Image

Információs nevelés (IV) a könyvtárban

A könyvtárosi IMN eredetileg a könyvek, a könyvtár, a könyvállomány elrendezése, kölcsönzési rend, források böngészése megismerésén alapult.

Az utóbbi években azonban kiterjedt olyan ismeretek közvetítésére is, mint a digitális és elektronikus források megismerése és használata, dezinformációk felismerése, az internet biztonságos használata, az egyedül tanulás módszereinek elsajátítása, források idézése és a plágiumok.

Az IMN fontos része a médiatudatosság és digitális írástudás. Ezek a fogalmak átfedik és kiegészítik egymást.

Az információs műveltség a saját információs szükségletek megismerését, az információk kikeresését, kiértékelését és rendszerezését, továbbá a hatásos információk alkotását, használatát és továbbadását foglalja magába.

Az információs műveltség segít elsajátítani és megérteni:

 • az információk szükségességét (mikor és miért van szükségünk az információkra),
 • hol találhatók az elérhető források,
 • milyen módszerekkel keressük az információkat,
 • az információk kiértékelésének szükségességét
 • hogyan dolgozzuk fel és használjuk ki a keresés eredményeit (kulcsszavak, ismertetések, kivonatok, jegyzetek készítése)
 • az információk felelős felhasználását és etikáját (szóbeli, írásos, grafikus prezentáció, közzététel, és a hozzá tartozó gazdasági, jogi és kulturális összefüggések megértése).

A médiatudatosság (médiaműveltség, médiaismeret, médiaértés, média-írástudás, média képességek) a hagyományos és digitális sajtótermékekkel összefüggő ismeretek, készségek, állásfoglalások elsajátítását jelenti, melyhez hozzátartozik:

 • a sajtó logikájának megismerése (hogyan készülnek a hírek, hogyan működik a sajtó),
 • a sajtótermékek analízise (hír, reklám, bejegyzés egy közösségi hálózaton), a talált információk értéki súlya és hihetősége,
 • az internet biztonságos használata – a személyi adatokkal való visszaélés megelőzése, az internetes zaklatás elleni védekezés,

a médiák szerepe a társadalmi életben.

 

3 és 6 év közötti gyerekeknek segítenünk kell az információk megértésében, rendszerezésében és besorolásában. Ezek a gyerekek a valóságot erősen érzelmi alapon értelmezik (pozitív és negatív érzelmek spontán megnyilvánulása, érzelmesség), erős a fantáziájuk és a képzelőerejük (túlzások, ellentétek keresése). Az emlékezetük képi és szemléltetéses alapú (tevékenységhez vagy példához kapcsolható).

Az IMN céljai az óvodások számára:

A gyerekek

 • sajátítsák el a könyvvel és a könyvtárral összefüggő kifejezéseket,
 • rögzítsék a könyv használatával összefüggő higiéniai szokásokat,
 • ismerjék meg a könyvtárat (ill. ifjúsági részleget) és azt, hogyan válhatnak olvasóvá,
 • tudják megkülönböztetni az egyes szövegformákat (mese, vers),
 • szemléltetők segítségével, saját szavakkal újra tudják mesélni, mit tudtak meg a könyvtárban és a könyvtárról.

 

Bevezető óra az óvodások számára (látogatás a könyvtárban):
Cél:
1. A gyerekeket megismertetjük a következő kifejezésekkel:
- könyv (hogyan jön létre. hogyan jut el a könyvtárba és az olvasóhoz) és papír
- szerző-író, illusztrátor
- könyvesbolt
- saját (házi-) könyvtár
- könyvtár
- könyvjelző
- olvasói jegy

 1. A könyvekkel való bánásmód (higiéniai szokások)
 2. Hogyan válhatnak olvasóvá

Időtartalom: 30 perc + 15 perc könyvjelző rajzolás/festés
Módszerek: szemléltetés, elbeszélés, kérdések feltevése a figyelem megtartására
Eszközök: gyerekkönyv-kiállítás, széttépett (avagy másképpen rongált) könyv, könyvjelző, olvasói jegy, színes papír és ceruzák, (vetítő+vászon), ill. baba/bábu – mint egy kabalafigura, amelyen keresztül a szemléltetést levezethetjük

2. könyvtári óra az óvodásoknak

Cél:

 1. Megismételjük a múltkori látogatáson tanult dolgokat
 2. A gyerekekkel megismertetjük a gyerek/ifjúsági részleget (sarkot, polcokat)
 3. Mi az a leporelló
 4. Megmutatjuk, elmagyarázzuk nekik, mi a különbség az egyes szövegtípusok között (próza és költészet – konkrétan a mese és a vers)
 5. Megmutatjuk a könyvek helyes elhelyezését
 6. Mi szerint találják meg a könyvet a polcokon (kép-, színjelzések, megkülönböztetők)
 7. Praktikus rész – játszunk „könyvtárosdit”

Időtartalom: 30 perc + 15 perc játék

Eszközök: gyerekkönyv-kiállítás – leporelló, mesekönyv, verseskötet, széttépett (avagy másképpen rongált) könyv, könyvjelző, olvasói jegy, (vetítő+vászon)

 

Az első osztályosok egyre jobban meg tudják különböztetni a valóságot és a képzeletet, a memória szemléletes és képi (a logikus emlékképzés még mindig korlátozott), fokozatosan megjelenik az absztrakt gondolkodás.

Az IMN céljai az AI első osztálya számára:

A gyerekek rögzítsék a könyv és könyvtár fogalmakat.
Rögzítsék a könyvekkel való helyes bánásmódot.

Tudjanak eligazodni a könyvtárban és a könyvállományban.

Tudják megkülönböztetni a szövegtípusokat (mese, vers, ismeretterjesztő, elbeszélő irodalom).

Különböztessék meg a hordozókat (írott, képi, hang-, audiovizuális)

Értsék meg az elhangzott szöveget, és illusztrációk alapján el tudják ismételni.

Bevezető óra az AI első osztályos diákjai számára (látogatás a könyvtárban):

Cél:

 1. Elismételjük velük a könyvtár, könyv, író-szerző, illusztrátor fogalmakat
 2. Megismertetjük velük az információs forrás alap adatait (szerző, cím, illusztrátor), a könyvek helyes leemelését és visszarakását.
 3. Elmagyarázzuk, mi az a folyóirat és miben különbözik egy könyvtől.
 4. Megismertetjük velük az irodalmi műfajokat (mese, vers, ismeretterjesztő, elbeszélő irodalom).
 5. Megmutatjuk nekik, hogyan válhatnak a könyvtár olvasóivá/felhasználóivá.
 6. Megtanítjuk őket meghallgatni és felfogni egy elbeszélt vagy olvasott szöveget, hogy később illusztrációk alapján el tudják ismételni azt.

Időtartalom: 30 perc + 15 perc közös olvasásra és a szöveg átismételésére

Módszerek: szemléltetés, olvasás és elbeszélés, kérdések feltevése a figyelem megtartására

Eszközök: kiállítás (mesék, versek, gyermekenciklopédiák, kalandregények, folyóiratok), megrongált könyv, könyvjelző, olvasói jegy

2. könyvtári óra az AI első osztályos diákjai számára:

Cél:

 1. Elismételjük a múltkor megtanult dolgokat

- mi a fontos egy könyv azonosításakor
- hogyan (nem) bánunk a könyvvel
- hogyan kölcsönözzük ki a könyveket
- mi az a folyóirat
- mi a különbség mese és vers között
- mi a különbség ismeretterjesztő és elbeszélő irodalom közt

 1. Megismertetjük velük a többi információhordozót – kép (fotó), hang-, audiovizuális (praktikus gyakorlat: kövessük és vessük össze egy mese leírt szövegét, felvett hanganyagát és filmes feldolgozását).
 2. Beszélgetünk a gyerekekkel, mint olvasnak otthon, ill. mit csinálnak otthon (mit néznek a TV-ben, mit hallgatnak stb.).

Időtartalom: 20 perc + 25 perc praktikus gyakorlat

Módszerek: szemléltetés, olvasás és elbeszélés, kérdések feltevése a figyelem megtartására

Eszközök: gyerekkönyv-kiállítás, hanglemez, film, megrongált könyv, könyvjelző, olvasói jegy.

 

 

Szlovák Pedagógiai Könyvtár weboldalán található programok forgatókönyvei:
http://spgk.sk/?Informacna-vychova
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2015/Metodicke_opory_k_lekciam_informacneho_vzdelavania.pdf
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2021/Podujatia_na_podporu_a_rozvoj_citatelskej_gramotnosti_2021.pdf
http://www.spgk.sk/?podujatia-na-rozvoj-citatelskej-gramotnosti

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadványa:
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/Egy%C3%BCtt+az+olvas%C3%B3v%C3%A1%20nevel%C3%A9s%C3%A9rt/9dba9039-ccd4-4907-a03a-e7f6f4b264bd?fbclid=IwAR2_6LYneHH7q0EWCYfeM31Fcry30njdSvibjMJVKDZuLTM-28FnzLLTysU

Az ebben leírt programok: http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes


További weboldalak kiadványokkal, mintaprogramokkal (szlovák, cseh, magyar):

https://www.kniznicatrnava.sk/storage/documents/zbor_gramotnost_publ.pdf

https://www.yumpu.com/xx/document/read/16013919/moznosti-a-strategie-rozvijania-predcitatelskej-gramotnosti-v-

https://www.kjm.cz/data/dokumenty/NSK/6b_Informacni_vzdelavani.pdf

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/PED_ig_Pedagogicke-pristupy.pdf

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/1734918/file/Inform%C3%A1ci%C3%B3%20-%20M%C3%A9dia(tudatoss%C3%A1g)%20-%20M%C5%B1velts%C3%A9g%20egyben_Internetre%20PDF.pdf

https://midas.uniba.sk/

https://medialnavychova.sk/

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

https://www.researchgate.net/publication/330764880_A_sokarcu_informacios_muveltseg_nehany_uj_arca

https://www.researchgate.net/publication/329594386_A_kritikai_informacios_muveltseg_pedagogiai_utjai

https://digitalisgyermekvedelem.hu/itu-cop

https://www.saferinternet.hu/?fbclid=IwAR38u6ZRW4_HkaOYYenG_T0K-tmYAscyatJzaXs5Dx0Yao7lkzO3u4Xwtws

 Materiál k informačnej výchove si môžete stiahnuť tu (formát docx).

© 2022 Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár