Image

Cenník

Ročný členský poplatok
kultúrne organizácie 0,00 €
dospelí 10,00 €
dôchodcovia (od 60 rokov), invalidní dôchodcovia 2,00 €
deti do 15 rokov bez úhrady
nad 70 rokov a s preukazom ZŤP bez úhrady
jednorazové používanie kniž. dokumentov 2,50 €
   
Cena plastového preukazu
dospelí 1,50 €
deti (v prípade uchovávania v knižnici 0,-€) 1,50 €
Výška náhrady pri strate alebo zničení preukazu
deti do 15 rokov 2,50 €
pre čitateľov nad 15 rokov 2,50 €
Výška náhrady pri poškodení čiarových kódov          0,50 €
Poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu 0,10 € denne
Pri riaditeľskej upomienke sa priráta manipulačný poplatok 7,00 €
Medziknižničná výpožičná služba  
za každú kladne vybavenú knihu
fotokópie článkov
4,00 €
0,50 €/stranu
 
Elektronické služby  
internet (pre členov a jednorázovom vstupe)   bez úhrady
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede