Žitnoostrovská knižnica Vás víta!

Navštívte našu knižnicu

v centre Dunajskej Stredy!Otváracia doba:

Oddelenie pre dospelých

Pondelok:     8.00 - 18.00
Utorok:  8.00 - 16.00
Streda:  8.00 - 18.00
Štvrtok:  8.00 - 16.00
Piatok:  8.00 - 18.00
Sobota:  8.00 - 12.00
 

Oddelenie pre deti a mládež

Pondelok:    
8.00 - 17.00
Utorok: 
8.00 - 16.00
Streda: 
8.00 - 17.00
Štvrtok: 
8.00 - 16.00
Piatok: 
8.00 - 17.00
Sobota: 
8.00 - 12.00
Zriaďovateľ

Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Žitnoostrovskej knižnice
v Dunajskej Strede je
Trnavský samosprávny kraj.

Stránky TTSK
Facebook

Facebook

Sme aj na facebooku.
Poznáte našu stránku?
Sledujte nás aj Vy!

Facebook
Knižničný portál

Knižničný portál

Portál ku katalógom
a zbierkam
slovenských knižníc.

Knižničný portál

SOS linky pre deti a rodičov

snp_c.png

V krátkosti
o našej knižnici

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede – od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov mesta i regiónu.

Jej súčasná odborná a výchovná práca vychádza z úloh a činností knižníc, ktoré v našom meste pôsobili už aj pred oboma svetovými vojnami. Boli to knižnice: Spolku katolíckej mládeže a knižnice škôl mesta bohaté na krásnu aj populárno-náučnú literatúru. Počas vojny sa veľká časť týchto kníh zničila a stratila, ale po roku 1946 obecná rada obnovila zničenú knižnicu s cieľom pomôcť v šírení oddychovej kultúry medzi obyvateľstvom. Táto knižnica mala len jedného odborného pracovníka, dnes zamestnáva knižnica 8 odborne vzdelaných knihovníkov.

Videoprechádzka knižnicou

Kancelária riaditeľa

Bibliografické oddelenie

Akvizičné oddelenie

Úsek koordinácie a metodiky

Partneri

Knižnica v číslach

Sme rajom pre všetkých milovníkov a bádateľov Gutenbergovej galaxie. Prinášame Vám niekoľko údajov:

Knižničný fond
0
Druhov periodík
0
Počet čitateľov
0
Výpožičiek ročne
0

Kontakt

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Korzo Bélu Bartóka 788/1
929 01 Dunajská Streda

telefón: 031/552 25 82

e-mail: zkds@kniznicads.sk

Ochrana osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu:
tel.: +421 48 414 67 59
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
Viac TU!