. Noel Coward
 5. Philip K. Dick
 6. Sylvia Brownrigg
 7. V. S. Pritchett

Writers Born 17 December:

 1. Ford Madox Ford
 2. Jacqueline Wilson
 3. John Greenleaf Whittier
 4. Penelope Fitzgerald
 5. William Safire

Writers Born 18 December:

 1. A.M. Homes
 2. Alfred Bester
 3. Lucy Worsley
 4. Michael Moorcock
 5. Saki
 6. Steve Biko

Writers Born 19 December:

 1. Brandon Sanderson
 2. Jean Genet
 3. Robin Sloan
 4. Sean O’Brien
 5. Tim Parks

Writers Born 20 December:

 1. David Levine
 2. David Markson
 3. Kate Atkinson
 4. Nalo Hopkinson
 5. Sandra Cisneros

Writers Born 21 December:

 1. Albert Payson Terhune
 2. Anthony Powell
 3. Diana Athill
 4. Heinrich Böll
 5. Rebecca West

Writers Born 22 December:

 1. Elizabeth Noble
 2. Jean Racine
 3. Kenneth Rexroth
 4. Laini Taylor

Writers Born 23 December:

 1. Carol Ann Duffy
 2. Donna Tartt
 3. Harriet Monroe
 4. Megan Mayhew Bergman
 5. Raymond E. Feist

Writers Born 24 December:

 1. Adam Haslett
 2. Belinda Bauer
 3. Eric Van Lustbader
 4. Gillian Cross
 5. Juan Ramón Jiménez
 6. Mary Higgins Clark
 7. Matthew Arnold
 8. Nicholas Meyer
 9. Stephenie Meyer

Writers Born 25 December:

 1. Angelica Garnett
 2. Carlos Castaneda
 3. Rod Serling
 4. Sheila Heti

Writers Born 26 December:

 1. David Sedaris
 2. Elizabeth Kostova
 3. Henry Miller
 4. Liz Lochhead

Writers Born 27 December:

 1. Aidan Chambers
 2. Chris Abani
 3. Elizabeth Smart
 4. Mina Loy
 5. Sarah Vowell

Writers Born 28 December:

 1. Alasdair Gray
 2. Andy McNab
 3. Mortimer J. Adler
 4. Simon Raven

Writers Born 29 December:

 1. Jenny Lawson
 2. Jim Shepard
 3. Paul Rudnick
 4. Sean Chercover
 5. Vera Brittain
 6. William Thomas Gaddis

Writers Born 30 December:

 1. Douglas Coupland
 2. L.P. Hartley
 3. Patti Smith
 4. Paul Bowles
 5. Rudyard Kipling

Writers Born 31 December:

 1. Connie Willis
 2. Holbrook Jackson
 3. Joe Abercrombie
 4. Junot Díaz
 5. Nicholas Sparks
https://www.writerswrite.co.za/literary-birthday-calendar/

 

Brüll, Emil Alojz, Ing arch.
(25.6.1895 Dunajská Streda – 1944/1945 Poprad)
80. výročie úmrtia
Architekt
Študoval na Vysokej škole technickej v Budapešti. Pôsobil ako projektant a podnikateľ v Bratislave. Projektoval obytné budovy v Bratislave a v Poprade, letisko v Poprade. Po potlačení Slovenského národného povstania ušiel do hôr. Bol zastrelený fašistami.


Edényi, Márton
tiež Kondvicska, Márton
(1819 Bánhida, Maďarsko – 9.3.1877 Bajta, Maďarsko)
205. výročie narodenia
Farár
Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. Vysvätili ho v r. 1844, bol kaplánom v Trhovej Hradskej neskôr v Dunajskej Strede. Od r. 1848 do r. 1872 slúžil v Dolnom Štále.


Holocsy, István
(? 1898 Eliášovce – ? 1929 Callao, Peru)
95. výročie úmrtia
Salezián
Člen spoločenstva Saleziáni Dona Bosca. Pôsobil na misijnej stanici Callao (Peru), kde v mladom veku zomrel. Z úcty k nemu, ale aj k misijnému dielu cirkvi bolo podľa neho nazvané Pastoračné centrum v Eliášovciach, ktoré vysvätili 23. novembra 2011. Vybudované bolo s požehnaním otca arcibiskupa, z milodarov veriacich a z výdatnej pomoci nadácie Kirche in not z Nemecka. Pastoračné centrum slúži veriacim obce na pastoračné aktivity, stretnutia všetkých vekových kategórií a aj na spoločenské udalosti veriacich.


Mészáros, Ignác
(1729 Horný Bar – 21. 11. 1800 Buda, Maďarsko)
295. výročie narodenia
Spisovateľ, prekladateľ
Zemepán zo Žitného ostrova. Študoval v Bratislave a v Győri. Prekladal umelecké diela z nemčiny. Svoje hlavné dielo Kartigám napísal v Hornom Bare.


Szini Sebő, Alajos
Pozri aj Sebő, Alajos Szini
(1809? Ňárad – 12. 10. 1882 Győr, Maďarsko)
215. výročie narodenia
Vojenský veliteľ, šľachtic
Študoval na vojenskej akadémii  (Ludovika) v Budapešti. Stal sa gardovým kapitánom cisára Jozefa Františka. V r. 1848 bojoval pod vedením Kossutha. Jeho duel s barónom Riedeselom spracoval Mór Jókai v románe Synovia človeka s kamenným srdcom. Po revolúcii ho väznili v Olomouce, odkiaľ utiekol. Zomrel v Győri. Pochovaný je v Ňárade.


Singer, Abraham  Jakob Koppel
(4. 2. 1888 Bratislava – 1944 Osvienčim, Poľsko)
80. výročie úmrtia
Rabín
Študoval na preslávenej bratislavskej ješive (vysoká rabínska škola). Toto štúdium ukončil v r. 1913. Istý čas bol hlavou ješivy. Bol povolaný za rabína-dajana (sudcu) do Kežmarku k učenému rabínovi Abrahamovi Cvi Grünburgovi. kde pôsobil po jeho boku do jeho smrti. V lete 1926 odišiel do Šamorína. Tu viedol aj menšiu ješivu pre 12-13 bocherov z rôznych strán krajiny. Rabín bol známy tým, že bol bibliofil. Mal kontakty aj s miestnymi kresťanskými farármi. Na jar 1944 bol deportovaný do Osvienčimu (Poľsko), kde aj zomrel.

Bitka pri Pipagyújtó, Šamorín
175. výročie
12. mája 1849 cisárski vojaci zabili siedmych domobrancov a podpálili čárdu. Ženy zo Šamorína každý rok ozdobili hroby zabitých vojakov. V r. 1861 postavili pomník na ich počesť. 


Bitka pri Topoľníkoch

175. výročie
V r. 1849 boli v chotári obce boli dve vojenské bitky medzi cisárskymi vojskami a uhorskými povstaleckými jednotkami. Pamiatkou na tieto udalosti je pomník a obelisk na cintoríne, postavený na počeť hrdinských obetí týchto bojov.


Csemadok, Veľký Meder

75. výročie založenia
Kultúrna organizácia Maďarov založená 5. júna 1949.


Csemadok, Okoč
75. výročie založenia
Kultúrna organizácia Maďarov založená 16. októbra 1949.


Deportácia obyvateľov  Dunajskej Stredy židovského vierovyznania              80. výročie
15. júna 1944 sa začala deportácia. Odtransportovali asi 8000 osôb.


Dobrovoľný hasičský zbor, Dunajská Streda
160. výročie založenia
V r. 1864 mesto vydalo nariadenie pre založenie protipožiarnej stráže a zaväzovalo 16 členov miestneho čižmárskeho cechu na vykonávanie riadnej služby požiarnej ochrany. Toto teleso sa v r. 1880 pretransformovalo na organizáciu.


Dobrovoľný hasičský zbor, Gabčíkovo
135. výročie založenia
Založený v r. 1889.   


FK DAC 1904, Dunajská Streda
120. výročie založenia
Založený v r. 1904. Najslávnejšie obdobie klubu boli 80. roky 20. storočia. Najväčší úspech dosiahol klub v r. 1987, keď vyhral slovenský a československý pohár. 


Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda
30. výročie založenia
Bola zriadená v r. 1994 z podnetu maliara Lajosa Lósku, sochára György Lipcseyho a vedenia mesta. Zbiera a vystavuje diela súčasných maďarských umelcov, žijúcich na Slovensku, v Maďarsku a v zahraničí.


Gymnázium Imre Madácha s vyučovacám jazykom maďarským, Šamorín      70. výročie založenia
Otvorili v šk. r. 1954/55. Ponúka vzdelanie v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.                    

Materská škola s výchovným jazykom maďarským a slovenským, Lehnice
45. výročie založenia
Otvorená v januári 1979. Postavená v rámci akcie Z.


Mestské kultúrne stredisko, Veľký Meder
70. výročie založenia
Otvorené v r. 1954.


Mestský klub vzpierania a silových športov Thermál, Veľký Meder
25. výročie založenia
Mužstvo veteránov založili v roku 1999. Zúčastňujú sa na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta, kde získavajú veľmi pekné úspechy. Dlhé roky sa zúčastňujú v českej lige, lebo na Slovensku sa nekonajú majstrovstvá.


Novus ortus, Dunajská Streda
20. výročie založenia
Divadelný súbor založili v r. 2004 pri Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.  Členmi sú žiaci stredných škôl z Dunajskej Stredy a okolia.

Občianske združenie Fond podpory, Šamorín
25. výročie založenia
Vzniklo pri Základnej škole Mateja Korvína v roku 1999 s cieľom, aby povzbudzovalo na ďalšie štúdium na stredných školách, resp. univerzitách tých žiakov základnej školy, ktorí majú vynikajúci prospech, veľmi dobré správanie a ktorí s materiálnou pomocou i poradenstvom Fondu podpory dokážu pokračovať s štúdiu. Od februára 2006 sa stal samostatným občianskym združením. V každom roku usporiadajú týždeň trvajúcu výtvarnú výstavu spojenú s predajom.


Slovenský rybársky zväz, Dunajská Streda
75. výročie založenia
Vznikol v r. 1949. Organizácia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Obhospodaruje 38 uzavretých vodných pôch s celkovou rozlohou 200 hektárov, stovky kilometrov melioračných kanálov a časť Malého Dunaja.


Športový klub, Jahodná
95. výročie založenia
Založený v r. 1929


Thermál Corvinus, Veľký Meder
50. výročie založenia
Otvorili v r. 1974. Areál kúpaliska je obklopený 100 ha lesoparkom. V 9 bazénoch má termálnu vodu s teplotou 26 - 38 stupňov C °, ktorá má blahodarné účinky na chrbticu, pohybové ústrojenstvo, svalstvo a má regeneračné účinky na ľudský organizmus.


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čiližská Radvaň
75. výročie založenia
Otvorili v septembri 1949. V r. 1960 sa presťahovali do budovy, kde sídlia doteraz. Je centrálnou školou pre región Medzičilizie (Baloň, Čilizská Radvaň, Kľúčovec, Medveďov, Ňárad, Pataš, Sap). Od r. 2008 nesie meno slávneho rodáka, reformovaného farára, olympionika Móra Kóczána.


Základná umelecká škola Štefana Németh-Šamorínskeho, Šamorín
65. výročie založenia
Založená v r. 1959.


Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda
60. výročie založenia
Múzeum otvorili 1. júna 1964. Nadviazalo na tradície múzea v Šamoríne, založeného v r. 1927. Sústreďuje sa na zber, dokumentáciu a prezentáciu kultúrnych hodnôt regiónu. V r. 1986 vybudovali samostatný pavilón, kde sa pravidelne organizujú výtvarné, národopisné výstavy.


Žitnoostrovský súbor piesní a tancov, Dunajská Streda
70. výročie založenia
Vznikol v r. 1954.

© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede