Image

Szolgáltatások az olvasóknak

A Dunaszerdahelyi  Csallóközi Könyvtár szolgáltatásait a regisztrált  látógatók vehetik igénybe.

Általános szolgáltatások:

 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése
 • ezen dokumentumok helybeni kölcsönzésének biztosítása
 • a kölcsönzési idő meghosszabbításának lehetősége
 • előjegyzés (könyvekre, folyóiratokra).

További szolgáltatások:

 • az igényelt dokumentum bebiztosítása könyvtárközi kölcsönzés igénybevételével
  (Szlovákia és külföldi könyvtárak állományának felhasználásával)
 • telefonos tájékoztatás a régiót érintő bibliográfiai és faktografikus információk vonatkozásában
 • régiónkat érintő kérdésekkel kapcsolatos bibliográfiai adatok összeállítása
 • témafigyelés
 • elektronikus szolgáltatások, fénymásolási lehetőség (kizárólag a könyvtár állományából a szerzői jogok tiszteletbentartása mellett
 • internethozzáférés
 • saját adathordozókról történő nyomtatási lehetőség
 • kültéri bibliobox a kölcsönzött könyvek visszavételére (ajándékkönyvek bedobása tilos!).

Tájékoztatás:

 • személyes és telefonos tájékoztatás a rendelkezésünkre álló forrásanyagokból
 • sajtószemle
 • témafigyelés, irodalomkutatás, bibliográfiák, adattárak készítése, A régió személyiségeinek kalendáriuma
 • Bibliografia Hungarica azaz a Szlovákiában kiadott magyar nyelvű sajtó magyarságot érintő cikkeinek feldolgozása a Szlovák Nemzeti Bibliográfia magyar szekciója részére
 • a könyvtári tevékenységgel kapcsolatos felvilágosítás
 • könyvtári exkurziók, könyvtárismeret
 • számítástechnikai előadások, rendkívüli tanítási órák a könyvtárban
 • szakmai segítség, tanácsadás szakdolgozatok, évfolyammunkák stb. készítéséhez
 • 3D nyomda bemutató.
© 2022 Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár