Image

Napísali o nás

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej
(podľa dátumu publikovania)

 

  • SOMOGYI, Katalin. Az olvasócsalogató könyvtár. In Új Szó, 2020, roč. 73, č. 56 (07.03.2020). ISSN 1335-7050

  • RECZAI, Lilla: Márciusban az olvasásé a főszerep. In Magyar7, 2020, roč. 3, 10.03.2020, s. 46-47. ISSN 2585-9129

  • RECZAI, Lilla.  Keresztény Értelmező Szótár. In Magyar7, 2020, roč. 3, 07.07.2020, s. 32-33. ISSN 2585-9129

  • RECZAI, Lilla. Negyvenhárom éve könyvek között. In Magyar7, 2020, roč. 3, 04.08.2020, s. 40-41. ISSN 2585-9129

 

Elektronické ohlasy
(podľa dátumu publikovania, pri dvojjazyčnom vydaní článku je uprednostnené to, ktoré bolo publikované skôr)