Žitnoostrovská knižnica Vás víta!

Navštívte našu knižnicu

v centre Dunajskej Stredy!

Otváracia doba

(01.07. - 31.08.2024)

Oddelenie pre dospelých

Pondelok:     8.00 - 16.00
Utorok:  8.00 - 16.00
Streda:  8.00 - 16.00
Štvrtok:  8.00 - 16.00
Piatok:  8.00 - 16.00
Sobota:  Zatvorené
 

Oddelenie pre deti a mládež

Pondelok:    
8.00 - 16.00
Utorok: 
8.00 - 16.00
Streda: 
8.00 - 16.00
Štvrtok: 
8.00 - 16.00
Piatok: 
8.00 - 16.00
Sobota: 
Zatvorené
Zriaďovateľ

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Žitnoostrovskej knižnice
v Dunajskej Strede je
Trnavský samosprávny kraj.

Stránky TTSK
Facebook

Facebook

Sme aj na facebooku.
Poznáte našu stránku?
Sledujte nás aj Vy!

Facebook
Katalóg

Katalóg

Hľadáte knihu?
Chcete si knihu objednať?
Vstúpte do nášho online katalógu!
Katalóg

SOS linky pre deti a rodičov

snp_c.png

V krátkosti
o našej knižnici

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 8 odborne vzdelaných knihovníkov.

Videoprechádzka knižnicou

Kancelária riaditeľa

Bibliografické oddelenie

Akvizičné oddelenie

Úsek koordinácie a metodiky

Partneri

Knižnica v číslach

Sme rajom pre všetkých milovníkov a bádateľov Gutenbergovej galaxie. Prinášame Vám niekoľko údajov:

Knižničný fond
0
Druhov periodík
0
Počet čitateľov
0
Výpožičiek ročne
0
+

Kontakt

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Korzo Bélu Bartóka 788/1
929 01 Dunajská Streda

telefón: 031/552 25 82

e-mail: zkds@kniznicads.sk

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu:
tel.: +421 48 414 67 59
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
Viac TU!
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede