PRAVIDLÁ POŽIČIAVANIA SPOLOČENSKÝCH HIER

 • Používateľ musí mať platný čitateľský preukaz (nestačí jednorazový). Hry sa požičiavajú len dospelej osobe nad 18 rokov.
 • Požičiava sa 1 hra na 2 týždne bez možnosti predĺženia. Za službu sa platí výpožičné 2 +záloha 10,-€, za ktoré sumy dostane čitateľ potvrdenie. Zálohu dostane čitateľ späť pri vrátení vypožičanej hry.
 • Pred požičaním hry je používateľ povinný skontrolovať, či je hra v poriadku, či obsahuje všetky jej súčasti.
 • Používateľ sa zaväzuje vrátiť hru včas a v nepoškodenom stave do knižnice. Pri omeškanom vrátení je povinný uhradiť sankčné poplatky:

1 týždeň 2,-€

2 týždne 5,- €

3 týždne 10,-€

Po uplynutí dlhšieho času ako 4 týždne, používateľ stratí možnosť ďalších výpožičiek hier.

 • Pri vrátení hry používateľ spolu s knihovníkom skontroluje, či v hre niečo nechýba a hra bude následne z jeho čitateľského konta odčítaná.
V prípade poškodenia, straty jednotlivých súčastí hry alebo straty hry samotnej je používateľ povinný kúpiť ako náhradu novú hru alebo uhradiť jej celkovú cenu.

A TÁRSASJÁTÉKOK KÖLCSÖNZÉSÉNEK SZABÁLYAI

 • A társasjátékot igénylő látogatónak érvényes könyvtári igazolvánnyal kell rendelkeznie (napijegy nem használható).
 • A játékot csak 18 év feletti, felnőtt olvasó kölcsönözheti.
 • Egyszerre 1 játék kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzés nem hosszabbítható.
 • A játék kölcsönzésekor 2,-€ kölcsönzési ill.10,-€ bérleti díjat kell fizetni.

A bérleti díj összegét az olvasó a játék visszahozatalakor visszakapja.

 • A társasjáték kivétele előtt a kölcsönző köteles leellenőrizni annak állapotát, teljességét.
 • A kölcsönző kötelezi magát, hogy a játékot rendben és időben visszahozza.
 • Késés esetén a következő késedemi díjak kiszabására kerül sor:

1 hét 2,-€

2 hét  5,-€

3 hét 10,-€,

4 hétnél hosszabb késés esetén a látogató elveszíti a játékkölcsönzéshez való jogát.

 • A kölcsönzött játék visszahozatalakor a kölcsönző személy a könyvtárossal együtt leellenőrzi a játék állapotát, nem hiányzik-e valami, minden rendben van-e.
A játék elvesztése, vagy annak megrongálása esetén a könyvtárlátogató köteles a társasjáték árát teljes egészében megtéríteni vagy a játékot egy azonos újjal pótolni.
Image

Abszolút Elfelejtett Szavak

Vhodné od/Korhatár: 9+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Abszolút Képtelen Sztorik

Vhodné od/Korhatár: 9+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Abszolút Megvadult Betűk

Vhodné od/Korhatár: 9+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Activity

Vhodné od/Korhatár: 12+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Árnyékmókus

Vhodné od/Korhatár: 3+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Belső Galaxis : önismereti társasjáték

Vhodné od/Korhatár: 8+

Jazyk/Nyelv: magyar

Image

Concept

Vhodné od/Korhatár: 10+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

Image

Človeče nezlob se

Vhodné od/Korhatár: 

Jazyk/Nyelv: bez špecifikácie/nincs meghatározva

 

Image

Dobble Connect

Vhodné od/Korhatár: 8+

Jazyk/Nyelv: bez špecifikácie/nincs meghatározva

 

Image

Harry Potter: Cesta zapovězeným lesem

Vhodné od/Korhatár: 6+

Jazyk/Nyelv: český

Image

Harry Potter: Egy Tanév Roxfortban

Vhodné od/Korhatár: 7+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

Image

Labyrinth

Vhodné od/Korhatár: 7+

Jazyk/Nyelv: bez špecifikácie/nincs meghatározva

 

Image

Labyrinth Super Mario

Vhodné od/Korhatár: 7+

Jazyk/Nyelv: bez špecifikácie/nincs meghatározva

 

Image

Mágikus Erdő

Vhodné od/Korhatár: 8+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

Image

Monopoly: The Lord of the Ring

Vhodné od/Korhatár: 8+

Jazyk/Nyelv: česky

 

 

Image

New Phone, Who Dis?

Vhodné od/Korhatár: 17+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

 

Image

 Scrabble

Vhodné od/Korhatár: 10+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

Image

 Szabadítsd ki Ruminit!

Vhodné od/Korhatár: 8+

Jazyk/Nyelv: magyar

 

Image

Vampire Party

Vhodné od/Korhatár: 5+

Jazyk/Nyelv: bez špecifikácie/nincs meghatározva

Image
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede