Image

Személyes adatok védelme

A könyvtár kötelezi magát a személyi adatvédelemről szóló (GDPR) 18/2018. sz. törvény betartására. A könyvtár a személyi adatokat csak az érintett személy (felhasználó vagy annak jogi képviselője) beleegyezése után tartja nyilván a könyvtárakról szóló 126/2015. sz. törvény által megszabott terjedelemben.
A belegyezés elutasítása esetében, az érintett személy nem jogosult felhasználóvá válni.

A könyvtár a következő terjedelemben tartja nyilván a személyi adatokat: végzettség, vezeték- és személynév, születési dátum, állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely, személyi igazolvány száma.
Nem kötelező, (elérhatőségi) adatok: kézbesítési cím, email, telefonszám…
Felhasználói adatok: olvasójegy nyilvántartási száma, kölcsönzések, előző kölcsönzések iktatása, foglalások és figyelmeztetések áttekintése, …
További adatok: egészségkárosodást igazoló kártja (ZŤP/ŤZP) bejegyzése

Felelős személy elérhetősége:
tel.: +421 48 414 67 59
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
További tájékoztatás ITT!

A társadalomellenes tevékenység bejelentőinek védelme

A Nagyszombat Megye által fenntartott intézmények megbízott személye, amelyek dolgozóik száma nem éri el az 50-et, az Önkormányzaton működő Ellenőri Hivatal.

HLAVNÝ KONTROLÓR

Úrad TTSK
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava

pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

További információ:

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

A törvény magyar nyelven:
https://torvenytar.sk/zakon-885

© 2022 Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár