Image

Štatistika

Štatistické vykazovanie (Slovenská národná knižnica):
https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/statistika/statistika-kult-10-01-rocny-vykaz-o-kniznici.html

Štatistika regionálnych a verejných knižníc TTSK (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave):
https://www.kniznicatrnava.sk/sk/pre-kniznice#statistika