Osobnosti mesiaca - A hónap személyiségei

Abazovič, Jusuf

(1922 Tetov, Macedónia – 1987 Šamorín)

95. výročie narodenia

Zmrzlinár, cukrár

V r. 1938 sa presťahoval do Brna, kde zažil aj začiatok protektorátu. V r. 1940 sa presťahoval do Bánoviec nad Bebravou, následne do Pezinka, kde sa vyučil za cukrára, a v r. 1944 zložil tovarišské skúšky. Po dvoch rokoch otvoril svoju prvú cukráreň na Drevenej ulici v Bratislave. 29. mája 1947 po získaní živnostenského listu začínal s výrobou zmrzliny v Šamoríne, v časti Mestský majer – Majorok, neskôr pri bývalej meštianskej škole a nakoniec na Pomlejskej ulici. Od tej doby až po svoju smrť sa venoval výrobe a predaju zmrzliny, ktorá pokračuje jeho následníkmi bez prerušenia už 67 rokov až dodnes.

                                                                                                                      1                         

 

Adler, Dávid

(1812 Dunajská Streda – 11. 5. 1884 Bratislava)

205. výročie narodenia

Medailér

Absolvoval evanjelické lýceum v Bratislave, v r. 1838-1840 bol štipendistom Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Mal dielňu v Bratislave. Spočiatku vytváral drobnú plastiku, od r. 1849 sa zaoberal medailérstvom. Pracoval s kovom, oceľou, drevom a drahokamami. Známy je jeho drevený reliéf – prísaha Andreasa Hofera na hore Isel, kríž zo slonoviny, vlastná busta z dreva, oválny autoportrét z ónyxu vo forme prsteňa a iné.

                                                                                                                      2

Karika, Anton MUDr.

(16. 4. 1827 Opatovský Sokolec – 1902 Győrszentmárton, Maďarsko)

115. výročie úmrtia

Lekár

Študoval na gymnáziu v Nagykőrösi a v Pápe (Maďarsko), medicínu na Lekárskej fakulte v Pešti (Maďarsko). V r. 1855 sa stal doktorom medicíny. Praktikant, neskôr obvodný lekár v Győri (Maďarsko). V r. 1881 odborný lekár pľúcnych chorôb v Budapešti (Maďarsko), od r. 1895 v Győrszentmártone (Maďarsko). Usiloval sa o rozvoj zdravotníckej osvety, v r. 1867 vydal výzvu na jej inštitucionalizáciu. Odbornými a popularizačnými článkami prispieval do časopisov a zborníkov, i do miestnych novín. V r. 1879 redigoval v Győri noviny Lapok, v r. 1890 Hazánk.                                                                                        

                                                                                                                      3

 Mérey, Michal                                                                                                         

(okolo 1652 Zalaegerszeg, Maďarsko – 10. 11. 1729 Trnava)

365. výročie narodenia

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár

Teológiu študoval ako chovanec Pázmanea vo Viedni (Rakúsko), 1674 vysvätený za kňaza. Farár v Čiernom Brode, v Číčove, v Hédervári (Maďarsko), v Zlatých Klasoch-Rasticiach, v Ostrihome (Maďarsko), v Nových Zámkoch. V r. 1693 opát v Szekszárde (Maďarsko), 1689 ostrihomský kanonik, 1712 prepošt svätojurského poľa, 1713 titulárny biskup v Trnave. Jeden z mála predstaviteľov katolíckej hierarchie, ktorí sa pridali k povstaniu uhorskej šľachty vedenému Františkom II. Rákóczym. Cisárskym vojskom zajatý, internovaný v Banskej Štiavnici a vo Viedni, po uzavretí satumarského mieru 1711 prepustený. Do maďarčiny preložil prácu o Jánovi Nepomuckom. R. 1696 nechal v Szekszárde prestavať opátsku rezidenciu, väčšie sumy venoval v testamente cirkevným inštitúciám.

                                                                                                                      4                                                                                                                   

Omer, Hana Aliza

(1947 Dunajská Streda -,)

70. výročie narodenia

Výtvarníčka

Základnú školu navštevovala v rodnom meste. Do r. 1966 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V r. 1967 emigrovala do Izraela. Na Akadémii Becalel v Jeruzaleme študovala grafický dizajn. Pracovala ako knižná ilustrátorka. V r. 1983 sa stala členkou umeleckej dediny Ein Hod na hore Karmel. Tam sa venovala kresbe a štúdiu ľudského tela a jeho energetickej štruktúry. Inšpiráciou pre ňu bola prax cvičiteľky hatha jogy. V r. 1999 sa presťahovala do Jeruzalema.

                                                                                                                      5                                                                                                                   

Samarjai Máté, János

(21. 2. 1585 Hlohovec – 1652 ?)

365. výročie úmrtia

Náboženský spisovateľ

Študoval v Hlohovci a v Trnave na protestantskej škole. V r. 1611 - 1618 pôsobil ako farár vo Veľkom Mederi, od r. 1622 v Šamoríne ako superintendant kalvínskej cirkevnej oblasti.                   

                                                                                                                      6

                                                                                                          

Szini Sebő, Alajos

tiež Sebő, Alajos Szini

(? Čilizská Radvaň – 1882 Győr, Maďarsko)

135. výročie úmrtia

Zemepán, šľachtic

Študoval na vojenskej akadémii (Ludovika) v Budapešti (Maďarsko). Stal sa gardovým kapitánom cisára Jozefa Františka. V r. 1848 bojoval pod vedením Kossutha. Po revolúcii bol väzňom v Olomouci. Zomrel v Győri.

                                                                                                                      7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Január

 

1. 1.

Hulkó, Gabriel, prof., Ing., CSc.

(1. 1. 1947 Hurbanovo -,)

70. výročie narodenia

Kybernetik, vysokoškolský profesor

Bol jedným z prvých absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po ukončení štúdia v r. 1970 nastúpil na Katedru automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky. V r. 1992 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v r. 1994 bol menovaný profesorom v odbore Prístrojová, informačná a automatizačná technika. Je členom predsedníctva Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri Slovenskej akadémii vied, podpredsedom doktorskej komisie pre oblasť Automatizácia a riadenie, členom SIAM

Activity Group on Control and Systems Theory, predsedom kuratória Kolégia Hansa Selyeho, podpredsedom Klubu maďarských profesorov na Slovensku. Býva v Dunajskej Strede.

Ocenenia:

1999 Plaketa Slovenskej technickej univerzity Bratislava

2002 Veterrima Academia Studiorum Montanistica, Schemniciensis 1762

2002 Medaila Českej vysokej univerzity technickej Praha

2003 Cena Aniána Jedlika

2004 Zlatá medaila Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity

2005 Pamätná medaila VŠB - Technická univerzita Ostrava

                                                                                                                      8

 5. 1.

Macho, Ivan

(5. 1. 1926 Dunajská Streda – 4. 9. 1992 Bratislava)

25. výročie úmrtia

Herec

Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval odborný divadelný kurz v Bratislave. Od r. 1953 bol členom činohry Slovenského národného divadla. Od r. 1957 pôsobil v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.

                                                                                                                      9                                                                                                                   

6.1.

Gábrišková, Júlia

(6. 1. 1942 Vojka nad Dunajom -,)

75. výročie narodenia

Majsterka umeleckej výroby

Vyrába bábiky zo šúpolia . Bola to najprv bábika s vedrom, hrabľami, a motykou. V r. 1986 začala spolupracovať s ÚĽUV-om. Osvojila si výrobu menších i väčších mužských a ženských postáv, stojacích i sediacich. Z jej dielne dnes vychádza vyše 30 postavičiek, vyjadrujúcich rôzne remeslá z dedinského života. V súčasnosti reprezentuje ÚĽUV na rôznych podujatiach doma i v zahraničí. Pracuje s mládežou a pedagógmi. Žije v Dunajskej Strede.

Ocenenia:

2006 Majsterka umeleckej výroby

2010 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja
                                                                                                                      10                                                                                                                 

9. 1.

Dusza, István

(12. 4. 1951 Gemerská Hôrka – 9. 1. 2002 Šamorín)

15. výročie úmrtia

Publicista, literárny kritik, redaktor

Študoval v Gemerskej Hôrke, v Košiciach, kde zmaturoval v r. 1970. V r. 1974 - 1980 študoval externe v Budapešti na Univerzite Lóránda Eötvösa, kde ukončil knihovníctvo. V r. 1976 - 1981 bol redaktorom časopisu Nő, od r. 1981 v denníku Új Szó.

Ocenenia:

2001 Cenu za otvorenú Európu

                                                                                                                      11

                                                                                                                     

10.  l.

Amade, Tadeáš

(10. 1. 1782 Bratislava – 17. 5. 1845 Viedeň, Rakúsko)

235. výročie narodenia

Klavirista, hudobný skladateľ

Príslušník šľachtického rodu s predikátom z Vrakúne, barón. Po štúdiách hospodáril na rodinných majetkoch, v r. 1809 - 1811 kapitán bratislavského jazdeckého pluku, od r. 1831 cisársky dvorný hudobný gróf, v r. 1838 skutočný tajný radca. Od mladosti sa zaoberal hudbou. Popredný pianista, známy najmä klavírnymi improvizáciami, autor klavírnych a komorných skladieb. Učiteľ a mecén Františka Liszta a Franza Masrschnera, vydal zbierku piesní svojho starého otca Ladislava Amadeho.

                                                                                                                      12                                                                                                                                                                                                                                         

18. 1.

Farkas, Jenő

(18. 1. 1922 Senec – 18. 9. 1979 Dolný Bar)

95. výročie narodenia

Farár, básnik, prekladateľ

Strednú školu absolvoval v Bratislave a teológiu študoval v Ostrihome. Ako farár pôsobil v Bratislave, v Číčove, vo Veľkom Mederi a v Dolnom Bare. Písal lyrické a meditatívne básne. Prekladal diela slovenských autorov.

                                                                                                                      13                                                                                                                                                                                                                                             

21. 1.

Marczell, Ákos

(17. 3. 1813 Dvorníky na Ostrove – 21. 1. 1892 Kamenný Most)

125. výročie úmrtia

Farár, náboženský spisovateľ

Študoval v  Dunajskej Strede, v Svätom Jure a v Mosonmagyaróvári (Maďarsko), teológiu od r. 1833 v Trnave. Po vysvätení v r. 1837 slúžil v Pobedime, v Tomášikove, v Novom Meste nad Váhom, od r. 1847 bol farárom vo Vyčápe. Počas revolúcie v r. 1848 - 1849 pôsobil ako vojenský kaplán, začo bol odsúdený na tri roky väzenia v Olomouci. Po odpykaní trestu

študoval medicínu, neskôr pôsobil v Ostrihome. Od r. 1859 až do smrti pôsobil v Kamennom Moste.

                                                                                                                      14                                                                                                                 

24. 1.

Ambrus, Csaba

(24. 1. 1967 Dunajská Streda -, )

50. výročie narodenia

Architekt

Základnú školu vychodil v Rohovciach. V r. 1985 zmaturoval v Šamoríne, v r. 1990 ukončil fakultu architektúry v Bratislave. Dlhodobo spolupracoval s viedenskou kanceláriou architekta Poppera. V r. 1995 bol spoluzakladateľom architektonicko-projekčnej spoločnosti ADIF v Bratislave. Je projektantom viacerých úspešných projektov v Bratislave, Košiciach a vo svojom regióne. V r. 1998 otvoril samostatnú prevádzku spoločnosti ADIF v Dunajskej Strede.

                                                                                                                      15

 

 

Héger, Karol

(24. 1. 1932 Pribeta -,)

85. výročie narodenia

Kultúrno-osvetový pracovník

Štúdium na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne kvôli 2. svetovej vojne nedokončil. Ako 16 ročný pracoval na stavbe. V r. 1950 sa stal pracovníkom Ústredného výboru Csemadoku v Bratislave. Bol tajomníkom Okresného výboru Csemadoku v Komárne, v Nitre, a v Rimavskej Sobote. Neskôr pracoval na Ústrednom výbore Csemadoku v Bratislave. V r. 1973 - 1994 riaditeľ Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede.  V týchto rokoch sa zrodili kvalitné podujatia, ako je napr. Duna Menti Tavasz - Podunajská jar - festival detských divadelných a bábkových súborov, Žitnoostrovské kultúrne dni, súťaž a výstava Plody Žitného ostrova. Organizovali sa výtvarné tábory, zriadili Astronomické oddelenie, Klub výtvarníkov a fotografov a i.

Vyznamenania:

1971, 1980 Zaslúžilý pracovník kultúry

2012 Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja

2012, 2016 Cena primátora mesta Dunajská Streda

                                                                                                                      16                                                                                                                 

30. 1.

Győry, Attila

(30. 1. 1967 Dunajská Streda -,)

50. výročie narodenia

Spisovateľ, podnikateľ

Predstaviteľ rebelantskej prózy punkovej subkultúry. Študoval v Dunajskej Strede a zmaturoval na Strednej priemyselnej škole v Komárne. Vyučil sa za lodného kormidelníka, neskôr pôsobil ako lodný kapitán. Pracoval vo vydavateľstve Kalligram. V r. 1998 si založil Családi Könyvklub (Rodinný knižný klub),  ktorý sa stal jedným najvýznamnejším dobierkovým knižným obchodom na Slovensku. Je majiteľom firmy Aquarius, ktorá sa zaoberá aj vydávaním kníh.

Ocenenia:

1994 Cena časopisu Irodalmi Szemle

1998 Literárna cena

2003 Literárna cena

                                                                                                                      17                                                                                                                 

Február

 

12. 2

Mészáros, Károly

(12. 12. 1941 Horný Bar – 12. 2. 2002 Dunajská Streda)

15. výročie úmrtia

Spisovateľ, publicista

Študoval v Šamoríne a v Nitre. Bol učiteľom, úradníkom a od r. 1970 redaktorom okresných novín Csallóköz-Žitný ostrov. Písal básne aj novely.

                                                                                                                      18

                                                                                                                                                                                                                                   

Halmi, Béla ThDR.

(12. 2. 1887 Hódmezővásárhely, Maďarsko – 20. 12. 1930 Šamorín)

130. výročie narodenia

Farár

Základnú a strednú školu absolvoval v Hódmezővásárhelyi (Maďarsko), právo študoval v Budapešti (Maďarsko). V Bratislave študoval teológiu, kde získal diplom. Od r. 1912 bol farárom v Šamoríne, kde aj zomrel.  

                                                                                                                      19

                                                                                                                       

23. 2.

Bögi, Alexander

(23. 2. 1952 Dunajská Streda -, )

65. výročie narodenia

Ultramaratónec

V Martine boxoval v extra lige, neskôr získal licenciu asistenta trénera v boxe a licenciu trénera v orientačnom behu. V súčasnosti ultramaratónec, svetový rekordér v šesťdňovom ultramaratóne v kategórii 60 - 64ročných bežcov 706,5 km (Balatonfüred 2012, 2015). V rokoch 2010, 5011, a 2012 úspešne absolvoval preteky Sparthatlon. (245,3 km). Je držiteľom 30 rekordov.

Ocenenia:

2012, 2016 Cena primátora Dunajskej Stredy

                                                                                                                      20                               

Ráchela, Jozef  Ing.

(23. 2. 1952 Tomášov -,)

65. výročie narodenia

Tréner šachistov

Základnú školu a strednú školu absolvoval v Dunajskej Strede. Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave,  diplom získal v r. 1978. V Slovnafte pracoval ako elektroúdržbár. V r. 1981 - 1989 pracoval v závode Mäsospol v Dunajskej Strede. Od r. 1990 riaditeľ závodu Elektrosvit vo Vrakúni. Šachom sa zaoberá od r. 1968. V r. 1974 - 1978 súťažil v Československej 1. lige za Bratislavu. Od r. 1970 pôsobí aj ako tréner detí v Dunajskej Strede. Najúspešnejší mládežnícky tréner na Slovensku: vychoval majstra Európy v rapid šachu, prvého majstra Európskej únie zo Slovenska, nespočetné množstvo majstrov Slovenska a medailistov v mládežníckych kategóriach, jeho zverenci vyhrali sedemkrát za sebou finále dorasteneckej ligy 4-členných družstiev do 18 rokov, dvakrát majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev dospelých. Je členom Výkonného výboru a Rady Slovenského šachového zväzu.

Vyznamenania:

2008, 2012 Pamätná medaila predsedu TTSK

                                                                                                                      21                                                                                                                 

25. 2.

Bugár, Gáspár

(25. 2. 1932 Jahodná – 3. 4. 2008 Komárno)

85. výročie narodenia

Herec

Základnú školu navštevoval v rodnej obci. V r. 1952 - 1959 herec v Bratislave v maďarskej sekcii Štátneho dedinského divadla. Od roku 1959 až do dôchodku  bol členom Maďarského oblastného divadla v Komárne.                                                                   22

                                                                                                                                                                                                                                   

26. 2.

Bartal, Iván

(26. 2. 1892 Lúč na Ostrove - Malá Lúč - 3. 8. 1977 Budapešť)

125. výročie narodenia

Politik, veľkostatkár

Študoval na gymnáziu v Bratislave, na Hospodárskej akadémii v Keszthelyi (Maďarsko) a zároveň na Právnickej akadémii v Bratislave. Hospodáril na rodinnom veľkostatku. V medzivojnovom období jeden z vedúcich predstaviteľov Maďarskej národnej strany, potom Maďarskej zjednotenej strany. Po Viedenskej arbitráži v r. 1938 až do odchodu do dôchodku v júli 1939 komárňanský župan. V roku 1944 zachraňoval Židov od deportácie. Po vojne žil ako ôchodca v Győri.

 

                                                                                                                      23

                                                                                                                     

Marec

 2. 3.

Szikora, Juraj

(2. 3. 1947 Tvrdošovce – 12. 12. 2005 Bratislava)

Futbalista, tréner

70. výročie narodenia

Hráč Spartaku Komárno, Červenej hviezdy Bratislava, Internacionálu Slovnaft Bratislava, Vagónky Poprad, DAC Dunajská Streda a Slovanu Viedeň. V lige odohral 200 stretnutí, v ktorých strelil 56 gólov. Dres Československej reprezentácie obliekol 21 krát a strelil v ňom 2 góly. V r. 1966, 1967 a 1968 bol zaradený medzi najlepších futbalistov Československa. Ako tréner pôsobil v Lokomotíve Košice, Nitre, Senci, Rimavskej Sobote, Martine, Nových Zámkoch, Trenčíne, ŠKP Devíne a Dunajskej Strede                                                   

                                                                                                                      24

7. 3.

Rajzák, Kinga

(7. 3. 1987 Dunajská Streda -,)

30. výročie narodenia

Topmodelka

Základnú školu navštevovala v rodnom meste, strednú školu v Győri. Ako šestnásťročnú ju objavila agentúra Exit Model Management. Predvádza na módnych prehliadkach v Miláne, v Paríži, New Yorku, Londýne. Fotí pre najprestížnejšie svetové časopisy. Bola tvárou kampaní na značky Burberry, Kenzo, Dolce & Gabbana, GAP. V r. 2009 bola jedenástou najúspešnejšou modelkou sveta. Pôsobila v New Yorku,  v súčasnosti žije v Londýne. Na Goldsmiths University of London študovala sociológiu a politológiu.

                                                                                                                      25                                                                                                                 

8. 3.

Pavlík, Rudolf

(8. 3. 1957 Cerová -,)

60. výročie narodenia

Futbalista

Mládežnícky reprezentant už ako 18-ročný prestúpil zo Senice do Zbrojovky Brno. Vojnu si odkrútil v Dukle Praha. Najlepšie roky strávil v Dunajskej Strede. V seniorskej reprezentácii odohral jedno stretnutie v Oslo proti domácemu Nórsku a prispel k víťazstvu 3:2.

                                                                                                                      26

9. 3.

Edényi, Márton

tiež Kondvicska, Márton

(1819 Bánhida, Maďarsko – 9. 3. 1877 Bajta, Maďarsko)

140. výročie úmrtia

Farár

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. Vysvätili ho v r. 1844, potom bol kaplánom v Trhovej Hradskej neskôr v Dunajskej Strede. V r. 1848 - 1872 slúžil v Dolnom Štále.

                                                                                                                      27                                                                                                                                                                                                                                     

10. 3

Szabó, László Z.

pozri tiež Z. Szabó, László

(10. 3. 1927 Šamorín – 1992 Győr, Maďarsko)

90. výročie narodenia

Pedagóg, knihovník

Základnú školu vychodil v Šamoríne, gymnázium absolvoval v Dunajskej Strede, zmaturoval v Komárne. Diplom stredoškolského učiteľa získal v Budapešti (Maďarsko). Učil v Tate (Maďarsko).  V r. 1958 - 1959 bol  knihovníkom v Župnej knižnici Károlya Kisfaludyho v Győri (Maďarsko). V r. 1959 - 1987 učiteľ na Gymnáziu Ferenca Kazinczyho, popritom bol dramaturgom  Kisfaludyho divadla.

Vyznamenania:

1970 Cena Ferenca Kazinczyho

1971 Cena Miklósa Radnótiho

1974 Vynikajúci pedagóg

1979 Mládežnícka cena

1986 Cena Jánosa Apáczai Csereho

1993 Pro urbe

                                                                                                                      28                                                                                                                                                                                             

19. 3.

Vámbéry, Ármin

tiež Wamberger, Hermann

       Vamberger, Hermann

(19. 3. 1832 Dunajská Streda – 15. 9. 1913 Budapešť, Maďarsko)

185. výročie narodenia

Orientalista, spisovateľ, cestovateľ, vysokoškolský učiteľ

Krajčírsky učeň a pomocník krčmára v Nyéku, potom študoval na gymnáziu vo Svätom Jure, od r. 1846 na gymnáziu v Bratislave, neskôr pokračoval v štúdiách v Pešti (Maďarsko). R. 1850-1857 vychovávateľ a domáci učiteľ vo viacerých šľachtických rodinách v Pešti. V r. 1857-1863 podnikol výskumnú cestu na Blízky Východ, po r. 1863 cestu po Prednej a Strednej Ázii. Tu študoval semitské jazyky, geografické, etnografické a kultúrne osobitosti, taktiež sa zameral na Maďarom príbuzné národy. Začas poradca anglickej kráľovnej Viktórie pre otázky Východu. Od r. 1860 bol členom Maďarskej akadémie vied. V r. 1865-1905 vysokoškolský učiteľ orientálnych jazykov na univerzite v Budapešti, kde žil od r. 1905 na dôchodku.                                                                                                        29                                          

 

Apríl

 

4. 4.

Katona, Móric JUDr.

(5. 5. 1845 Michal na Ostrove – 4. 4. 1927 Budapešť, Maďarsko)

90. výročie úmrtia

Právnik, vysokoškolský učiteľ

Študoval na gymnáziu v Bratislave a v Šoprone (Maďarsko), právo na univerzite v Pešti (Maďarsko) a vo Viedni (Rakúsko). Od r. 1872 bol učiteľom na Právnickej akadémii v Sibiu (Rumunsko), v r. 1874 v Győri (Maďarsko), neskôr v Košiciach a v Bratislave, od r. 1903 na Právnickej fakulte v Budapešti (Maďarsko). Od r. 1915 bol na dôchodku. Prednášal uhorské súkromné a trestné a rakúske občianske právo. Bol spoluzakladateľom a prvým predsedom Kazincyzho kruhu, redaktorom novín Győri Közlöny.

                                                                                                                      30                                                                                                                 

8. 4.

Amade, Anton

(1676 Gabčíkovo – 8. 4. 1737 Horný Bar)

280. výročie úmrtia

Básnik

Barón z Vrakúňa, rytier Rádu zlatých ostrohov. Bol otcom Ladislava Amadea. Žil na Žitnom ostrove a básnil. Jeho básne našli v rukopise v Dolnom Kubíne. Zachoval sa len jeden zošit jeho básní, 8 náboženských nápevov a rozjímavé básne.

                                                                                                                      31                                                                                                                 

14. 4.

Keszeli, Ferenc

(14. 4. 1947 Bratislava - , )

70. výročie narodenia

Básnik, spisovateľ, publicista

Detstvo prežil v Kráľovej nad Váhom, gymnázium absolvoval v Galante a v Bratislave. Najprv bol robotníkom, od r. 1964 redaktorom galantských novín Győzelmes Út, od r. 1965 v časopise Hét, v r. 1968 - 1976 reportér časopisu Új Ifjúság, potom zase v časopise  Hét. Od r. 1990 redaktorom Nap, od r. 1992 spolupracovník Maďarskej tlačovej agentúry. Žije v Šamoríne.

                                                                                                                      32                                                                                                                 

16. 4.

Házi, Jenő

(16. 4. 1892 Trhová Hradská – 10. 2. 1986 Sopron, Maďarsko)

125. výročie narodenia

Archivár

Maturoval na katolíckom gymnáziu v Bratislave. V r. 1914 získal diplom učiteľa dejepisu – zemepisu v Budapešti (Maďarsko). Dizertačnú prácu písal o stredovekých dejinách hradu Detrekő (Maďarsko). V r. 1917 ho vymenovali za hlavného archivára v Šoproni (Maďarsko), ale kvôli vojenskej službe nastúpil až v r. 1918. Bojoval na ruskom a rumunskom fronte. Za statočnosť ho vyznamenali, a po zranení v r. 1918 ho odzbrojili. Pracoval v Mestskom archívu v Šoproni. Zaoberal sa históriou mesta. V r. 1938 ho zvolili za člena korešpondenta Maďarskej akadémie vied. Bol redaktorom novín Soproni Szemle. V r. 1944 ho zadržalo Gestapo. V r. 1946 protestoval proti deportácii nemeckých občanov. V r. 1948 odstúpil z funkcie predsedu Katolíckeho konventu. Od r. 1950 na dôchodku. Bol autorom a spoluatorom štúdií o dejinách mesta Šopron.

                                                                                                                      33                                                                                                                 

Karika, Anton MUDr.

(16. 4. 1827 Opatovský Sokolec – 1902 Győrszentmárton, Maďarsko)

190. výročie narodenia

Lekár

Študoval na gymnáziu v Nagykőrösi (Maďarsko) a v Pápe (Maďarsko), medicínu na Lekárskej fakulte v Pešti (Maďarsko), kde získal diplom v r. 1855. Praktikant v Győri (Maďarsko), obvodný lekár tamtiež. V r. 1881 odborný lekár pľúcnych chorôb v Budapešti (Maďarsko), od r. 1895 v Győrszentmártone (Maďarsko). Usiloval sa o rozvoj zdravotníckej osvety, v r. 1867 vydal výzvu na jej inštitucionalizáciu. Odbornými a popularizačnými článkami prispieval do časopisov a zborníkov Magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatai, Gyógyászat, Orvosi Hetilap, Wiener medizinische Presse i do miestnych novín. V r. 1879 redigoval v Győri noviny Lapok, v r. 1890 Hazánk.

                                                                                                                      34

26. 4.

Bihari, Ján

(21. 10. 1764 Veľké Blahovo – 26. 4. 1827 Budapešť, Maďarsko)

190. výročie úmrtia

Muzikant

Ako 15 ročný, asi od r. 1779 pôsobil ako primáš cigánskej kapely, okolo r. 1782 zostavil vlastnú skupinu, s ktorou účinkoval v Uhorsku, Sedmohradsku a v Poľsku, často v Budíne (Maďarsko) a Bratislave. Slávil triumfy na snemových a korunovačných slávnostiach, na dvorných plesoch vo Viedni (Rakúsko). Jeho autentické diela dosahujú vysokú úroveň, najmä piesne, verbunky a skladby na počúvanie.

                                                                                                                      35

 

Máj

 

2. 5.

Majerčíková-Marčeková, Viera

(2. 5. 1982 Dunajská Streda -, )

35. výročie narodenia

Stolnotenistka

Reprezentantka SR v kategórii kadetiek, junioriek i žien, zúčastnila sa viacerých MS, ME a MEJ. Medzi najväčšie úspechy patrí zisk titulu majsterky SR v dvojhre žien 2008, 2009 a 2010. Počas vysokoškolského štúdia sa stala dvakrát Akademickou majsterkou SR v r. 2004 a 2006. Počas pôsobenia v belgickom Virtone sa družstvo žien stalo majstrom Belgicka v r. 2007 a 2008.

                                                                                                                      36

 

 

3. 5.

Bittó, Štefan 

(3. 5. 1822 Blatná na Ostrove – 7. 3. 1903 Budapešť, Maďarsko)

195. výročie narodenia

Právnik, uhorský politik

Po absolvovaní právnických štúdií pôsobil v správe Mošonskej stolice, v r. 1847 bol slúžnym v Bratislavskej stolici. V r. 1848 sa stal poslancom v sneme. Od päťdesiatich rokoch žil na svojom statku v Somogyi, potom sa stal zase poslancom. V r. 1871 - 1872 bol ministrom spravodlivosti, v r. 1874 - 1875 predsedom uhorskej vlády. Umrel v Budapešti (Maďarsko).

                                                                                                                      37

7. 5.

Szmuda, Áron

(7. 5. 1977 Levice – )

40. výročie narodenia

Atlét

Odchovanec dunajskostredskej atletiky, výborný diaľkar a trojskokan, v začiatkoch ho trénoval Michal Pogány. Štartoval na svetovej gymnaziáde na Cypre 1994, kde v skoku do diaľky získal striebornú medailu. Zúčastnil sa aj MS juniorov v Lisabone (Portugalsko). V r. 1996 na majstrovstvách sveta juniorov v Sydney (Austrália) obsadil 10. miesto výkonom 7,42 m. Počas štúdia v USA trénoval pod vedením Eda Vozára. Po zranení členka v Ostrave predčasne ukončil pretekársku kariéru. Žije v Austrálii.

                                                                                                                      38

9. 5.

Karcsu, Anton Arzen

pôvodne Kreco, Anton Arzen

pseud. Vásárúti Antal, Dunapárti Nándor

(9. 5. 1827 Trhová Hradská – 7. 2. 1893 Szolnok, Maďarsko)

190. výročie narodenia

Pedagóg, cirkevný historik

V r. 1845 vstúpil do františkánskej rehole. Študoval na gymnáziu v Komárne, filozofiu v Segedíne (Maďarsko), teológiu v Gyöngyösi (Maďarsko) a Kecskeméte (Maďarsko), v r. 1850 bol vysvätený za kňaza.Stal sa gymnaziálnym profesorom v Gyöngyösi, Jászberényi (Maďarsko), v Subotici (Srbsko), kazateľom v Kecskeméte, potom vo Fiľakove a farárom na jeho okolí. V r. 1863 podprior, 1869 - 1889 prior kláštora vo Váci (Maďarsko) a od r. 1889 v Szolnoku (Maďarsko). Autor dejín Vácu, prepracúval a prekladal do maďarčiny práce cirkevných historikov. Vydal i modlitebnú knižku a náboženské príručky.

                                                                                                                      39                                                                                                                 

12. 5.

Medgyes, Jozef

(9. 9. 1961 Komárno – 12. 5. 1997 Dunajská Streda)

20. výročie úmrtia

Futbalista

Ako dorastenec a neskôr aj senior hral za Spartak Trnava. Reprezentoval ČSSR v tíme od 18 aj od 21 rokov. Počas základnej vojenskej služby hral za Cheb (Česko), po vojenskej službe začal pôsobiť v Dunajskej Strede. Neskôr sa stal hráčom nemeckého treťoligového Wismut Aue, odkiaľ prešiel do tureckého prvoligového klubu Altay Iemir. V r. 1993 sa vrátil domov, hral za Gabčíkovo a napokon za Komárno. Choroba mu však bránila ďalej hrať, preto sa dal na trénerskú dráhu, naposledy pôsobil v Báči. Jeho dcéra Renáta dosahuje vynikajúce úspechy v skoku do výšky.                                                                                           40

                                                                                                                     

Cséfalvay, Eszter K.

tiež K. Cséfalvay, Eszter

Kopaszné Cséfalvay, Eszter

(16. 5. 1947 Šamorín -,)

70. výročie narodenia

Novinárka

Základnú a strednú školu s vyučovacím jazykom maďarským absolvovala v rodnom meste.

V r. 1965 - 1970 študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde na Filozofickej fakulte vyštudovala odbor slovenčina - maďarčina. V r. 1973 - 1991 bola redaktorkou vo vydavateľstve Madách. Neskôr redaktorka v časopise Nő, od r. 1992 redaktorka v časopise Új Nő. Žije v Šamoríne. 

                                                                                                                      41

20. 5.

Molnár, Ján PhDr.

(20. 5. 1927 Dunajská Streda -,)

90. výročie narodenia

Pedagóg, kultúrny pracovník

 V Bratislave na Univerzite Komenského študoval maďarský jazyk, históriu a filozofiu. V r. 1978 v Budapešti (Maďarsko) na Univerzite Lóránda Eötvösa z pedagogiky získal diplom " summa cum laude ".  Ako učiteľ pôsobil v Číčove, Opatovskom Sokolci, Orechovej Potôni a Dunajskej Strede. Pravidelne publikoval články o kultúre a výchove do denníka Új Szó a do odborných časopisov. Zakladajúci člen CSEMADOKu, neskôr podpredseda  Okresnej organizácie CSEMADOKU v Dunajskej Strede a zároveň člen ústredného výboru a predsedníctva. Zakladateľ Centrálneho zboru maďarských učiteľov v Československu. Od r. 1964 bol poslancom  mestského zastupiteľstva, neskôr predsedom Odboru školstva a kultúry. Spoluzakladateľ Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Aktívny člen ZO Slovenskej asociácie malých záhradkárov v Dunajskej Strede.  Spoluautor monografie mesta Dunajská Streda. V r. 1980 získal Čestný odznak mesta Dunajská Streda, v r. 1999 získal najvyššie vyznamenanie celoslovenskej organizácie Csemadoku, v r. 2013 mu udelili cenu PRO URBE. V r. 2011 bol zvolený za člena Rady múdrych mesta Dunajská Streda.

                                                                                                                      42

 

22.5                                                                                       

Bödők, Zsigmond

(22. 5. 1957 Komárno – 26. 7. 2010 Dunajská Streda)

60. výročie narodenia

Astrofyzik

Základnú a strednú školu absolvoval vo Veľkom Mederi. Študoval na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, štúdium ukončil diaľkovo v r. 1985. Od r. 1977 bol vedúcim astronomického kabinetu Okresného osvetového strediska v Dunajskej Strede. Publikoval populárno-náučné články a vydával náučnú literatúru. Pochovaný je vo Veľkom Blahove.

                                                                                                                      43

 

                                                                                                                      

24. 5.

Szőcs, Vojtech ThDr.

(24. 5. 1912 Žiharec – 25. 1. 2001 Horný Bar)

105. výročie narodenia

Farár

Slúžil ako kaplán v Milanovciach, profesor náboženstva v Dunajskej Strede, v r. 1942 - 1965 farár, obvodný dekan v Hornom Bare. Od r. 1965 pôsobil v Hurbanove. Od r. 1996 na odpočinku v Hornom Bare, kde je aj pochovaný.

                                                                                                                      44                                                                                                                 

28. 5.

Tóbiás, Szidi

(28. 5. 1967 Kráľovský Chlmec -,)

50. výročie narodenia

Herečka, speváčka

Skôr ako vstúpila do umeleckého sveta, prešla rôznymi povolaniami. Pracovala ako robotníčka v koksárni, v mestskej knižnici i v divadle ako šepkárka. Vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia hosťovala na doskách Činohry SND. Je členkou súboru bratislavského Divadla Astorka Korzo 90. Okrem herectva sa venuje aj spevu. Býva v Lehniciach.

Ocenenia:

2004 Cena Igric na festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach

Prémia Literárneho fondu za film Pod hladinou

                                                                                                                      45                                                                                                      

29. 5.

Andrássy, Tibor

(29. 5. 1932 Šafárikovo - )

85. výročie narodenia

Akademický maliar, grafik

V r. 1949 - 1953 vyštudoval Strednú výtvarnú školu v Bratislave, v r. 1953 - 1959 na Vysokej  škole výtvarného umenia odbor grafika, a knižný ilustrátor u profesora Vincenta Hložníka a Oresta Dubaya. Žije a tvorí v Šamoríne.

                                                                                                                      46                                                                                          

31. 5.

Bauer, Viktor MUDr., DrSc.

(31. 5. 1942 Nové Zámky -, )

75. výročie narodenia

Farmakológ, lekár, diplomat

Základnú školu navštevoval vo Veľkom Bieli, strednú školu absolvoval v Galante a štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Senci, neskôr ako sekundárny lekár v Nových Zámkoch. V r. 1966 - 1972 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom na Farmakologickom ústave Československej akadémie vied v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť CSc. Od r. 1972 pôsobil na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, kde zastával pozíciu od vedeckého pracovníka, vedúceho oddelenia aj riaditeľa ústavu (1990 - 999). V r. 2000 - 2003 bol zástupcom riaditeľa a od roku 2000 zodpovedným riešiteľom viacerých úloh ŠPZV. Absolvoval niekoľko dlhodobejších pobytov na farmakologických ústavoch lekárskych fakúlt v zahraničí (Veľká Británia, Japonsko). So svojimi originálnymi objavmi vo farmakológii autonómneho nervového systému a hladkých svalov značne prispel k rozvoju farmakológie. Publikoval viacero vedeckých prác, boli mu uznané patenty doma i v zahraničí. Venuje sa aj pedagogicko-populárnej činnosti a prispieva k rozvoju národnostnej otázke Maďarov žijúcich na Slovensku.  V r. 2003-2007 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Tureckej republike.

Žije v Šamoríne.

Ocenenia a vyznamenania:

1987 Štátna cena K. Gottwalda

1992 Jeséniova strieborná plaketa SAV

1995 Minority Award Budapešť

1999 Čestné občianstvo mesta Nové Zámky

2000 Zlatá plaketa prezidenta Maďarskej republiky

2001 Pribinov kríž II. triedy

2001 Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje

2002 Osobitné vyznamenanie za výskum (ocenenie v súťaži Vedec roka)

2002 Pro Renovonanda Cultura Hungariae – Cena Zsigmonda Keménya

2008 Cena Jánosa Aranya

                                                                                                                      47                                           

Töröková-Volnerová, Eva

(31. 5. 1972 Dunajská Streda -,)

45. výročie narodenia

Hádzanárka

V Topoľníkoch odohrala za päť súťažných ročníkov 101 stretnutí, v ktorých strelila 255 gólov. Odtiaľ prestúpila do chorvátskej Puly a neskôr do Zlatnej na Ostrove. Hrala v pohári IHF, šesťkrát reprezentovala Slovensko v medzištátnych zápasoch.

                                                                                                                      48       

Jún

 1. 6.

Okruhlica, Ľubomír MUDr., CSc

(1. 6. 1952 Bratislava -, )

65. výročie narodenia

Lekár, psychiater

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave promoval v r. 1976. Po ukončení štúdia pracoval ako odborný asistent na Katedre psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul kandidáta vied získal v r. 1988. V r. 1989 - 1991 pracoval v Zambii, v r. 1992 - 1993 bol poverený vedením Katedry psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity v Lusake. V r. 1994 - 1995 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Založil nadáciu Drog-Stop. Žije v Šamoríne.             

                                                                                                                      49                                                                                                         

3. 6.

Méry, Gábor

(3. 6. 1967 Dunajská Streda - , )

50. výročie narodenia

Fotograf, vydavateľ

Maturoval na gymnáziu v Šamoríne. V r. 1985 - 1989 pracoval ako technik v Slovnafte. Od r. 1990 pôsobil ako fotograf v denníku Új Szó. Jeho fotografie boli uverejnené aj v časopisoch Film, Film a divadlo, Heti Ifi, Hét. Pôsobí v Šamoríne, býva v Blatnej na Ostrove.

                                                                                                                      50

Kornfeld,František
(11. 4. 1924 Dunajská Streda - 4. 6. 2007 ? )

10. výročie úmrtia
Pochádzal z dobre situovanej rodiny. Jeho otec bol majiteľom obchodného domu a zároveň bol osem rokov aj viceprimátorom Dunajskej Stredy. Jeho výchova prebiehala v troch jazykoch: okrem materinského jazyka – maďarčiny, sa doma naučil po nemecky a slovenčinu si osvojil vo Vrbovom. U miestneho majstra sa vyučil za krajčíra a v r. 1941 si našiel prácu v Budapešti (Maďarsko). V r. 1944 dostal rýchly povolávací rozkaz a musel narukovať na nútené vojenské práce, najprv do Komárna a potom do Győru (Maďarsko). Neskôr bol deportovaný do koncentračného tábora v Buchenwalde (Nemecko), nasledoval Schlieben, potom Flossenbürg (Nemecko) a nakoniec Mauthausen (Rakúsko). Dňa 6. 5. 1945 koncentračný tábor oslobodili spojenecké vojská. Vrátil sa do svojho rodného mesta. Svoje pamäte zhrnul do knižočky pod názvom Moje mesto, Dunajská Streda, malý Jeruzalem. V r. 2008 mu mesto Dunajská Streda udelilo vyznamenanie PRO URBE in memoriam.
                                                                                                                                                    51

5. 6.

Szabó, Ladislav

(5. 6. 1962 Dolný Štál - )

55. výročie narodenia

Pedagóg, športovec

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave začal pracovať na Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Dunajskej Strede ako učiteľ telesnej výchovy v športových triedach a pôsobil aj ako tréner atletického oddielu TJ DAC do roku 1996. V r. 2006 sa mu splnil dávny sen založením Športového gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, ktorého je riaditeľom aj v súčasnosti. Je členom rady  pre šport a mládež Trnavského samosprávneho kraja. Od detstva sa aktívne venoval atletike. Ako skokan do výšky vo farbách Slávie UK, neskôr ako desaťbojár dosiahol prvú výkonnostnú triedu.

                                                                                                                      52                                                                                                                                                                                                                                                           

6. 6.

Berényi, József

(6. 6. 1967 Okoč -, )

50. výročie narodenia

Politológ

Zmaturoval v Bratislave. V r. 1990 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského získal diplom z pedagógie. V r. 1993/1994 študoval politológiu na Univerzite Strednej Európy v Budapešti (Maďarsko), potom bol na stáži v New Yorku (USA) na súkromnej univerzite School for Social Research. Bol zakladateľom Zväzu maďarských študentov, neskôr ako člen Maďarskej občianskej strany sa stal parlamentným poslancom, kde sa zaoberal s pedagogickými a mládežníckymi otázkami. V r. 1990 -1991 učil na Súkromnom gymnáziu v Galante, neskôr na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Potom pracoval vo Fórum inštitúte a neskôr v Nadácii Sándora Máraiho. Od r. 1996 tajomník, v r. 2010 – 2016 predseda Strany maďarskej koalície.  V súčasnosti podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.

                                                                                                                      53

9. 6.

Schrantz, Juraj

(9. 6. 1942 Šamorín -, )

75. výročie narodenia

V r. 1965 - 1971 navštevoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde pod vedením Oresta Dubaya absolvoval štúdium úžitkovo-dekoratívneho maliarstva. Zaoberá sa maľbou, grafikou a monumentálnou tvorbou. Žije a tvorí v Bratislave.
                                                                                                                      54

12. 6.

Trangošová, Mária

(12. 6. 1922 Košice - ,)

95 výročie narodenia

Výtvarníčka

Študovala v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Mudrocha. Štúdium absolvovala v r. 1953. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej a monumentálno-dekoratívnej produkcii. Jej textilné závesy, art protisy tvoria súčasť sobášnych siení v Čilizskej Radvani, v Jahodnej, v Dolnom Štále, v Trhovej Hradskej. Žila a tvorila v Dunajskej Strede.

                                                                                                                      55                                                                                                                 

27. 6.                                                                                                                      

Földes, Juraj

tiež Földes, György

(24. 2. 1885 Bratislava – 27. 6. 1977 Budapešť, Maďarsko)

40. výročie úmrtia

Právnik, spisovateľ

Gymnázium vyštudoval v Bratislave, univerzitu v Budapešti (Maďarsko). V r. 1914 narukoval a bojoval až do konca prvej svetovej vojny. Bol právnikom Okresného súdu v Šamoríne. Hospodáril v Báči. Od r. 1938 vedúci vydavateľstva Tátra Kiadó a redaktor literárneho mesačníka Tátra. Prispieval do časopisov Felsőcsallóköz, Somorja és Vidéke a Csallóközi Hírlap. Od r. 1945 žil v Budapešti, literárne sa odmlčal. Zbieral ľudové anekdoty a historky zo Žitného ostrova, ktoré spracoval v poviedkach a uverejňoval v časopisoch a kalendároch. 

                                                                                                                      56                                                                                                                                                                                                                                             

27. 6.                                                                                                            

Janega, Pavol RNDr., CSc.

(19. 4. 1913 Bošáca – 27. 6. 1982 Lehnice)

35. výročie úmrtia

Pedagóg, redaktor

Základnú a meštiansku školu vychodil v Novom Meste nad Váhom, v r. 1928 - 1932 študoval na učiteľskom ústave. Pôsobil ako učiteľ v Sládkovičove, v Štefánikove, v Bernolákove, na meštianskych školách v Bratislave. V r. 1951 - 1953 vedúci redaktor Učiteľských novín, od r. 1954 vedúci redaktor Spoločenských vied, v r. 1960 - 1977 zástupca šéfredaktora Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave, od r. 1977 na dôchodku. Od r. 1945 sa venoval tvorbe učebníc.

                                                                                                                      57

 

 

                                                                                                                     

Pőthe, István

(27. 6. 1947 Topoľníky -, )

70. výročie narodenia

Herec, výtvarník

Základnú školu navštevoval v Topoľníkoch, strednú školu vo Veľkom Mederi, výtvarníctvo v Bratislave. Od r. 1969 člen Maďarského oblastného divadla v Komárne. Účinkoval  v rozhlasových a televíznych inscenáciách. Žije v Komárne.

                                                                                                                      58

30. 6.

Oláh, György

(10. 5. 1940 Dolný Peter – 30. 6. 2012 Fonyód, Maďarsko)

5. výročie úmrtia

Stredoškolský učiteľ

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Komárne. Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave vyštudoval odbor matematika - zemepis. V r. 1961 - 1962 učiteľ na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči. V r. 1964 -1970 učil na maďarskom gymnáziu v Komárne. V r. 1970 - 1978 adjutant na Katedre matematiky Vysokej školy pedagogickej  v Nitre. Od r 1978 bol učiteľom na Strednej priemyselnej škole v Komárne. Bol organizátorom medzinárodných matematických súťaží na stredných školách. V Komárne každoročne udeľujú Oláh György-díj (Cenu Györgya Oláha) maďarskému matematickému talentu.

                                                                                                                      59                                                                                                                 

                                                                                                              

 

 

Výpožičná doba

Oddelenie pre dospelých

Pondelok 8.00 - 18.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 18.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 8.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

Mládežnícke oddelenie

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 9.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 16.00
Piatok 9.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

Sponzori

patassy-es-partnerslovnaftcefcoop-jednotamesto-ds

Facebook

facebook

trnava-sk

osobnosti

Kalendár

Internetové služby

Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda ponúka pre dospelých záujemcov internetové služby.  Služba je k dispozícii počas prevádzkovej doby knižnice a je viazaná na členstvo v knižnici.

Medzin. identifikátor

ISIL - Danish Agency for Culture is Registration Authority for ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations

http://biblstandard.dk/isil

ISIL SK-7KACRA03915

Free business joomla templates