Image

Organizačná štruktúra

Úsek riaditeľa


Riaditeľka: PhDr. Helena Laczová - telefón: 031/552 25 82

 

Úsek knižnično-informačných služieb 

  • Oddelenie beletrie, náučnej, spoločensko-vednej literatúry
  • Oddelenie literatúry pre deti a mládež

Vedúca úseku: Ibolya Horváthová - telefón: 031/552 25 82, kniznicads(zavináč)gmail.com

 

Úsek knižnično-informačných fondov, národnej a regionálnej bibliografie

  • Oddelenie doplňovania a spracovania knižničných fondov
  • Oddelenie národná bibliografia hungarica
  • Oddelenie regionálnej bibliografie

Vedúci úseku: Mgr. Ladislav Dombi  - telefón: 031/552 25 82

 

Úsek koordinácie a metodiky

Metodik: Mgr. Ladislav Dombi - telefón: 031/552 25 82

 

Úsek ekonomicko-technickej činnosti

Ekonómka, mzdová účtovníčka:            - telefón: 031/552 25 82

Image
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede