Image

Knižničný fond

Knihy

 • Krásna literatúra pre mládež a dospelých
 • Náučná literatúra pre pre mládež a dospelých
 • Cudzojazyčná literatúra
 • Lexikony, Slovníky
Bibliografie

Zbierky zákonov (do roku 2021)

Diplomové práce


 

Periodiká

Denníky

 • Új Szó
 • Sme
 • Šport
 • Nový čas
 • Pravda
 • Hospodárske noviny
 • Denník N

Časopisy

 • Auto-Motor
 • Auto motor a šport
 • Bezpečnosť práce v praxi
 • Bulletin SAK
 • Burda
 • Carissimi
 • Civilná ochrana
 • Családi lap
 • Csallóköz
 • Dunaszerdahelyi Hírnök
 • Előretolt helyőrség
 • Emma
 • Evita
 • Extra Plus
 • Fanny
 • Fórum - Társadalmi Szemle
 • Fraktál
 • Futbalmagazín
 • Historické revue
 • HN magazín
 • Humanita
 • Index
 • Irodalmi Szemle
 • Itlib
 • Jó gazda
 • Kertbarát
 • Kiskegyed
 • Klikk Out
 • Kreatív - Praktická žena
 • Lakáskultúra
 • Levél kedvesemnek
 • Magyar 7
 • Magyar Múzsa
 • Naše svedectvo
 • Nextech
 • Nők lapja
 • Obrana
 • OPUS
 • Pekné bývanie
 • Pekné bývanie v záhrade
 • Plus 7 dní
 • Prágai tükör
 • Praktika
 • Prečo nie?
 • Quark
 • Remény
 • Slovenka
 • Slovenské pohľady
 • Sme ženy
 • Sociální práce
 • Stop
 • Story
 • Szabad Újság
 • Új nő
 • Vasárnap
 • Veterán
 • Záhradkár
 • Život

Časopisy na mládežníckom oddelení

 • Kamarát
 • Stromáčik
 • Tücsök
 • Včielka

Aktuálne obecné periodiká

 • Alistáli értesítő
 • Csiliznyáradi szemle
 • Hírnök : a csallóközcsütörtökiek lapja = Spravodaj : občasník Štvrtočanov
 • Hírmondó  (Gelle Község Önkormányzatának lapja)
 • Hodos a mi falunk = Vydrany naša dedina
 • Jányoki hírnök = Janícky spravodaj
 • Luche napló = Luche spravodaj
 • Nagyabonyi hírnök = Veľkoblahovský spravodajca
 • Noviny Veľkej Paky = Nagypaki újsag
 • Nyékvárkony lapja
 • Pozsonyeperjesi hírnök
 • Šamorín a okolie = Somorja és vidéke
 • Szapi hírnök = Hlásnik obce Sap
 • Vajkai újság = Noviny pre Vojkovčanov

Ostatná regionálna tlač


Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede zbiera, uchováva a spracováva regionálnu tlač všetkého druhu.

Link na zoznam periodík môžete násjť nižšie.

Radi príjmeme do fondu chýbajúce čísla uvedených titulov,
ale aj ostatné periodiká obcí či cirkevných zhromaždení,
školské časopisy,
oznámenia a letáky z kultúrnych či spoločenských podujatí. 

Image
Image
Image
Image
Image
© 2022 Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede