Image

Cenník

Ročný členský poplatok
organizácie 7,00 €
dospelí 7,00 €
dôchodcovia, invalidní dôchodcovia 2,00 €
deti do 15 rokov bez úhrady
nad 70 rokov a s preukazom ZŤP bez úhrady
jednorázový vstup 1,- €
   
Cena plastového preukazu
dospelí 1,00 €
deti (v prípade uchovávania v knižnici 0,-€) 0,50 €
Výška náhrady pri strate alebo zničení preukazu
deti do 15 rokov 1,00 €
pre čitateľov nad 15 rokov 2,00 €
Výška náhrady pri poškodení čiarových kódov       0,50 €
Poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu 0,02 € denne
Pri riaditeľskej upomienke sa priráta manipulačný poplatok 3,- €
Medziknižničná výpožičná služba  
za každú kladne vybavenú knihu 3,50 €
 
Elektronické služby  
internet (pre členov a jednorázovom vstupe)   bez úhrady